Število rezultatov iskanja: 913

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(9)
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
1A internet (9)
A. L. P. Peca (1)
A. Turk (1)
Abecednik (1)
Adriatikus (10)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Aleš Šef (1)
Andragoški center Slovenije (6)
Andrej Komel (1)
apud Paulum Balleonium (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Ašvata (2)
Atelje Doria (3)
au Bureau d'industrie (1)
Bechtermünz (1)
Beletrina (1)
bey Christian Egenolffs seligen Erben (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (21)
Brat Frančišek (1)
C. k. ministerstvo za poljedelstvo (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (1)
C. Reichard (1)
Cankarjev dom (1)
Cent´r za obučenie i razvitie (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (4)
Center vojaških šol (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Dashöfer (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Delo Revije (1)
Devayani yoga & dance lifestyle (18)
Development and Education Centre (2)
Deželni odbor kranjski (2)
Didakta (7)
DigitPen (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
Druck Und Verlag Des Josef Blasnik (1)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo Temno nebo Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (5)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (2)
Državni izpitni center (3)
durch Georgen Schenken (1)
DZS (25)
EFT center (1)
Ekonomska fakulteta (1)
ex typographia Valvasentiana (1)
Facolta di Management (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Management (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (3)
FB&Marketing, spletna prodaja (2)
Ferdinand Hirt's Verlag (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Fizkulturna zveza Slovenije (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (4)
formis J. G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitevnih možnosti Prizma (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (1)
G. Svete (1)
GEA College (1)
gedrückt bei den Andreas Leykam'schen Erben in Grätz (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (1)
gedruckt bey Joseph Kurzböck ... (1)
gedruckt mit Eger'schen Schriften (1)
gedruckt mit von Ghelenschen Schriften (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genija (2)
GK PAST (2)
Globaldreamvision (1)
Gnosis (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška matica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (3)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Grunf (1)
Huannes (1)
Hud (1)
I. P. Lampret (1)
Ibis (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (2)
in der Akademischen Buchhandlung (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Lila (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za razvoj EFT (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Intelego (1)
Intelego d.o.o. (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inženirska zbornica Slovenije (2)
Ioannes Gymnicus (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
Ipsos (2)
IPSOS (41)
IUS Software, GV založba (1)
Ivec (18)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izpitna komisija RZS Ribiška zveza Slovenije (1)
J&Kinet poslovne storitve (1)
J. Blasnik (1)
J. Blaznik (2)
J. Krajec nasl. (1)
J. Leon (2)
J. Papš (1)
Jamarska zveza Slovenije (1)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (3)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (2)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Jugoslov. Sokolska matica (1)
Jugoslovanska gasilska zveza Ljubljana (1)
Jugoslovanski Sokolski savez (1)
Jutro (2)
Karis (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliška knjigarna (1)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Klinika (1)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Knjigca (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (13)
Kopija-nova (1)
Kösel & Pustet (1)
Leila (2)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (4)
Ljubljana : DZS (2)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Ljudska univerza (8)
Logos (1)
M. Klemenčič (3)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (1)
MANZ''ova c. k. dvorna založna in vseučiliška knjigarna I. Kohlmarkt (1)
Marte (1)
Matica slovenska (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medijski partner (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Metaja (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
mit Egerschen Schriften (1)
Mladinska knjiga (15)
Mladinski center Trbovlje (2)
Mladinsko društvo (1)
Moderna organizacija (1)
Modrijan (2)
Moi mečty (1)
Moje sanje (2)
Movit (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
MycoMedica (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
na svitlo dala c. k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
na svitlo dala C.k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (21)
Nar. Tisk. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
natisnene per Kleinmajerji skusi saklado Andrea Gassler na tergi Nro. 190 (1)
natişnil ... Kleinmayr (1)
natisnil Eger (2)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (3)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Na. od Kleinmayr (1)
natisnil shlahten Kleinmayr (1)
natisnjen in naprodaj per ... Kleinmayrju (1)
natisnjen in naprodaj per shlahtnimu Kleinmayrju (2)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Onkološki inštitut (4)
Orion's! (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osrednje društvo SPD (1)
Osrednji reševalni odsek SPD (2)
Outline press (1)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoški inštitut (3)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
per Christianu Grosserju, in der Theinfaltstrasse Nr. 76 (1)
per Joanesu Leonu, ... (1)
per Joshefu od Bacho (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per rainiga Bastiana Kaiserja ... sapusheni vodovi inu erbah (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
pismen' Kralevskago vseučilišča Peštanskago (1)
Pivec (2)
Planinska založba Slovenije (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (3)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prizma Foundation for improvement of employment possibilities, an institution (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
PromoVita (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Reforma (1)
Rokos (1)
Rokus Klett (70)
Ruslica (2)
samozal. (6)
samozal. I. Pangeršič (2)
samozal. I. Umek (1)
samozal. M. Kovačič (1)
samozaložba (5)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
se naidejo per G. Andrejo Clemens ... (1)
se najde blisu Shkofye per Mihelnu Prombergarju ... (1)
Seitz (1)
self-published (1)
selfpublisher T. Horvat (1)
self-publishing (1)
Servizio foreste sloveno (1)
Självförlag (1)
Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve (1)
Slavistično društvo Slovenije (21)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovenia Forest Service (2)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenija (1)
Slovenska šolska matica (3)
Slovenska Šolska Matica (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko planinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Societât filologjiche furlane 'Graziadio Isaia Ascoli' (3)
Sokolski savez SHS (1)
Sokolski Savez SHS (1)
Spago (1)
Speleological Association of Slovenia (1)
Spletni partner (1)
Splošna bolnišnica, Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok, Enota za intenzivno medicino (1)
Sports Association Riba (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
stiskanu per Ignazui Kleinmajerju (1)
Stopar - IT (1)
Strancar.com (2)
Succeed Project Team (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Škuc (1)
Šola za ravnatelje (2)
Šolski center (4)
Šolski center Ptuj (1)
Štrancar.com (9)
Tehniška založba Slovenije (2)
The Center of Excellence in Finance (3)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
typis Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis Joan. Thom. nob. de Trattnern ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Umanotera (2)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University of Maribor Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
Verlag von F. Tendler (1)
Vezovišek & Partnerji (1)
Viatoris (1)
Visoka šola za management (1)
Visoka šola za socialno delo (1)
von Joseph Edlen von Kurzbeck ... (1)
Vrtec Trnovo (7)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
W. Blanke (2)
Weltbild (1)
Založba Audibook (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
založil pisatelj (1)
Zavod Angelisa (1)
Zavod Indo anai (1)
Zavod Rakmo (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (14)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za Gozdove Slovenije (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
zbral, tiskal in založil Dragotin Hribar (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (2)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje trgovcev (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
ZRS Bistra (2)
zu finden bei Heinrich Willhelm Korn, Buchhändler (2)
zu finden bei Johann Michael Promberger ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (913)