Število rezultatov iskanja: 308

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (3)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (12)
Avstrijski Slovenec (1)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (6)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (30)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Dve domovini (15)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (3)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (1)
Instrumentum (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (4)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (2)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (7)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Ljubljanski zvon (1)
Managing global transitions (2)
Metodološki zvezki (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Natura Sloveniae (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (3)
Phainomena (Ljubljana) (6)
Podjetje in delo (2)
Pravnik (3)
Presek (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Ptujski list (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Research in social change (3)
Revija za geografijo (2)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavistična revija (3)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (27)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (9)
Sodobnost (1963) (2)
Stati inu obstati (5)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (7)
Šolsko polje (2)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (12)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (3)
Ventil (Ljubljana) (2)
Zgodovinski časopis (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Mirana Jarca (5)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (3)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (95)
Osrednja knjižnica Celje (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (32)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (26)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
bey Georg Schlüter (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biteks (1)
Cankarjeva založba (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Foto Augustin (1)
Gospodarski vestnik (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (8)
GV Revije (1)
Heinrich Steiner (2)
Homannianorum heredium (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (11)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (15)
J. P. Emeršič (1)
Joh. Walch (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
KUD Logos (1)
Mailing (1)
Mariborska knjižnica (3)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (6)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (30)
Officina Homanniana (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pierre Schenk (1)
Praga (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
printed for the author by C. Clarke (1)
S. A. Norvak (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Seuttero M. (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (6)
Tiskarna sv. Cirila (27)
Tiskovna zadruga (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (1)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (308)