Število rezultatov iskanja: 1901

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
appresso Pietro Farri (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of the Slovene Literary Translators (2)
Beletrina (56)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (17)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo slovenskih pisateljev (10)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (53)
DZS (8)
Etnografski muzej (6)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (28)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (77)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (9)
Goga (13)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
H. Slovák (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
Institute for Slovene Emigration Research (10)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (10)
J. Otto (1)
Janko M. Pajk (150)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Književno društvo Hiša poezije (10)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
KUD Logos (6)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (6)
LDS (62)
Litera (15)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (160)
Matica hrvatska (1)
Mladinska knjiga (25)
Muzejsko društvo (3)
Narodna knjižnica (1)
Nova revija (2)
Nova založba (1)
O. Fischer (1)
O. Wigand (1)
Obzorja (116)
Partizanska knjiga (1)
Pedagoška fakulteta (168)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Pivec (3)
Rokus Klett (2)
Ruslica (2)
samozal. GolKerKavč (10)
samozal. GolKerKavčLot (8)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. J. Tominšek (1)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (597)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene Writers' Association (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (41)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo za angleške študije (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (111)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Societá storica del Litorale (1)
Svobodna misel (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (64)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (9)
Tiskovna založba (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Založba Pivec (2)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo Šaleških razgledov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (101)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1901)