Število rezultatov iskanja: 536

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (10)
Čveterorazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola na Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola v Krškem (4)
Deška meščanska šola s kmetijskim značajem v Krškem (5)
Deške meščanske šole s kmetijskim značajem v Krškem (1)
Dolenjski list (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Državna deška meščanska šola v Krškem (2)
Državna meščanska šola Martina Hočevarja v Krškem (4)
Državna meščanska šola v Krškem (2)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Geološki zavod (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
Institut Jožef Stefan (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
IR inženiring (367)
J. Wagner (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
M. Klemenčič (1)
Mestna občina (1)
Meščanska šola v Krškem (2)
Militärgeographisches Institut (5)
N. Kodre (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
NEK (1)
Občina (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Srednja šola tiska in papirja, dislocirana enota Krško (1)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Krškem (3)
Študentska založba (1)
Tirazredna deška meščanska šola in z njo združenega enoletnega učnega tečaja četrtega razreda v Krškem (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2)
Trirazredna deška meščanska šola v Krškem (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
Založba ZRC (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (10)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (536)