Število rezultatov iskanja: 3821

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Domžale (4)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (64)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (12)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (657)
Muzejsko društvo Škofja Loka (76)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1796)
Osrednja knjižnica Celje (5)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Pokrajinski arhiv Maribor (1)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (331)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (898)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Audibook (2)
Britanska obveščevalna služba (1)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (54)
DZS (2)
F. Praprotnik (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Gasilsko društvo (1)
Genija (1)
Goga (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
GV Revije (2)
Helidon (1)
Ilaunig, O. (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Jeretin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (75)
Katoliško tiskovno društvo (25)
Kinematografi (1)
Klub Revus (2)
Koroška kronika (1)
LDS (6)
Leuschner & Lubensky (1)
Ljubljana : Mestna občina (40)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Mestna občina (472)
Mladinska knjiga (2)
Multima (1)
Muzejsko društvo (76)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna založba (1)
Naše delo (1)
Občina (1)
Obzorja (8)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
PGD (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
po Iuane Manline (1)
Požarna skupnost (1)
Pravna praksa (2)
Prodok (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Radio-Tednik (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Ruslica (1)
s. n. (1)
samozal. (2)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (50)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski šolski muzej (331)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (10)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (5)
Sraka (6)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (30)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Vesna film (3)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (146)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (101)
Železne dveri, Turistično društvo (1)
Župnijski urad (2)
Išči med rezultati (3821)