Število rezultatov iskanja: 1529

Založnik
(1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Državna gimnazija v Kočevju (2)
Državna realna gimnazija v Kočevju (11)
Edinost (93)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Genija (1)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
Hauptschule in Gottschee (12)
Hauptschule zu Gottschee (9)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
J. Dornig (2)
J. Wagner (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Josef Eppich (824)
K. k. Fachschule für Holzbearbeitung in Gottschee (3)
K. k. Fachschule für Holzindustrie in Gottschee (1)
K. k. Staats - Untergymnasiums (1)
K. k. Staatsgymnasiums Gottschee (3)
K. k. Staatsgymnasiums in Gottschee (8)
K. k. Untergymnasiums zu Gottschee (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (5)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Klub kočevskih študentov (1)
Knaben - und Mädchen - Hauptshule zu Gottschee (1)
Melamin (5)
Mladinska knjiga (2)
Občina Kočevje (52)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Okrajni ljudski odbor (38)
Okrajni odbor SZDL (375)
P. Marincelj (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Socialistična zveza (2)
Tobak (1)
Trgopromet (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Verlag Josef Röthel (1)
Vierklassigen Knaben- und zwei- klassigen Mädchenvolksschule zu Gottschee (1)
Založba ZRC (1)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu v Kočevju (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Išči med rezultati (1529)