Število rezultatov iskanja: 91

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Založnik
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (4)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (10)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (3)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (57)
Institut 'Jožef Stefan' (32)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (10)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (6)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (2)
Kemijski inštitut (28)
Kmetijski inštitut Slovenije (8)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (15)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
Narodni muzej (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (3)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Novi Gorici (5)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (3)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (3)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Dostop
Išči med rezultati (91)