Število rezultatov iskanja: 1363

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (186)
Acta hydrotechnica (77)
Annales. Series historia et sociologia (4)
AR. Arhitektura, raziskave (39)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Arhivi (5)
Delo in varnost (6)
Dogovori (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (8)
Geologija (7)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (199)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (162)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Journal of energy technology (4)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (13)
Kronika (Ljubljana) (12)
Les (Ljubljana) (16)
Loški razgledi (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (63)
Naša skupnost (Jugoslavija) (8)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Podjetje in delo (3)
Pravni letopis (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (5)
Proteus (1)
Raziskave in razprave (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (17)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Sanitarno inženirstvo (4)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (1)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Strojniški vestnik (22)
Urbani izziv (7)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (2)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (84)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (65)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (112)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIB d.o.o. (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (5)
Statistični urad Republike Slovenije (119)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (201)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (247)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (24)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (185)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (197)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Vsebina
Založnik
A. Babič (1)
A. Česen (1)
A. Golja (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (1)
A. Ilc (1)
A. Kne (1)
A. Kobler (1)
A. Koroša (1)
A. Kroflič (1)
A. Marjetič (1)
A. Maslo (1)
A. Ogrin (1)
A. Padovnik (1)
A. Stanić (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Torkar (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (18)
B. Bandelj (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Korpar (1)
B. Vodopivec (1)
B. Zoubek (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
D. Antolinc (1)
D. Celarec (1)
D. Duh (1)
D. Grigillo (1)
D. Hribar (1)
D. Ilić (1)
D. Istenič (1)
D. Kozelj (1)
D. Ružić (1)
D. Stober (1)
D. Šarac (1)
D. Šemrov (1)
D. Zupan Vrenko (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
dLib distributer (3)
Društvo arhitektov (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
E. Adamlje (1)
E. Džebo (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
E. Zupan (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
F. Kink (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (205)
Fakulteta za energetiko (4)
Fakulteta za gradbeništvo (38)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (250)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (168)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
G. Novak (1)
G. Požek (1)
G. Pretnar (1)
G. Rak (1)
G. Trtnik (1)
G. Vilhar (1)
G. Zrim (1)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (3)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geološki zavod (7)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gospodarski vestnik (2)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (3)
I. Bizjak (1)
I. Šušteršič (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (77)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (2)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
J. Dujc (1)
J. Fridl (1)
J. Kolšek (1)
J. Mazi (1)
J. Pirc (1)
J. Režek (1)
J. Smolar (1)
J. Sodnik (2)
J. Triglav (1)
J. Žižmond (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (2)
K. Bitenc (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Onufrija (1)
K. Ostruh (1)
K. Rejec (1)
K. Sinkovič (1)
K. Zabret (1)
K. Zakšek (1)
Kemijski inštitut (4)
KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (1)
Konzorcij Arhitekture (Dragotin Fatur) (23)
Konzorcij Edinosti (1)
Konzorcij šolskih centrov (3)
L. Avsenik (1)
L. Gosar (1)
L. Žibret (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
M. Bombač (1)
M. Brozovič (1)
M. Čehovin (1)
M. Dovjak (1)
M. Foški (1)
M. Gams (1)
M. Jukić (1)
M. König (1)
M. Koprivšek (1)
M. Kosič (1)
M. Košir (1)
M. Kralj (1)
M. Kramar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kržan (1)
M. Kušar (2)
M. Langus (1)
M. Maček (1)
M. Malus (1)
M. Müller (1)
M. Oder (1)
M. Popović (1)
M. Prelog (1)
M. Rozman (1)
M. Simoneti (1)
M. Škerjanec (1)
M. Triglav Čekada (1)
M. Ulčar (1)
M. Uranjek (1)
M. Uršič (1)
M. Vugrin (1)
M. Zupančič (1)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (3)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Bezak (1)
N. Kodre (1)
N. Kokalj (1)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. Marolt (1)
N. Razpotnik Visković (1)
N. Sirnik (1)
N. Verzolak Hrabar (1)
N. Zavrtanik (1)
N. Zupan (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
O. Sterle (1)
Občina (1)
Odsek za planiranje (1)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okrajni ljudski odbor (1)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
P. Cotič (1)
P. Češarek (1)
P. Drobež (1)
P. Lamovec (1)
P. Može (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Žvanut (1)
Pedagoški inštitut (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
R. Klinc (1)
R. Kunič (1)
R. Marsetič (2)
R. Pečenko (1)
R. Vezočnik (1)
S. Drobne (1)
S. Gamse (1)
S. Kač (1)
S. Kolbl (1)
S. Meža (1)
S. Mujkić (1)
S. Novak (1)
S. Petan (1)
S. Rankel (1)
S. Rusjan (1)
S. Starček (2)
S. Strassberger (1)
S. Šalej (1)
S. Šantl (1)
S. Trajkovski (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Silva Slovenica (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko geološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (8)
Societá storica del Litorale (4)
Statistični urad Republike Slovenije (108)
Šolski center (3)
T. Černe (1)
T. Koler Povh (1)
T. Kurent (1)
T. Melik (1)
T. Pazlar (1)
T. Prešeren (1)
T. Šturm (1)
T. Urbančič (1)
T. Veljanovski (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (2)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (2)
U. Bajc (1)
U. Bohinc (1)
U. Ranfl (1)
U. Rodman (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (4)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
V. Ramšak (1)
V. Stankovski (1)
V. Vukobratović (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Vidrih (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba ZRC (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za statistiko (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod SR Slovenije za statistiko (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (5)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (15)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (199)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (17)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (18)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Ž. Kokalj (1)
Železarna Jesenice (13)
Železarna Ravne (13)
Železarna Štore (13)
Išči med rezultati (1363)