Število rezultatov iskanja: 23849

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (9)
Annales. Series historia et sociologia (4)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arhivi (3)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Beseda slovenske skupnosti (13)
Bogoslovni vestnik (2)
Colski časnik (32)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (704)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Čuk na palci (153)
De musica disserenda (2)
Demokracija (687)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Domovina (Gorica) (154)
Dve domovini (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (15)
Folia biologica et geologica (2)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Geologija (5)
Glas (Gorica) (170)
Glas zaveznikov (515)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Gorica (1473)
Goriška straža (741)
Goriški knjižničar (4)
Gospodarski vestnik (Gorica) (68)
Gozdarski vestnik (1)
Hladnikia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Idrijski razgledi (135)
Iskre (138)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (8)
Izvir (40)
Jezik in slovstvo (1)
Kaplje (Idrija) (366)
Katoliški glas (2363)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (13)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (79)
Koledar Goriške matice (22)
Kronika (Ljubljana) (25)
Ljubljanski zvon (41)
Luč: poljudno-znanstveni zbornik (11)
Mladinski vestnik (Ajdovščina) (9)
Naprej (110)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša zvezda (10)
Njiva (Trst) (17)
Nova doba: l´era nuova (15)
Nova Gorica (46)
Novi glas (1226)
Novi list (1975)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Oglar (32)
Pertrattazioni della Dieta provinciale (14)
Planinski vestnik (1)
Poročilo deželnemu zboru (Trst) (3)
Primorska borba (95)
Primorski dnevnik (7548)
Primorski gospodar (232)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Prosveta (Gorica) (6)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (6)
Res novae (1)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (15)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Sloga (Gorica) (36)
Slovenec (1873) (1)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski Primorec (174)
Soča (3385)
Sodobnost (1963) (1)
Soški tednik (106)
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis (43)
Svetogorska kraljica (39)
Svetogorska kraljica (Trst) (7)
Šola (15)
Šolska kronika (1)
Tedenska priloga Primorskega dnevnika (49)
Tolminski glas (35)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski list (107)
Učiteljski tovariš (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vipavski glas (114)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik svečenikov sv. Pavla (75)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (5)
Žena v borbi in obnovi (7)
Leto izida
1535 (1)
1548 (1)
1550 (1)
1584 (1)
1593 (1)
1681 (1)
1752 (1)
1762 (1)
1774 (1)
1791/1806 (1)
1806 (1)
1809 (1)
1817 (1)
1820 (1)
1821 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1826 (2)
1828 (1)
1829-1839 (1)
1830/1850 (1)
1837 (1)
1838 (2)
1840-1849 (1)
1843 (1)
1845 (1)
1847 (1)
1848 (1)
1849 (1)
1850 (3)
1851 (1)
1852 (2)
1853 (3)
1854 (1)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1859 (1)
1862 (1)
1863 (1)
1864 (2)
1867 (52)
1868 (52)
1869 (51)
1870-1879 (1)
1871 (18)
1872 (74)
1873 (100)
1874 (100)
1874-1876 (1)
1875 (99)
1876 (49)
1877 (47)
1878 (51)
1879 (50)
188? (1)
1880 (65)
1880-1889 (1)
1881 (69)
1882 (69)
1883 (70)
1884 (64)
1885 (56)
1886 (61)
1887 (63)
1888 (62)
1889 (64)
1890 (60)
1890-1898 (1)
1891 (23)
1892 (15)
1892-1893 (1)
1893 (80)
1894 (114)
1895 (101)
1896 (80)
1897 (70)
1898 (130)
1899 (149)
1899-1904 (1)
19?? (1)
1900 (268)
1901 (270)
1902 (240)
1903 (222)
1904 (240)
1905 (248)
1906 (277)
1906-1909 (1)
1907 (319)
1908 (309)
1909 (319)
1910 (317)
1910-1912 (1)
1911 (296)
1912 (298)
1913 (249)
1914 (111)
1915 (16)
1916 (14)
1917 (14)
1918 (21)
1919 (39)
1920 (92)
1921 (93)
1922 (87)
1923 (170)
1924 (196)
1925 (209)
1926 (147)
1927 (128)
1928 (124)
1929 (23)
1930 (24)
1930-1931 (1)
1931 (22)
1932 (17)
1933 (22)
1934 (17)
1935 (15)
1936 (16)
1937 (18)
1938 (16)
1939 (17)
1940 (16)
1941 (6)
1942 (9)
1942-1950 (1)
1943 (7)
1944 (29)
1945 (431)
1946 (783)
1947 (489)
1948 (453)
1949 (404)
1950 (450)
1951 (413)
1952 (419)
1953 (414)
1954 (415)
1955 (466)
1956 (458)
1957 (469)
1958 (439)
1959 (442)
1960 (443)
1961 (436)
1962 (422)
1963 (430)
1964 (407)
1965 (417)
1966 (173)
1967 (156)
1968 (162)
1969 (165)
1970 (159)
1971 (147)
1972 (138)
1973 (416)
1974 (404)
1975 (410)
1976 (410)
1977 (104)
1978 (101)
1978/1979 (1)
1979 (105)
198? (1)
1980 (103)
1981 (104)
1981/1983 (1)
1982 (100)
1983 (99)
1984 (100)
1984/1986 (1)
1985 (103)
1986 (104)
1987 (108)
1988 (161)
1989 (106)
1990 (113)
1991 (108)
1992 (152)
1993 (105)
1994 (107)
1995 (106)
1996 (65)
1997 (63)
1998 (66)
1999 (63)
2000 (65)
2001 (64)
2002 (66)
2003 (66)
2004 (67)
2005 (66)
2006 (71)
2007 (74)
2008 (66)
2009 (66)
2010 (66)
2011 (68)
2012 (73)
2013 (71)
2014 (65)
2015 (64)
2016 (67)
2017 (59)
2018 (61)
2019 (60)
2020 (51)
2021 (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Frančiškanski samostan Sveta Gora (46)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (16984)
Goriška Mohorjeva družba (79)
Goriški muzej (35)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (687)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Kulturno društvo Zavratec (32)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Lavričeva knjižnica Ajdovščina (4)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (14)
Mestna knjižnica Kranj (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (112)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Nadškofija Gorica (43)
Narodna in univerzitetna knjižnica (259)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Škofijska gimnazija Vipava (138)
Škrabčeva knjižnica (497)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zadruga Goriška Mohorjeva (6438)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (11)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Založnik
(1)
[A.I.S.] (515)
[s.n.] (106)
A. Marušič (154)
Akademska založba (1)
Andrej Komel (1)
Anton Bavčar (308)
Anton Kristan (110)
Anton m. Obizzi (36)
Archidioecesis (43)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
bey Artaria und Comp. (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
C. k. ministerstvo za poljedelstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
chez H. Iaillot ... (1)
Coppag in Skert (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo Trillek (32)
Družba za založniške pobude (7548)
Državna založba Slovenije (1)
Edinost (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
G. Paternolli (4)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Giunta provinciale (14)
Glasbena matica (1)
Gorica (15)
Goriška knjižnica (4)
Goriška matica (11)
Goriška Matica (25)
Goriška Mohorjeva (21)
Goriška Mohorjeva družba (84)
Goriška Mohorjeva Družba (1)
Goriška Sokolska Župa (1)
goriška Tiskarna (1)
Goriška tiskarna (26)
Goriška tiskarna A. Gaberšček (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (67)
Goriška tiskarna 'A. Gabršček' (2)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (23)
Goriška Tiskarna A. Gabršček (2)
'Goriška Tiskarna' A. Gabršček (3)
Goriška turistična zveza (1)
Goriško kmetijsko društvo (232)
Hermagoras (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr& F. Bamberg (1)
I. Tutuš (1)
im Verlagsgewölbe des k.k. Schulbücher-Verschleisses ... (1)
in Verlagsgewölbe des k. k. Schulbucher-Verschleisses ... (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
J. K. Seitz (1)
J. Pertes (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Josip Marušič (671)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jurovski gadi (1)
K. K. Ackerbaugesellschaft (1)
K. Sohar (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (3)
Katoliško tiskovno društvo (2369)
Kmetijska družba (1)
Književna družina Luč (1)
Književna družina Luč i. e. Tiskarna Edinost (1)
Konsorcij Goriške straže (741)
Konzorcij (68)
Konzorcij Naša zvezda (10)
Konzorcij Svetogorske kraljice (7)
Kulturno društvo (32)
L. Rutar (1)
Ljudska tiskarna (1)
Matica Slovenska (1)
Mestni muzej (135)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na prodaj per Paternolli (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna knjigarna (1)
Narodna tiskarna (163)
Naša založba (1)
natisnil in saloshil Paternolli (2)
natisnil Janes Leon (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil L. Vendrami (1)
natisnil Paternolli v' Gorizi (2)
natisnil Peter de Valerji ... (1)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Obzorja (1)
P. Kozler (3)
Paternolli (4)
per bukvah niemshkih şhol (1)
Planinska matica (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Premiata tipografia Paternolli (1)
Primorski tisk (1)
R. Rother (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (1)
Ruslica (1)
s. n. (1491)
s.n. (365)
samozal. (1)
samozal. Franc Bratuž (75)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
şe vdobe, per V. Stanig ... (1)
Seitz (1)
Selbstverlag des Verfassers (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska demokratska zveza (174)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (13)
Slovenski etnografski muzej (15)
Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko planinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (4)
Societât filologjiche furlane 'Graziadio Isaia Ascoli' (3)
Srednja šola Veno Pilon (40)
Sumptibus Vidua et Haeredum Gerardi de Iudais (1)
Teološka fakulteta (2)
Tipografia consorziale (1)
Tipografia Consorziale (3)
Tiskarna Edinost (11)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (41)
Tolminski glas (35)
Turistični klub Skala (1)
typis Ioannis Thomae nob. de Trattnern ... (1)
typis Joannis Thomae Trattner ... (1)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
Unione editoriale Goriziana (1)
Unione Editoriale Goriziana (2)
Univerza (1)
V Gorici : [s. n.] (1)
V. Cernic (15)
Verfasser (1)
Viktor Dolenc (3385)
Vipava (114)
Višji kulturni svet (17)
W. Braumüller (1)
W.E.A. v. Schlieben (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1205)
Zadruga z o.z. Novi list (1962)
Založba Brat Frančišek (39)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založništvo tržaškega tiska (7597)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (107)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (23849)