Število rezultatov iskanja: 1669

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (17)
Acta neophilologica (3)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (16)
Anthropological notebooks (8)
Anthropos (Ljubljana) (7)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (6)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (4)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (10)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (91)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Delo in varnost (3)
Dialogi (13)
Dogovori (5)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Družboslovne razprave (8)
Dve domovini (25)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (25)
Filozofski vestnik (3)
Fizioterapija (Ljubljana) (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (14)
IB revija (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (6)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kakovostna starost (4)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (9)
Lex localis (1)
Literatura (Ljubljana) (7)
Ljubljanski zvon (10)
Management (3)
Managing global transitions (1)
Medicinski razgledi (4)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (27)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naša sodobnost (2)
Novi akordi (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (16)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (8)
Problemi. Razprave (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (7)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (1)
Slavistična revija (11)
Slovenka (3)
Slovenka (1943) (56)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska žena (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (19)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (8)
Socialno delo (23)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (15)
Stati inu obstati (5)
Statistično gradivo SR Slovenije (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (3)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Štajerc (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (49)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (6)
Uprava (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zarja (743)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (1)
Zbor občanov (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (12)
Zdravstveno varstvo (13)
Zgodovinski časopis (14)
Žena v borbi in obnovi (7)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (4)
Ženski svet (43)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (8)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (27)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za varovanje zdravja RS (13)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (8)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (15)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (26)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1038)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenian Union of America (90)
Slovenski etnografski muzej (22)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (77)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (17)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (16)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
ZRC SAZU (28)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Založnik
(1)
5. razred mestne ženske realne gimnazije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARTTS Design (1)
Beletrina (4)
Biotehniška fakulteta (2)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (16)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Društvo antropologov Slovenije (8)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (13)
Državna založba Slovenije (16)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Eno (2)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za socialno delo (23)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (37)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Fr. Vesel (3)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Glasbena matica (1)
Gnosis (1)
Goga (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gospodarski vestnik (1)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (21)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (27)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (25)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (16)
Izida Vita (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jožef Blaznik (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (3)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konzorcij Edinosti (3)
Konzorcij Ženski svet (43)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Schwentner (3)
LDS (7)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljudska univerza (4)
Ljudske pevke iz Rogatca (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marica Šega (1)
Medicinski razgledi (4)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (4)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Miš (1)
Mladinska knjiga (10)
Moderna organizacija (2)
Nova revija (1)
Obzorja (15)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Onkološki inštitut (1)
Partizanska tiskarna (2)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Radio-Tednik (1)
Revija SRP (1)
RTV, ZKP (1)
s.n. (7)
samizdat (1)
samozal. (1)
samozal. skladatelj (3)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (16)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Women's Union of America (743)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (25)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (12)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (16)
Sophia (1)
Sožitje Association (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (89)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (19)
Tiskovna zadruga (11)
TopFit Planet (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Uršulinski samostan v Ljubljani (1)
Ustanova Hiša eksperimentov (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verlag des Verfassers (1)
Vesna film (1)
Vezovišek & Partnerji (1)
Visoka šola za politične vede (12)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zala (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (11)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (16)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodba.net (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (26)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (16)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Dostop
Išči med rezultati (1669)