Število rezultatov iskanja: 2067

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Agricultura (Maribor) (4)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (20)
Anthropos (Ljubljana) (9)
Arhivi (40)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (39)
Bilten e-šolstvo (7)
Bogoslovni vestnik (5)
CEPS journal (26)
Časopis za kritiko znanosti (17)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (5)
Didakta (16)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Dve domovini (4)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
IB revija (Ljubljana) (12)
International journal of Euro-Mediterranean studies (6)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (30)
Jezikoslovni zapiski (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (6)
Knjižnica (8)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (55)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (109)
Loški razgledi (8)
Management (10)
Management (Spletna izd.) (4)
Managing global transitions (6)
Mednarodno inovativno poslovanje (7)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (1)
Napredna misel (10)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (7)
Naše gospodarstvo (2)
Organizacija (Kranj) (23)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (14)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Pravni letopis (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (3)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (13)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Revija za ekonomske in poslovne vede (8)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (4)
Revus (Ljubljana) (1)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (3)
Slovenka (40)
Slovenski gospodar (13)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (65)
Sodobnost (1963) (16)
Strojniški vestnik (1)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (64)
Šolsko polje (32)
Štajerc (3)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski list (107)
Učiteljski tovariš (402)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (10)
Urbani izziv (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (21)
Vzgoja (Ljubljana) (9)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (20)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (40)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (76)
Didakta (16)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (7)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (8)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (107)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Potrča (18)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (16)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (14)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Miška d.o.o (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1204)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pedagoška obzorja (14)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (64)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (32)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Šola za ravnatelje (22)
Študentska založba (16)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (20)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (40)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (23)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (65)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (35)
Založnik
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (40)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Bralno društvo Slovenije (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (6)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (20)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Didakta (16)
Doba Epis (7)
Dopisna delavska univerza (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Družba Jezusova (9)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (16)
Državni izpitni center (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
F. Pediček (1)
Faculty of management (6)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za management (15)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravo (10)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
GV Revije (1)
HASA (1)
I. Lesar (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
Institut Jožef Stefan (8)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Logik (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za slovensko narodopisje (2)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (402)
Jezuitski kolegij (1)
Jožef Blaznik (6)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Karl Linhart (3)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Konzorcij Edinosti (40)
Kopo (2)
KS Laze-Jakovica (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (10)
Mestna občina (1)
Mihajlo Rostohar (10)
Milič (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (37)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (77)
Ministrstvo za šolstvo in šport (163)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (1)
Mirovni inštitut (1)
Miška (9)
Moderna organizacija (23)
Mozirje (1)
Muzejsko društvo (8)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Nova revija (2)
Občina (1)
Obzorja (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Osnovna šola (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Pedagoška fakulteta (24)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (26)
Pedagoška obzorja (14)
Pedagoški inštitut (11)
Pia (2)
Pilatova ustanova (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (20)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slavistično društvo Slovenije (33)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (64)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (32)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (20)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Srednja upravno administrativna šola (1)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
SVIZ Slovenija (1)
Šola za ravnatelje (40)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (17)
T. Lekan Kraševec (1)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Tehniški šolski center (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Tiskovna zadruga (113)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
TŠC (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (9)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (3)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Brumen (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (8)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (2)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (11)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (112)
Zavod RS za šolstvo (313)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod za šolstvo SR Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (20)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (42)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (20)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (65)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (107)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (54)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (2067)