Število rezultatov iskanja: 183

Izvor
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (14)
Narodna in univerzitetna knjižnica (32)
Slovenska zveza na Švedskem (72)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
ZRC SAZU (6)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. B. (1)
A. Budja (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (13)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Förlag Jan Kanevad (1)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (9)
Jodler Lojz in njegov trio (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Mariborska knjižnica (14)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (15)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
printed for J. Johnson ... et al. (1)
printed for T. Cadell ... (1)
samozal. A. Budja (2)
samozaložba (1)
Scankort AB (1)
självförlag (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska Riksförbundet i Sverige (9)
Slovenska zveza na Švedskem (26)
Slovenska zveza na Švedskem Slovenska Riksförbundet i Sverige (46)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (2)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerzitetna založba (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Išči med rezultati (183)