Število rezultatov iskanja: 4435

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (8)
Acta Histriae (3)
Acta linguistica asiatica (134)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (82)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (26)
Annales. Series historia naturalis (31)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (20)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (23)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (21)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Asian studies (14)
Azijske in afriške študije (50)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (46)
Časopis za zgodovino in narodopisje (16)
De musica disserenda (11)
Dialogi (457)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (6)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (19)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (108)
Endoskopska revija (2)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (10)
Farmacevtski vestnik (4)
Filozofski vestnik (12)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (5)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Humanist (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (50)
International journal of management, knowledge and learning (61)
Izzivi prihodnosti (15)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (492)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (2)
Keria (Ljubljana) (7)
Knjižnica (10)
Kronika (Ljubljana) (6)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (6)
Literatura (Ljubljana) (75)
Ljubljanski zvon (11)
Loški razgledi (3)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Medicinski razgledi (7)
Mednarodno inovativno poslovanje (167)
Monitor ISH (13)
Muzikološki zbornik (7)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Natura Sloveniae (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (171)
Phainomena (Ljubljana) (7)
Planinski vestnik (1)
Prepihi (3)
Primerjalna književnost (121)
Problemi. Razprave (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (12)
Raziskave in razprave (122)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Research in social change (40)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (9)
Revija za univerzalno odličnost (61)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (9)
Slavistična revija (216)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (12)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (8)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (390)
Strojniški vestnik (3)
Studia Historica Slovenica (23)
Studia mythologica Slavica (4)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (9)
Šolsko polje (9)
Šolsko svetovalno delo (3)
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) (4)
Teorija in praksa (30)
Traditiones (Ljubljana) (41)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Verba hispanica (117)
Vestnik (1873) (5)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (84)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Zdravniški vestnik (47)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovinski časopis (12)
Zora (1872) (150)
Železarski zbornik (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (36)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (167)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (12)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (76)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (163)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (41)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (390)
Mariborska knjižnica (171)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (7)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (58)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Mladinska knjiga (2)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1847)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (175)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (68)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (47)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
Študentska založba (43)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (263)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (252)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (9)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (50)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (15)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (8)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (23)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (16)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (57)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (37)
ZRC SAZU (71)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (84)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Založnik
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Češarek (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. Maver (1)
A. Trstenjak (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
appresso Pietro Farri (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Association of the Slovene Literary Translators (2)
B. Ošlak (1)
Banka Slovenije (1)
Beletrina (57)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (3)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (17)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (50)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (51)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (12)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (2)
Didakta (3)
Doba Epis (167)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (2)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (24)
Društvo slovenskih pisateljev (11)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (3)
Družba Jezusova (5)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družina (7)
Državna založba Slovenije (389)
DZS (8)
E. de Schönfeld (1)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
Etnografski muzej (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (32)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za državne in evropske študije (4)
Fakulteta za informacijske študije (8)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (77)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (27)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (123)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (82)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (50)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (9)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (12)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
G. Westermann (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Glasbena Matica (2)
Goga (13)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
H. Slovák (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (19)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (19)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Intelyway webmedia (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Blasnik nasl. (1)
J. Hensel (1)
J. Keber (1)
J. Otto (1)
J. Širec (1)
Janko M. Pajk (150)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kemijski inštitut (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Književno društvo Hiša poezije (10)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
KSEVT (2)
KUD Logos (11)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (6)
L. Blažič (1)
LDS (75)
Litera (15)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Špehar (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (171)
Marketing magazin (1)
Matica hrvatska (1)
Matica Slovenska (1)
Medical Faculty (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (7)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (75)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (4)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mladinska knjiga (29)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (11)
N. Trošt (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna knjižnica (1)
Narodne tiskarne (5)
Nova obzorja (1)
Nova revija (8)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nova založba (1)
O. Fischer (1)
O. Wagner (1)
O. Wigand (1)
Obzorja (478)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (5)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (3)
Partizanska knjiga (1)
Pedagoška fakulteta (183)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoški inštitut (5)
per Simonem Papiensem, dictum Bivilaquam (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (7)
Pivec (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
R. C. Schmidt (1)
Rokus Klett (2)
Ruslica (2)
S. D. Matvejev (1)
S. Žnidar (1)
samozal. (1)
samozal. GolKerKavč (10)
samozal. GolKerKavčLot (8)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. J. Tominšek (1)
samozaložba (1)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (51)
Slavistično društvo Slovenije (708)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene Welding Society (6)
Slovene Writers' Association (5)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (68)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (84)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (11)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (8)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo za angleške študije (106)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (121)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (49)
SO (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (51)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
SVIZ Slovenija (1)
Svobodna misel (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (104)
Študijska knjižnica (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (13)
Tiskovna založba (1)
Trapez Media (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (2)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerza, Arheološki seminar (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (39)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba /*cf (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Pivec (2)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (28)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Založništvo Šaleških razgledov (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (17)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (23)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (53)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (145)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (134)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (51)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Dostop
Išči med rezultati (4435)