Šolska poročila
Izvestja ali Letna poročila so šolska obvestila o letnem uspehu učencev, ki jih zasledimo že v 18. stoletju. Predhodniki Izvestij so bili Classifikationen in Juventusi, v katerih so glavne šole, normalke in gimnazije do leta 1849 objavljale imena svojih učencev ter jih razporejale po razredih glede na splošni in predmetni učni uspeh. Juventuse so izdajale gimnazije od leta 1770 do 1849. To so bila šolska poročila, v katerih so bila imena dijakov razporejena po razredih in učnem uspehu. Poleg imen so bili navedeni tudi podatki o socialnem poreklu učencev. Najprej so bili našteti dijaki, ki so se najbolje izkazali. Osnovne šole pa so tiskale razredna poročila, imenovana Classifikationen. Po izidu Gimnazijskega osnutka leta 1849 so gimnazije prenehale izdajati Juventuse, saj se je po novem zahtevalo tiskanje Programa za gimnazije in realke. V Osnutku je bila določena tudi razdelitev snovi v novih tiskanih šolskih programih, ki so kasneje dobili naziv Jahresberichte oziroma Letna poročila ali Izvestja
Gimnazijska Izvestja so izhajala vse do leta 1941 s krajšo prekinitvijo v obdobju 1918-1929. V času 2. svetovne vojne Izvestja niso izhajala. Po letu 1945 pa izdajanje poročil ni bilo več določeno z zakonom, zaradi česar so jih po letu 1950 izdajale le še nekatere gimnazije. Poročila niso izhajala redno, temveč navadno kar za več let skupaj ali ob jubilejih (v obliki jubilejnega zbornika).
Poleg gimnazij in realk so letna poročila izdajale tudi osnovne šole, vendar zanje to ni bilo obvezno. Zaradi tega je teh poročil tudi veliko manj. Osnovnošolska letna poročila so začela izhajati po letu 1850, večina šol pa jih je začela objavljati po letu 1870, to je po izidu splošnega osnovnošolskega zakona iz leta 1869. Po letu 1918 so začela izhajati letna poročila za vse vrste šol, vendar ne več v stari obliki. Uradni jezik je postala slovenščina, znanstvene razprave pa niso bile več vključene. V obdobjih 1918-1929 in 1940-1945 ter do leta 1950 letna poročila niso izhajala. Letna poročila so bila vsebinsko zelo pestra. Pomemben del letnih poročil do leta 1900 so bile strokovne in pedagoške razprave znanih pedagogov, matematikov, zgodovinarjev in drugih, katerih članke so velikokrat uporabljali tudi kot pripomoček pri pouku.


Število rezultatov iskanja: 2317

Časopisje in članki - naslov
Civica scuola reale di San Giacomo - Trst (3)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (10)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (32)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (24)
Dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (11)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (7)
Deška ljudska šola - Kamnik (15)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (Grm pri Novem mestu) (5)
Druga mestna osemrazredna deška ljudska šola (Ljubljana) (7)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (36)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (5)
Državna deška meščanska šola (Celje) (6)
Državna dvorazredna trgovska šola (Celje) (8)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani. Trgovska smer (6)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Državna ljudska in meščanska deška šola v Trstu (1)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
Državna meščanska šola - Jesenice (6)
Državna meščanska šola - Kranj (1)
Državna meščanska šola - Lendava (6)
Državna meščanska šola - Litija (2)
Državna meščanska šola - Mežica (4)
Državna meščanska šola - Ormož (3)
Državna meščanska šola - Ptuj (7)
Državna meščanska šola - Rakek (4)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (6)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (4)
Državna meščanska šola - Šoštanj (6)
Državna meščanska šola - Trbovlje (2)
Državna meščanska šola - Tržič (3)
Državna meščanska šola - Vojnik (6)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna meščanska šola - Žalec (4)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Brežicah (5)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (3)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (10)
Državna realna gimnazija (Maribor) (46)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Državno učiteljišče - Maribor (11)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
Franc Jožefova ljudska šola - Ljutomer (1)
Gimnazija - Celje (49)
Gimnazija - Gorica (24)
Gimnazija - Kranj (44)
Gimnazija - Maribor (60)
Gimnazija - Novo mesto (66)
Gimnazija (italijanska) - Koper (50)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (26)
Gimnazija (nemška) - Trst (17)
Ginnasio comunale superiore - Trst (15)
Glasbena šola - Kranj (1)
Glavna deška šola - Škofja Loka (30)
Glavna šola - Idrija (30)
Glavna šola - Kamnik (28)
Glavna šola - Kočevje (23)
Glavna šola - Kranj (34)
Glavna šola - Novo mesto (16)
Glavna šola - Postojna (19)
Glavna šola - Tržič (16)
Glavna šola in nižja realka - Trst (3)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Gymnasio (Rudolphswertensi) (1)
Gymnasium (Rudolfswert) (2)
Handels Lehranstalt - Ljubljana (5)
Izvestja Državne učiteljske šole v Mariboru (3)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (154)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (6)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (8)
Izvestje Državne druge deške meščanske šole viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja (3)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (28)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jahresbericht des Steiermärkisch-Landschaflichen Realgymnasiums zu Pettau (1)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (3)
Kaiserlich königliche Ober-Realschule (Laibach) (6)
Kaiserlich königliche selbstständige Unterrealschule (Ljubljana) (7)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Kaiserlich königliche Unter-Realschule (Laibach) (1)
Kaiserlich königliche vollständige Unterrealschule (Laibach) (3)
Katoliška ljudska šola - Trst (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (119)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (10)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (2)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (5)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Letno poročilo uršulinskih dekliških šol v Ljubljani (47)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
Ljudska in meščanska dekliška šola - Trst (1)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (5)
Ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola - Cerknica (1)
Ljudska šola - Gorica (1)
Ljudska šola - Idrija (16)
Ljudska šola - Komen (1)
Ljudska šola - Kranj (18)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola - Mengeš (3)
Ljudska šola - Metlika (3)
Ljudska šola - Mokronog (2)
Ljudska šola - Novo mesto (4)
Ljudska šola - Postojna (37)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Ljudska šola - Radeče (1)
Ljudska šola - Ribnica (1)
Ljudska šola - Senožeče (4)
Ljudska šola - Šmartno pri Litiji (5)
Ljudska šola - Tržič (33)
Ljudska šola - Videm Dobrepolje (1)
Ljudska šola - Vipava (18)
Ljudska šola - Višnja Gora (2)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Ljudska šola (nemška) - Trst (1)
Ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Izlake (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu - Trst (1)
Ljudska šola v Križah - Tržič (2)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Mädchen Institut der Ursulinen - Škofja Loka (1)
Mädchenlyzeum der armen Schulschwestern de Notre Dame in Görz (Gorica) (1)
Maschinengewerbliche Fachschule - Celovec (5)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (13)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (62)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mestni dekliški licej (10)
Meščanska šola - Ljutomer (4)
Meščanska šola - Novo mesto (5)
Narodna šola - Ljutomer (3)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (15)
Normalka - Gorica (1)
Normalka - Ljubljana (50)
Obrtna šola za lesno industrijo - Kočevje (4)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Pomorska trgovska akademija - Trst (2)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (7)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (7)
Realka - Gorica (13)
Realka - Idrija (20)
Realka - Ljubljana (11)
Realka - Maribor (2)
Realka (italijanska) - Piran (8)
Realka (nemška) - Trst (11)
Realna gimnazija - Ptuj (33)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Slovenska dvorazredna trgovska šola - Trst (8)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (10)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (21)
Staatsgymnasium (Klagenfurt) (24)
Staats-Oberrealschule (Klagenfurt) (4)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Steiermärkisch-landschaftliche Bürgerschule (Cilli) (1)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (20)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tekstilna šola - Kranj (15)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (18)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Trgovska akademija - Maribor (11)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Trirazredna ljudska šola v Toplicah (1)
Trivialka - Tržič (4)
Trorazredna dekliška ljudska šola v Novem Mestu (1)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester - Trst (1)
Učiteljišče - Koper (1)
Učiteljišče - Kranj (1)
Učiteljišče - Ljubljana (20)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (11)
Univerza - Ljubljana (43)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (3)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (2)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (20)
Vojaška realka - Maribor (1)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (6)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu - Kočevje (2)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zasebna meščanska šola v Celju - Celje (2)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (5)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče Uršulink - Škofja Loka (4)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (2)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (8)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1722-1773 (1)
1777 (1)
1778 (2)
1778- (1)
1779 (2)
1780 (2)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782-04 (1)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792 (2)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
1801 (2)
1802 (2)
1803 (2)
1804 (2)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (2)
1810 (1)
1811 (1)
1812 (1)
1813 (1)
1814 (3)
1815 (2)
1816 (2)
1817 (2)
1818 (2)
1819 (2)
1820 (2)
1821 (3)
1822 (3)
1823 (4)
1824 (4)
1825 (4)
1826 (5)
1827 (4)
1828 (3)
1829 (4)
1830 (4)
1831 (4)
1832 (2)
1833 (2)
1834 (4)
1835 (4)
1836 (4)
1837 (4)
1838 (3)
1839 (2)
1840 (4)
1841 (6)
1842 (6)
1843 (5)
1844 (4)
1845 (4)
1846 (6)
1847 (4)
1848 (3)
1849 (4)
1850 (2)
1851 (4)
1852 (4)
1853 (8)
1854 (13)
1855 (11)
1856 (20)
1857 (18)
1858 (21)
1859 (19)
1860 (24)
1861 (27)
1862 (19)
1863 (20)
1864 (22)
1864/1865 (1)
1864-1864 (1)
1865 (28)
1866 (25)
1867 (24)
1867/1868 (1)
1868 (25)
1868/1869 (1)
1869 (22)
1869/1870 (2)
1870 (18)
1870/1871 (2)
1871 (17)
1871/1872 (2)
1872 (19)
1872/1873 (1)
1873 (19)
1873/1874 (2)
1874 (19)
1874/1875 (2)
1875 (15)
1875/1876 (2)
1876 (15)
1876/1877 (4)
1877 (17)
1877/1878 (6)
1877/1888 (1)
1878 (12)
1878/1879 (6)
1879 (16)
1879/1880 (6)
1880 (11)
1880/1881 (8)
1881 (11)
1881/1882 (10)
1882 (11)
1882/1883 (12)
1883 (13)
1883/1884 (12)
1884 (8)
1884/1885 (14)
1885 (7)
1885/1886 (18)
1886 (9)
1886/1887 (15)
1887 (7)
1887/1888 (17)
1887/18888 (2)
1888 (8)
1888/1889 (19)
1889 (6)
1889/1890 (15)
1889/1990 (1)
1890 (9)
1890/1891 (18)
1890/1892 (1)
1891 (8)
1891/1892 (23)
1892 (6)
1892/1893 (21)
1892/1993 (1)
1893 (4)
1893/1894 (20)
1893/1984 (2)
1894 (5)
1894/1895 (22)
1894/1896 (1)
1895 (6)
1895/1896 (19)
1895-1896 (1)
1896 (4)
1896/1897 (17)
1896-1897 (1)
1897 (5)
1897/1898 (24)
1898 (8)
1898/1899 (16)
1899 (6)
1899/1900 (23)
19?? (1)
1900 (8)
1900/1901 (25)
1901 (4)
1901/1902 (27)
1902 (4)
1902/1903 (23)
1902-1903 (1)
1903 (5)
1903/1904 (20)
1904 (6)
1904/1905 (17)
1904-1905 (1)
1905 (5)
1905/1906 (16)
1906 (5)
1906/1907 (22)
1907 (7)
1907/1908 (26)
1907-1908 (1)
1908 (6)
1908/1909 (26)
1908-1909 (1)
1909 (5)
1909/1910 (31)
1910 (7)
1910/1911 (35)
1911 (5)
1911/1912 (26)
1911-1912 (1)
1912 (5)
1912/1913 (23)
1913 (4)
1913/1914 (21)
1913-1914 (1)
1914 (5)
1914/1915 (11)
1914/1916 (1)
1915 (3)
1915/1916 (12)
1916 (5)
1916/1917 (10)
1916/1918 (1)
1916-1917 (1)
1917 (2)
1917/1918 (10)
1918 (2)
1918/1919 (7)
1918/1930 (1)
1918-1928 (2)
1919/1920 (5)
1920 (2)
1920/1921 (3)
1921 (2)
1921/1922 (2)
1922 (1)
1922/1923 (3)
1923 (3)
1923/1924 (2)
1923/1933 (1)
1924 (1)
1924/1925 (2)
1925 (3)
1925/1926 (1)
1926 (1)
1926/1927 (2)
1927 (3)
1927/1928 (2)
1927-1928 (1)
1928 (2)
1928/1929 (5)
1929 (4)
1929/1930 (18)
1929/2930 (1)
1929-1930 (1)
1930 (6)
1930/1931 (19)
1930-1931 (1)
1931 (6)
1931/1932 (23)
1931-1932 (1)
1932 (6)
1932/1933 (24)
1933 (4)
1933/1934 (33)
1934 (6)
1934/1935 (39)
1934/1936 (1)
1935 (6)
1935/1936 (42)
1936 (6)
1936/1937 (50)
1937 (7)
1937/1938 (57)
1938 (4)
1938/1939 (61)
1939 (4)
1939/1940 (64)
1939/1952 (1)
1940 (7)
1940/1941 (1)
1941/1942 (1)
1942 (1)
1942/1943 (1)
1943 (1)
1943/1944 (2)
1945/1946 (1)
1946/1947 (1)
1947/1948 (1)
1953 (1)
1953/1954 (1)
1960 (1)
1969 (1)
1970 (1)
1972 (1)
1973 (1)
1974 (1)
1975 (1)
1977 (1)
1979 (1)
Založnik
4 razredna ljudska šola Postojnska (1)
Achtklassige atädtische deutsche Mädchenvolksschule in Laibach (1)
Archiducali academia Labacensi (1)
Archiducali gymnasio Labacensi (1)
Archiducali lycaeo Labacensi (2)
Bischoflaker Hauptschule (1)
C. k. glavna šola Postojnska (5)
C. k. mestna glavna šola v Loki (1)
C. kr. drž. realka (1)
C. kr. državna gimnazija na Kranjskem (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. državna višja realka (2)
C. kr. gimnazija (3)
C. kr. realka (6)
C. kr. rudniška direkcija v Idriji (3)
C. kr. Slovenska državna gimnazija v Gorici (1)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Cilier Gymnasiums in Cilli (1)
Cillier Gymnasium (1)
Civica scuola reale superiore (10)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
Civica scuola reale superiore di San Giacomo Trieste (3)
COLLEGIUM Labacense S. I. (1)
Četerorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Četveroazredna ljudska šola v Cerknici (1)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna deška in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
Čveterorazredna deška šola v Kamniku (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Metliki (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (14)
Čveterorazredna ljudska šola v Senožečah (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Čveterorazredna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (2)
Dekliška obertniška šola v Kamniku (4)
Dekliška šola v Kamniku (1)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Deutschen Knaben - Volksschule des deutschen Schulvereines (4)
Deželni odbor kranjski (7)
Dopisna trgovska šola, trgovski učni zavod (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (3)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Družba sv. Cirila in Metoda (6)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (3)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (5)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (7)
Drž. trgovska akademija v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna dekliška meščanska šola (7)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola (6)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (2)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (3)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (5)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in združena šola v Ljubljani (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna gimnazija v Kočevju (2)
Državna gimnazija v Kranju (1)
Državna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola (6)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (11)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (11)
Državna mešana meščanka šola v Kranju (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (3)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja Tržič (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (3)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (2)
Državna mešana meščanske šole na Viču (1)
Državna meščanska šola (8)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (3)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (4)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (2)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (5)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (2)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (5)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (3)
Državna meščanska šola na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola na Rakeku (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (3)
Državna meščanska šola v Litiji (2)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (3)
Državna meščanska šola v Mežici (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (2)
Državna realka (2)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (4)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (2)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (2)
Državna realna gimnazija v Celju (11)
Državna realna gimnazija v Kočevju (11)
Državna realna gimnazija v Kranju (5)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (3)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (3)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (3)
Državna tekstilna šola in tekstilni tehnikum v Kranju (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (11)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (9)
Državna trgovska akademije v Mariboru (8)
Državna učiteljska šola v ljubljani (5)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (3)
Državna učiteljska šola v Mariboru (8)
Državna višja realka in nižja gimnazija v Idriji (1)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna višja realka v Idriji (1)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (2)
Državne meščanske šole v Žalcu (2)
Državni tekstilni tehnikum v Kranju (2)
Državno moško učiteljišče (3)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (3)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
Dvorazredna ljudska šola v Višnji gori (1)
Dvorazredna zasebna Slovenska trgovska šola v Trstu (6)
Farna šola v Šmartnem pri Litii (2)
Farna učilnica v Šmartnim pri Litii (1)
Franc Jožefova ljudska šola v Ljutomeru (1)
Fünfclassigen städtischen deutschen Knaben - Volksschule (3)
gedruckt bei Konstantin Tandler (2)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Gimnazijsko ravnateljstvo (10)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (10)
Ginnasio superiore comunale di Trieste (2)
Ginnasio superiore comunale Francesco Petrarca Trieste (1)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
Gl. šola v Škofjiloki (1)
Glana šola v Kranji (1)
Glasbena šola v Kranju (1)
Glavna šola v Krajni (3)
Glavna šola v Kranji (2)
Glavna šola v Loki (1)
Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani (1)
Gymnasii academici Labacensis (28)
Gymnasii academici Labaci (5)
Gymnasii Labacensis (3)
Gymnasio Marburgensi (36)
Gymnasiums (3)
Handels - Lehranstalt in Laibach (5)
Hauptschule in Gottschee (12)
Hauptschule in Krainburg (3)
Hauptschule in Neumarktl (9)
Hauptschule in Wippach (5)
Hauptschule zu Gottschee (9)
Hauptschule zu Krainburg (2)
Hauptschule zu Neumarktl (1)
Hauptschule zu Wippach (6)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (10)
I. R. accademia di commercio e nautica (1)
I. R. Accademia di commercio e nautica in Trieste (1)
I. r. ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio Superiore di Capodistria (2)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (42)
I. R. ginnasio superiore governativo liceo Ginnasio Carlo Combi di Capodistria (1)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (8)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
II. državna gimnazija (17)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Im Selbstverlage der Anstalt (2)
Imp. Reg. ginnasio superiore in Capodistria (1)
Ipavska glavna šola (4)
IV razredna ljudska šola Postojnska (1)
Josephi de Bacho (2)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. allg. Volks- und Bürgerschule für Mädchen und des Fortbildungskurles in Triest (1)
K. k. allgem. Knaben- und Mädchenvolksschule in Triest (1)
K. k. Bildungsanstalt für Lehrerinnen zu Laibach (1)
K. k. ersten Staatsgymnasiums (1)
K. k. Fachschule für Holzbearbeitung in Gottschee (3)
K. k. Fachschule für Holzindustrie in Gottschee (1)
K. k. Gimnasium in Triest (5)
k. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Novomesto (Neustadtl) (1)
K. k. Gymnasium in Triest (3)
K. k. Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Gymnasium zu Neustadtl (4)
K. k. Gymnasiums (6)
K. k. Gymnasiums zu Cilli (1)
K. k. Haupt- und Unter - Realschule in der Neustadt zu Triest (2)
K. k. Haupt- und Unter-Realschule in der Neustadt zu Triest (1)
K. k. Haupt- und Unterrealschule und Lehrerbildungs-Unstalt zu Marburg (1)
K. k. Hauptschule in Krainburg (9)
K. k. Hauptschule zu Adelsberg (13)
K. k. Hauptschule zu Krainburg (1)
K. k. Hauptschule zu Neustadtl (1)
K. k. Hauptschule zu Rudolfswerth (2)
K. k. I. Staatsgymnasiums (17)
K. k. Kaiser Franz Jospeh-Staatsgymnasiums (7)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (11)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lack (1)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lak (4)
K. k. Knaben- Hauptschule zu Lak (6)
K. k. Lehrerbildungs-Anstalt in Capodistria (1)
K. k. Lehrerbildungsanstalt zu Laibach (2)
K. k. maschinengewerbliche Fachschule in Klagenfurt (2)
K. k. maschinen-gewerblichen Fachschule in Klagenfurt (1)
k. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (5)
K. k. Montanärars in Idria (2)
K. k. Montanärars zu Idria (9)
K. K. Muster - Haupt - Schule zu Laibach (2)
K. K. Muster - Hauptschule zu Laibach (17)
k. k. Musterhauptschule (1)
K. k. Musterhauptschule (5)
K. K. Musterhauptschule zu Görz (1)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (18)
K. k. Ober - Realschule in Görz (4)
K. k. Ober und Unter - Gymnasiums in Cilli (1)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Obergymnasium zu Laibach (2)
K. k. Obergymnasiums (26)
K. k. Ober-Gymnasiums in Görz (5)
K. k. Obergymnasiums in Rudolfswert (2)
K. k. Oberrealschule (2)
K. k. Ober-Realschule in Görz (2)
K. k. Real- u. Obergymnasiums zu Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasiums in Rudolfswert (3)
K. k. Real-Gymnasiums (1)
K. k. Staats - Gymnasium in Cilli (4)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (8)
K. k. Staats - Gymnasiums (19)
K. k. Staats - Ober - Gymnasium in Trieste (1)
K. k. Staats - Obergymnasiums (3)
K. k. Staats - Oberrealschule (3)
K. k. Staats - Untergymnasiums (1)
K. k. Staats Untergymnasium zu Krainberg (2)
K. k. Staatsgewerbeschule in Klagenfurt (1)
K. k. Staatsgewerbeschule zu Klagenfurt (1)
K. k. Staatsgymnasium (65)
K. k. Staatsgymnasium in Cilli (5)
K. k. Staats-gymnasium in Cilli (4)
K. k. Staats-Gymnasium in Cilli (16)
k. k. Staatsgymnasium in Marburg (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Marburg (3)
K. k. Staatsgymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Staats-Gymnasium in Triest (6)
K. k. Staatsgymnasiums (9)
K. k. Staats-Gymnasiums (5)
K. k. Staatsgymnasiums Gottschee (3)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (12)
K. k. Staats-Gymnasiums in Görz (7)
K. k. Staatsgymnasiums in Gottschee (8)
K. k. Staatsgymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache (8)
K. k. Staats-Obergymnasiums (6)
K. k. Staats-Oberrealschule (34)
K. k. Staats-Oberrealschule in Görz (6)
K. k. Staats-Realgymnasiums (2)
K. k. Staats-Untergymnasium in Cilli (1)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K. k. Untergymnasiums zu Gottschee (1)
K. k. Unter-Gymnasiums zu Krainberg (1)
K. k. vollständigen Staatsgymnasium in Marburg (2)
K.k. Lehrerbildungsanstalt (3)
K.k. Oberrealschule (4)
Kaiferlichen königlichen Hauptschule in Stein (2)
Kaiferlichen königlichen Hauptschule zu Stein (18)
Kaiferlichen königlichen Knaben - Hauptschule in Stein (1)
Kaiferlichen königlichen Knaben - Hauptschule zu Stein (2)
Kais. kön. Gymnasium in Marburg (2)
Kais. kön. Hauptschule zu Krainburg (2)
Kais. kön. Ober-Realschule (6)
Kais. kön. selbstständigen Unterrealschule (7)
Kais. kön. Unter-Realschule (1)
Kais. kön. vollständigen Unterrealschule (3)
Kais. königl. Bildungsanstalten (1)
Kais. königl. Gymnasium in Marburg (2)
kais. königl. Hauptschule in Idria (1)
Kais. königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kais. konigl. Obergymnasium zu Laibach (2)
Kais. königl. Real- und Obergymnasium zu Rudolfswert (1)
Kais. Königl. Staats - Unter - Gymnasiums zu Krainburg (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasium in Pettau (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasiums in Pettau (1)
Kaiser Franz Josef - Landesgymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium in Pettau (2)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (6)
Kaiserl. konigl. academischen Gymnasium zu Laibach (2)
Kaiserl. königl. Gymnasium in Marburg (1)
Kaiserl. königl. Gymnasiums zu Neustadtl (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule in Idria (3)
Kaiserl. königl. Hauptschule in Stein (3)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Idria (7)
Kaiserl. Königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kaiserl. konigl. Hauptschule zu Lack (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Neustadtl (9)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Rudolfswerth (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Stein (2)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (2)
Kaiserl. konigl. Knaben- Hauptschule zu Lak (1)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach (8)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach in Krain (1)
Kaiserl. Königl. Normal - Hauptschule in Laibach (1)
Kaiserl. konigl. Obergymnasium zu Laibach (3)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (3)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Idria (10)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Krainburg (2)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (2)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Neustadtl (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfsmerth (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfwerth (1)
Kaiserlichen königlichen Muster - Hauptschule in Laibach (14)
Kaiserlichen königlichen Normal - Hauptschule in Laibach (4)
Kaiserlichen königlichen Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Katolischen Volkschulen Triest´s (1)
Knaben - und Mädchen - Hauptshule zu Gottschee (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (12)
Kr. univerza v Ljubljani (5)
Kr. vojaška realka v Mariboru (1)
Krainischen Taubstummen - Stiftungsanstalt in Laibach (1)
Krajni šolski svet (68)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (8)
Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (1)
Kuratorij Slovenske trgovske šole v Ljubljani (1)
Laibach (1)
Lehrerbildungsanstalt Krainburg (1)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (5)
Literis Schütz (39)
Ljudska in k tej pripadajoča obrtno-nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Ljudska in obrtna nadaljevalna šola v Toplicah pri Zagorju (1)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu (1)
Ljudska šola v Gorici (1)
Ljudska šola v Kranji (9)
Ljudska šola v Kranju (2)
Ljudska šola v Radečah (1)
Ljudska šola v Senožečah (3)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Llooyd (1)
Loška deška glavna šola (3)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (47)
Mädchen-Volksschule (2)
Marktgemeinde Neumarktl (1)
Mestna glavna šola (62)
Mestna nižja realka (4)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljudska šola (1)
Mestna poglavitna šola v Loki (1)
Mestna realka (4)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (9)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Mestni dekliški licej (10)
Meščanska šola v Ljutomeru (1)
Nar. Tisk. (1)
Narodna šola v ljutomerskem glavarstvu (1)
Narodna šola v ljutomerskem okraju (2)
Neumarktler Hauptschule (4)
Obertniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obrtniška dekliška šola v Kamniku (1)
Očitna glavna šola v Postojni (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
P. Zore v Križan (1)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna deška in trirazredna (s paralelko) dekliška ljudska šola v Ribnici (1)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (5)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola (1)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (3)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola v Postojni (2)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Pettau : Kaiser Franz Josef-Landesgymnasium (1)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Predstojništvo uršulinskega samostana (6)
Primo ginnasio superiore comunale di Trieste (1)
Privat- Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (3)
Privat- Lehr- und Erziehungs-Anstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (1)
Privatna dvorazredna trgovska šola zbornice za TOI (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums Cilli (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums zu Cilli (1)
R. ginnasio - liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Ginnasio-Liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (38)
Ravnateljstvo Državne dvorazredne trgovske šole (8)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
Realgymnasium tu Pettau (1)
Realgymnasium zu Pettau (5)
Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah (1)
s. n. (24)
Salezijanski dijaški konvikt na Rakovniku v Ljubljani (1)
Samozaložba (1)
Samozaložba Državne gimnazije (8)
Secondo ginnasio comunale superiore Trieste (1)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
Slovenska farna šola v Šmartnem pri Litiji (2)
Slovenska mestna dekliška ljudska šola (1)
Slovenska trgovska šola v Trstu (2)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (3)
Srednja vinarska in sadjarska šola ter dvoletna in enoletna vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Srenja Tržiška (1)
Sržavna realna gimnazija v Kranju (1)
Staats-Ober-Realschule (18)
Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Stadt - Hauptschule zu Krainburg (1)
Städtischen deutschen Knaben - Volksschule (6)
Städtischen deutschen Knabenvolksschule (2)
Städtischen deutschen Mädchen - Volksschule (10)
Städtischen deutschen Mädchenvolksschule (2)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (2)
Städtischen vierklasigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Steiermärkisch-landschafliche Bürgerschule (1)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Šestrazredna mešana ljudska šola na Vidmu v Dobrépoljah (1)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (3)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (9)
Štirirazreda ljudska šola v Mokronogu (2)
Štirirazredna deška in štirirazredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška in štiriraztredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (12)
Štirirazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (2)
Štirirazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (5)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola pri D. M. v Polji (1)
Štirirazredna ljudska šola v Komnu (1)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (7)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Štirirazredna ljudska šola v Vipavi (3)
Tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (7)
Tehniška tekstilna šola v Kranju (1)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Trgovski Učni Zavod (1)
Trgovski učni zavod v Ljubljani (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (3)
trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengši (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengšu (1)
Trirazredna ljudska šola v Višnji Gori (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Trivialschule zu Neumarktl (4)
Trorazedna ljudska šola v Mengšu (1)
typis Henrici Tandler typographi Circuli (1)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester v Trstu (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (19)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Untergymnasium tu Pettau (1)
Untergymnasium zu Pettau (9)
Upraviteljstvo državne mešane meščanske šole (5)
Upraviteljstvo Državne meščanske šole (5)
Ursulinen - Mädcheninstitutes in Bischoflack (1)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
Uršulinka ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinksi samostan v Ljubljani (1)
Uršulinska učiteljska šola (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (2)
Uršulinski samostan (7)
Uršulinski samostan v Ljubljani (2)
Uršulinski samostan v Škofji Loki (4)
Uršulinsko učiteljišče (1)
Verlag der Anstalt (20)
Verlag der k. k. Oberrealschule (39)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (5)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Vierklassigen Knaben- u. vierklassigen Mädchenvolksschule und der gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (2)
Vierklassigen knaben- und vierklassigen mädchenvolksschule und der gewerblichen fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Vierklassigen Knaben- und zwei- klassigen Mädchenvolksschule zu Gottschee (1)
Vierklassigen Volksschule in Adelsberg (2)
Vierklassigen Volksschule in Neumarktl (7)
Vierklassigen Volksschule zu Rudolfswerth (4)
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
vodstvo šole (3)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerbl. Fortbildungsschule in Neumarktl (4)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (14)
von dem Lehrkörper des k. k. Gymnasiums zu Marburg (3)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (6)
Založba Državne deške meščanske šole (8)
Založba državne II. deške meščanske šole (3)
Založba Državne klasične gimnazije (3)
Zasebna četverorazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Zasebna dekl. meščanska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu (1)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu v Kočevju (2)
Zasebna dvorazr. trgovska šola Združbe trgovcev za srez. Murska Sobota v Murski Soboti (1)
Zasebna petrazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (2)
ZAsebna realna gimnazija uršiulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (2)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna trorazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (3)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (8)
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru (3)
Zavod šolskih sester v Celju (2)
Dostop
Išči med rezultati (2317)