Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 11610

Založnik
121 Marketing (3)
1A internet (53)
A. Flašker (1)
A. Guček (1)
A. Japelj (1)
A. Kuhelj (1)
A. Lazar (1)
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Repe (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sušnik (1)
A. Štraser (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Addenda (2)
Adriatikus (3)
Agencija RS za okolje (1)
AHS (1)
Akademija za glasbo (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Amalietti & Amalietti (8)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (11)
Andrejdrapal.com (1)
Annales University Press (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (5)
Aristej (6)
Association of the Slovene Literary Translators (2)
Ašvata (2)
Atelje Doria (7)
author (4)
author R. DiRicchardi (1)
author T. Horvat (1)
autor (1)
autor A. Malenica (1)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
AX elektronika (22)
B. Brajović (2)
B. Hribernik (1)
B. Kirm (1)
B. Naglič (1)
B. Pipan (1)
B. Rituper (1)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (27)
Beletrina (127)
Belokranjski muzej (1)
Biotechnical Faculty (2)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (16)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška šola (14)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški izobraževalni center (27)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (281)
Biteks (26)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (4)
Brat Frančišek (2)
Bubina Baita (1)
C. Battelli (1)
Cankarjeva založba (119)
CEEMAN (4)
CeGD (1)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjsko literarno društvo (3)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (8)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (30)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center vojaških šol (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centerkontura (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
Centro di sviluppo e formazione (3)
Civic Library (1)
CIVITAS ELAN (1)
College of Nursing (2)
Covirias (1)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Čista pozitiva (2)
D. Goranovič (1)
D. Hrastnik (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Koron (1)
D. Leskovšek (1)
D. Marković (1)
D. Tica (1)
D. Voglar (1)
Dashöfer (33)
Däshofer (6)
Debora (2)
Delo (4)
Delo [etc.] (60)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Development and Education Centre (6)
Didakta (54)
DigitPen (14)
DMFA - založništvo (2)
Dnevnik (952)
Doba Epis (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Domus (1)
Društvo arhitektov (20)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES FEE Slovenia (5)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo Festival Sanje (2)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (54)
Društvo livarjev Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (3)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo Potentia (1)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo slovenskih pisateljev (9)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (2)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (9)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družba Jezusova (54)
Družina (120)
Državni izpitni center (10)
Državni svet Republike Slovenije (2)
DZS (309)
E. Bizaj (1)
Ebook (9)
Ecologists Without Borders Association (1)
édition aux frais de l'auteur (2)
Eduvision (2)
EFT center (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
Eno (29)
Epistola (1)
EPOS (2)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Euroteh (1)
Evropska hiša (1)
Evropska pravna fakulteta (2)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Facolta di Management (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Arts (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (2)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (4)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Management (2)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Sciences (7)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Faculty of Social Work (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (27)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (89)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za farmacijo (6)
Fakulteta za gradbeništvo (7)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za informacijske študije (4)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (17)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za logistiko (16)
Fakulteta za management (19)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (3)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za strojništvo (6)
Fakulteta za šport (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (36)
Fakulteta za varnostne vede (7)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Folklorna skupina (1)
Fotospring (4)
Fotospring E-Publishing (5)
Fotospring E-založništvo (2)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
Futura DDB (26)
G. Pustovrh (1)
Gea College (1)
GEA College (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genija (179)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod Slovenije (6)
GFS Institute (1)
Gimnazija Moste (1)
Globaldreamvision (1)
Glotta Nova (1)
GO Mice (5)
Goga (49)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (17)
Gorenjski muzej (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Gospodarski vestnik (304)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (6)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
GRSOFT Structural Engineering (2)
Grunf (1)
Güssing Energy Technologies (4)
GV Revije (68)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (4)
H. Šeme (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Histria Editiones (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (12)
Horvat založništvo (7)
Hud (1)
I. Boltar (1)
I. Hrdalo (1)
I. Kavčič (1)
I. Šmid (1)
I. Talaber (1)
Ibis (12)
Ico (12)
ICO (1)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
IFIMES (1)
Infomedia (1)
Institut Jožef Stefan (29)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (6)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Karantanija (2)
Inštitut Logik (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (10)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (304)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (19)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (161)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
Inštitut za varovanje zdravja (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (15)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Intelyway webmedia (7)
Interesansa-zavod (2)
International Committee for Regional Museums (1)
International School for Social and Business Studies (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
IPSOS (54)
ISA institut (2)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
IUS Software, GV založba (3)
Ivec (18)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
J. Bizjak (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferdin (1)
J. Jenko (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Orehek (1)
J. Robnik-Šikonja (3)
J. Rudolf (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jožef Stefan Institute (1)
K. Bezek (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Klančnik (1)
K. Košmrlj (1)
K. Pirc (1)
K. Rostohar (1)
K. Stopar (1)
K. Zupančič (1)
Karis (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (28)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (4)
Kmečki glas (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (20)
Knjigca (2)
Književno društvo Hiša poezije (11)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (3)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Kopo (2)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
Kranj: Mercator (1)
Krka (1)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
KUD Logos (1)
KUD Sodobnost International (11)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (18)
Kvarkadabra (4)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (2)
L. Ausec (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Fajs (1)
L. Kranjc (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (2)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
LDS (6)
Lek (4)
Linguarus (3)
Litera (44)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Ljubljana : DZS (3)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Dashöfer (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: self published (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (3)
Logatec : Občina (7)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (35)
Luka (1)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (1)
M. Čitar (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Ferlan (1)
M. Gregorič (1)
M. Hafner (1)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Knap (1)
M. Kolar (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mahnič (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Pogačnik (1)
M. Pungartnik (1)
M. Ravljen (1)
M. Rupar (1)
M. Simčič (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Vittori (1)
M. Zorc (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (3)
Maribor : Fotospring (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska literarna družba (1)
Mariborska razvojna agencija (1)
Matična knjižnica (1)
Mavrica (3)
Mavrično gledališče (1)
Medicinska fakulteta (7)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (5)
Medija Marketing (1)
Medijski partner (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Meritum (1)
Mestna knjižnica (7)
MIC - Mladinsko informacijski center (1)
Minat (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (2)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (36)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (76)
Ministrstvo za javno upravo (2)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (7)
Ministrstvo za kulturo (3)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (10)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (148)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministrstvo za zdravje (4)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Mirovni inštitut (1)
Miška (4)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladika (22)
Mladina (1)
Mladinska knjiga (745)
Mladinska knjiga Založba (1)
Mladinski svet Slovenije (1)
Mladinsko društvo (1)
Moderna organizacija (8)
Moi mečty (1)
Moje sanje (3)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Movit NA Mladina (3)
Multima (7)
Municipality (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (2)
Musée régional (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
MycoMedica (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Eržen (1)
N. Koron (1)
N. Lindič (1)
N. Mehle (1)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Thaler (1)
N. Verdel (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Narava (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (2)
National Geographic Slovenija (2)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Public Health (3)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
National Museum of Slovenia (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Neo koncept (2)
Nigrad (1)
Nova obzorja (251)
Nova plus (1)
Nova revija (16)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
Občina (4)
Observer Genion Clipping (2)
Obzorja (37)
Ocean (2)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
Okaši (45)
Orion's! (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (9)
Osebna rast, Roy Goreya (4)
Osnovna šola (2)
OŠ LA (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
OVI Jarše (1)
P. Grošelj (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Mrak (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Pori (1)
P. Singh (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
Palmer Higgs (1)
Palpung Ješe Čöling (1)
Partner Consulting (1)
Peace Institute (1)
PeBook (90)
Pedagoška fakulteta (147)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška obzorja (108)
Pedagoški inštitut (13)
Pia (2)
PikicaPikaPok (2)
Pivec (22)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Pokrajinski muzej (1)
Polymer Technology College (1)
Pomurje Museum (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (1)
Potovanje duše (2)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Prah izobraževalni center (2)
Pravna fakulteta (5)
Pravna praksa (68)
Primary School (1)
Primorske novice (303)
Prizma Foundation for improvement of employment possibilities, an institution (1)
Profidtp (9)
Prohealth (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
PromoVita (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
R. Šiling (1)
Rainbow Theater (1)
Razvojno izobraževalni center (4)
Razvojno obrazovni centar (2)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Regional Museum (2)
Research and Documentation Center JAS (1)
RIC (2)
RIS Dvorec (2)
Robinson (5)
Rokodelski center (1)
Rokos (1)
Rokus (20)
Rokus Klett (100)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
Ruslica (145)
S. Bonča (1)
S. Jančič (1)
S. Koprivec (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. Urbančič (1)
Salesalute Slovenija (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samizdat (2)
samoizd. (1)
samozal. (53)
samozal. A. Vavpetič (2)
samozal. A. Žitnik (1)
samozal. B. Ekselenski (4)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. B. Pintar (2)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. D. Ladič (1)
samozal. F. Stele (7)
samozal. G. Podržaj (5)
samozal. GolKerKavčLot (8)
samozal. I. Jurgec (3)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. K. Cvetko Vah (2)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. Kandić (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. M. Potočnik (1)
samozal. M. Račnik (1)
samozal. M. Tepeš (2)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. R. Škrekovski (5)
samozal. S. Pušenjak (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozal. T. Kure (1)
samozal. T. Orter (1)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (50)
Samsara (1)
Sanje (123)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Scriptio (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (2)
Seguro (2)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Selbstverlag T. Orter (1)
self published (1)
selfpublished (1)
self-published by author (1)
self-published Š. Ivanko (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (8)
self-publisher T. Orter (1)
self-publishing (3)
selfpublishing J. Srečkar (3)
SEM Institute for Climate Change (6)
SEM, Institute for Climate Change (4)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (2)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (2)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (2)
Slavistično društvo (1)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene Writers' Association (5)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (2)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (2)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (2)
Slovenske rimskokatoliške škofije (26)
Slovenski inštitut za revizijo (22)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko biokemijsko društvo (3)
Slovensko društvo evalvatorjev (5)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (4)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (2)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (4)
Slowenische Schriftstellerverband (1)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
SNG (2)
Sodobnost International (1)
Sophia (14)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Springer (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistical Society of Slovenia (8)
Statistični urad Republike Slovenije (10)
Stichting WONCA Europe (1)
Stopar - IT (2)
Strancar.com (2)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Studia humanitatis (1)
Studio print (4)
Studio Print (1)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (4)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Svet ZSSS (76)
Svetopisemska družba Slovenije (24)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (3)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (5)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (3)
Š. Koren (1)
ŠENT (1)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (4)
Šola za ravnatelje (21)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (7)
Štrancar.com (11)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska založba (377)
Študentska založba Litera (1)
T. Brate (1)
T. Hauptman (1)
T. Jaklič (1)
T. Petelinc (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Trebušak (1)
T. Vardjan (1)
T. Zadražnik (1)
Tehniška založba Slovenije (19)
Tehniški muzej Slovenije (3)
Tehniški šolski center (1)
Teološka fakulteta (4)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (33)
The Center of Excellence in Finance (8)
The Faculty of Logistics (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
ToKnowPress (3)
TopFit Planet (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trapez Media (3)
TŠC (1)
T-TECTO (1)
U. Tomažin (1)
UL MF (1)
Umanotera (4)
Umco (2)
UMco (7)
Unesco klub (1)
Unicommerce (1)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
University (1)
University of Nova Gorica (1)
University of Primorska (2)
University of Primorska Press (10)
University of Primorska, Science and Research Centre - Institute for Kinesiology Research, Annales University Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (2)
Univerza (5)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (6)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicinsko genetiko, Ginekološka klinika (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Očesna klinika (1)
Univerzitetno in raziskovalno središče (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Uradni list Republike Slovenije (20)
Urban Planning Institute (1)
Urbankod (2)
v samozal. (2)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Stupar (1)
V. Vek (1)
V. Zgonik (1)
V. Žepič (1)
Večer (363)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Viharnik (1)
Visoka šola za gradbeno inženirstvo (1)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Visoka zdravstvena šola (1)
Visokošolsko središče (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola Academia (6)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (19)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
Vrtec Galjevica (2)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zala (16)
Založba Aristej (1)
Založba FDV (2)
Založba FE (4)
Založba FE in FRI (11)
Založba FRI (1)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (8)
Založba Pivec (15)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze (3)
Založba Univerze na Primorskem (11)
Založba ZRC (84)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (62)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod IRC (320)
Zavod Movit (3)
Zavod Opus Institute (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (55)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za šolstvo (242)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod Tolovaj (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (2)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (19)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zadeve (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (7)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje delodajalcev Slovenije (4)
Združenje DrogArt (2)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (1)
Združenje Manager (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (8)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (2)
Zen+ (1)
Zgodba.net (6)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo Celje (19)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (156)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (47)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (2)
ZRC Publishing (4)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1897)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (119)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (304)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (5)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
Zvezda 11 (1)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Išči med rezultati (11610)