Število rezultatov iskanja: 850

Vsebina
Založnik
Bogdanov (1)
Breitkopf und Härtel (1)
C. kr. naklada školskih knjiga (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
Cecilijansko društvo (1)
Cecilijino društvo (1)
Dobrodelno društvo varstvo (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (2)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (3)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Fr. Sedej (1)
Franč. samostan (1)
Frančiškanski samostan (4)
Glasbena matica (502)
Glazbena matica (2)
Hubadova župa J. P. S. (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (3)
Ig. pl. Kleinmayr u. Fed. Bamberg (2)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
III. red (1)
Institut Francais (1)
J. Ahtik (1)
J. Blasnika nasl. (1)
J.O.Z. (1)
Jug (2)
Jugos. knjigarna (1)
Jugoslovanska knjigarna (24)
Jugoslovanska matica (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (5)
Kat. tisk. društvo (2)
Katol. bukvarna (1)
Katoliška bukvarna (31)
Katoliška Bukvarna (3)
Koncerni biro Glasbene matice (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
L. Schwentner (8)
Librariae catholicae (3)
Mesto Ljubljana (1)
Narodna knjigarna (1)
Narodno gledališče (1)
Nova založba (1)
O. Fischer (3)
O. Maass (2)
O. Z. (1)
Philharmonische Gesellschaft (96)
Pripravniški dom (1)
R. Drischel (16)
R. Militz (1)
R. Pahor (1)
samostan ljubljanski (1)
samozal. A. Kosi (1)
samozal. I. Kiferle (4)
samozal. I. Pišlar (1)
samozal. J. Aljaž (1)
samozal. J. Zazula (1)
samozal. prireditelj (2)
samozal. R. Sabo (1)
samozal. skladatelj (14)
samozal. skladateljica (1)
samozal. ureditelj (1)
samozal. V. Vaupotič (1)
samozaložba (24)
sumptibus auctoris (5)
sumptibus Conventus O. M. (1)
sumtibus propriis (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Zveza tel. odsekov ˝Orel˝ (1)
Zvezna Tisk. (1)
Zvezna tiskarna (1)
Pravice
status pravic neznan (850)odstrani
Išči med rezultati (850)