Število rezultatov iskanja: 294

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenic (1)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (7)
Acta chimica slovenica (8)
Acta geographica Slovenica (5)
Acta Histriae (1)
Acta silvae et ligni (2)
Angeljček (2)
Annales. Series historia naturalis (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (11)
Delo in varnost (4)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (10)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Elektrotehniški vestnik (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (2)
Geologija (5)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (2)
Informacije MIDEM (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Kmetijske in rokodelske novice (13)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (1)
Kronika slovenskih mest (2)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (1)
Materiali in tehnologije (5)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Organizacija (Kranj) (2)
Planinski vestnik (5)
Presek (1)
Ptujski list (1)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Sanitarno inženirstvo (6)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (14)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (7)
Strojniški vestnik (20)
Svet ptic (1)
Štajerc (8)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (1)
Učiteljski tovariš (3)
Vakuumist (2)
Ventil (Ljubljana) (12)
Vertec (1871) (4)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbor občanov (7)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (6)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Železarski zbornik (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja RS (6)
Knjižnica Ivana Potrča (9)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (44)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (83)
Planinska zveza Slovenije (5)
Slovensko kemijsko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (32)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (13)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Založnik
(1)
Aerosol (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (11)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (1)
Doba Epis (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (6)
DZS (2)
Edison Bell Penkala Record (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (12)
Filozofska fakulteta (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (1)
Geološki zavod (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
Institut Jožef Stefan (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jožef Blaznik (13)
K. Zakšek (1)
Kamizdat (1)
Karl Linhart (8)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Kemijski inštitut (1)
LDS (2)
M. Košir (1)
Mestna občina (2)
Metalurški inštitut el at. (3)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
National Geographic Slovenija (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (11)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (10)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pravna fakulteta (1)
RIS Dvorec (1)
Rokus Klett (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (13)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (4)
SO (1)
Societá storica del Litorale (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (14)
Tiskovna zadruga (2)
TKS Slovenije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Novi Gorici (3)
Vesna film (2)
Založba ZRC (7)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
ZTKO (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (15)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (294)