Število rezultatov iskanja: 10458

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (5)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta historiae artis Slovenica (10)
Acta Histriae (62)
Acta medico-biotechnica (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (270)
Annales. Series historia naturalis (6)
Anthropological notebooks (18)
Anthropos (Ljubljana) (60)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (8)
Arheološki vestnik (13)
Arhivi (750)
Ars et humanitas (4)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (30)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (15)
Communio (Ljubljana) (2)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (10)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (125)
De musica disserenda (14)
Dialogi (5)
Documenta Praehistorica (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dolenjska prosveta (6)
Družboslovne razprave (10)
Dve domovini (8)
Ecce organvm (21)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (2)
Etnolog (Ljubljana) (22)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (10)
Filozofski vestnik (1)
Fizika v šoli (2)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (23)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (9)
Geografski vestnik (14)
Geologija (4)
Glasba v šoli in vrtcu (11)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (25)
Gozdarski vestnik (10)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Illyrisches Blatt (1842)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (287)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jurij baron Vega in njegov čas (10)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (42)
Kronika (Ljubljana) (2263)
Laibacher Wochenblatt (302)
Les (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (4)
Loški razgledi (56)
Matematika v šoli (5)
Misel in delo (58)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (62)
Monitor ISH (14)
Muzikološki zbornik (10)
Na straži (1)
Naša sodobnost (27)
Natura Sloveniae (1)
Novi svet (Ljubljana) (11)
Obzornik za matematiko in fiziko (8)
Obzornik zdravstvene nege (7)
Otrok in knjiga (3)
Planinski vestnik (34)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (4)
Presek (33)
Primerjalna književnost (9)
Prispevki za novejšo zgodovino (163)
Proteus (31)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (12)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Retrospektive (4)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (3)
Scopolia (9)
Scopolia. Supplementum (3)
Slavistična revija (125)
Slovenka (11)
Slovenski čebelar (43)
Slovenski etnograf (23)
Slovenski pravnik (1)
Slovenščina v šoli (2)
Socialno delo (7)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (125)
Stati inu obstati (4)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (2)
Svet ptic (8)
Svobodna beseda (Ljubljana) (57)
Svobodna misel (Ljubljana) (2)
Šolska kronika (12)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (4)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (18)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (36)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (13)
Vojaška zgodovina (15)
Vzgoja (Ljubljana) (12)
Vzgoja in izobraževanje (9)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (52)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (150)
Zgodovina za vse (67)
Zgodovinski časopis (925)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zora (1872) (150)
Železne niti (12)
Leto izida
???? (1)
17.09.2015 (1)
1727 (1)
1797 (1)
1804 (43)
1805 (44)
1808 (1)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (51)
1817 (53)
1818 (52)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (53)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (53)
1834 (53)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (54)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (53)
1845 (53)
1846 (127)
1847 (116)
1848 (114)
1849 (113)
1850 (8)
1851 (20)
1852 (24)
1852-1854 (1)
1853 (13)
1854 (12)
1855 (12)
1856 (12)
1857 (64)
1858 (12)
1859 (11)
1860 (65)
1861 (64)
1862 (59)
1863 (62)
1864 (63)
1865 (53)
1866 (4)
1871 (1)
1872 (24)
1873 (24)
1874 (24)
1874-1876 (1)
1875 (24)
1876 (24)
1877 (24)
1877-1879 (1)
1878 (7)
1883 (3)
1888 (4)
1889 (8)
1890 (9)
1891 (8)
1892 (13)
1893 (25)
1894 (23)
1895 (28)
1896 (18)
1897 (31)
1898 (32)
1899 (31)
1900 (22)
1901 (17)
1901-1902 (1)
1902 (10)
1903 (11)
1904 (7)
1905 (8)
1906 (7)
1907 (27)
1908 (28)
1909 (13)
1909-1911 (1)
1910 (9)
1911 (10)
1912 (8)
1913 (2)
1914 (8)
1915 (8)
1916 (8)
1917 (6)
1918 (5)
1919 (4)
1920 (5)
1920/1921 (1)
1920-1940 (1)
1921 (3)
1922 (10)
1923 (9)
1924 (9)
1925 (10)
1926 (8)
1926-1927 (4)
1927 (11)
1928 (18)
1929 (15)
1930 (11)
1930-1931 (2)
1931 (12)
1932 (10)
1933 (13)
1934 (13)
1935 (22)
1936 (17)
1937 (17)
1937-1939 (4)
1938 (19)
1938-1940 (1)
1939 (20)
1939-1945 (3)
1940 (21)
1941 (11)
1942 (7)
1943 (3)
1944 (9)
1945 (5)
1945-1995 (1)
1946 (1)
1947 (4)
1948 (5)
1948/1949 (1)
1949 (5)
1950 (1)
1951 (3)
1952 (3)
1952/1953 (1)
1953 (44)
1953-1954 (4)
1954 (38)
1955 (32)
1955/1956 (12)
1956 (34)
1956/1957 (1)
1957 (40)
1958 (36)
1958/1959 (1)
1959 (39)
1960 (42)
1961 (35)
1962 (37)
1963 (40)
1963-1964 (5)
1964 (46)
1965 (33)
1965/1966 (1)
1966 (39)
1967 (52)
1968 (42)
1969 (42)
1970 (48)
1971 (41)
1972 (42)
1973 (36)
1974 (45)
1975 (57)
1976 (45)
1977 (42)
1977/1978 (1)
1978 (34)
1979 (36)
1980 (39)
1981 (43)
1982 (41)
1983 (50)
1983-1987 (1)
1984 (40)
1984/1985 (1)
1985 (39)
1986 (28)
1987 (46)
1988 (94)
1988-1990 (1)
1989 (131)
1989/1990 (2)
1990 (126)
1991 (123)
1991-1991 (1)
1992 (126)
1993 (88)
1994 (126)
1995 (117)
1995-1996 (3)
1996 (131)
1997 (125)
1998 (104)
1999 (148)
1999/2000 (1)
2000 (113)
2001 (114)
2002 (138)
2003 (119)
2004 (150)
2005 (116)
2006 (139)
2007 (129)
2008 (193)
2008-2009 (1)
2009 (209)
2010 (196)
2011 (226)
2012 (256)
2013 (263)
2014 (286)
2015 (230)
2016 (266)
2017 (258)
2018 (235)
2019 (128)
2020 (78)
2021 (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (12)
Arhivsko društvo Slovenije (750)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (36)
Botanično društvo Slovenije (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (5)
Čebelarska zveza Slovenije (44)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov Ljubljana (5)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo Jarina Bohinj (21)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (51)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (10)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Družina d.o.o. (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Geološki zavod Slovenije (5)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Göteborgs universitet (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (14)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (163)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Knjižnica Ivana Tavčarja (38)
Knjižnica Litija (5)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (8)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (7)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (125)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (3)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (30)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Kranj (86)
Mestna knjižnica Ljubljana (22)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za obrambo RS (8)
Mladinska knjiga (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (57)
Muzejsko društvo Železniki (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5740)
Osrednja knjižnica Celje (9)
Osrednja knjižnica Mozirje (6)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (34)
Prirodoslovni muzej Slovenije (17)
Prirodoslovno društvo Slovenije (31)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (113)
Slovenian Media House (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (12)
Slovensko arheološko društvo (8)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (25)
Slovensko filozofsko društvo (19)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (52)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (62)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (19)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (181)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (4)
Zgodovinsko društvo Celje (67)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (64)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (276)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (48)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (10)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (35)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (22)
Zveza geografov Slovenije (23)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (10)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (57)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1743)
Vsebina
Založnik
A. Baš (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Zorn (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademska založba (2)
Alfons Müllner (108)
Alfred Brežnik AM (1)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Arhiv Republike Slovenije (13)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (8)
Arhivsko društvo Slovenije (750)
Artur Kollitsch (1)
Audibook (2)
B. Cigoj (1)
B. Grafenauer (1)
B. Orel (1)
Beletrina (3)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (3)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Brat Frančišek (1)
C. Gerold's Sohn (1)
Cankarjeva založba (2)
Carmina Slovenica (1)
Cecilijino društvo (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (6)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (276)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
D. Hribar (1)
D. Praznik Bračič (1)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (2)
DigitPen (1)
DMFA - založništvo (5)
Dolenjska založba (1)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov (5)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo Jarina Bohinj (21)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (41)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (64)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo upokojencev (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (8)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (12)
Družina (12)
Državna založba Slovenije (166)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (45)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
F. Dular (1)
Faculty of Arts (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za socialno delo (7)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Festfest (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Gasilsko društvo (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (15)
Genija (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Glasbena šola (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (4)
Gospodarski vestnik (1)
Grafika 13 A (1)
GV Revije (1)
H. Dermol Hvala (1)
Historischen Verein für Krain (236)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
im Verlage der k. k. Schulbücher-Verschleiss-Administration bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
Institut des études ethniques (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (14)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (180)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (33)
Intelyway webmedia (2)
International Institute for Archival Science (22)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
J. K. Seitz (1)
J. Krajec (1)
J. Orešnik (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Šorn (1)
Janko M. Pajk (150)
Javni zavod za kulturo (1)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jurij Stadelmann (302)
Jutri 2052 (1)
Kleinmayr (1842)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Klub Revus (1)
Kmetijska založba (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Konzorcij Edinosti (11)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
KS Senica (1)
Kulturni center (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
L. Schwentner (1)
L. Šmuc (2)
LDS (1)
Leonova družba (226)
Leuschner & Lubensky (1)
Litera (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska univerza (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Krasnići (1)
M. Mikuž (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Pahor (1)
M. Skubic (1)
M. Turnšek (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (3)
Marketing magazin (1)
Martin Pogačar (76)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (5)
Medicinska fakulteta (1)
Mestni arhiv (3)
Mestni arhiv ljubljanski (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (1)
Mladinska knjiga (6)
Modrijan (1)
Moser (1)
Musealverein für Krain (61)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (57)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (77)
Muzejsko društvo Železniki (12)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (14)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (8)
Narodni muzej Slovenije (1)
Nasta (58)
Naš glas (1)
National Geographic Slovenija (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
Nova obzorja (3)
Občina (4)
Občina Zreče (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Občinski odbor Zveze borcev (1)
Obzorja (100)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
P. Luković (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Partizanska tiskarna (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoški inštitut (6)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Petrol (1)
Pihalni orkester (1)
pisatelji doneskov (1)
Planinska zveza Slovenije (34)
Pokrajinski arhiv (2)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Pravna praksa (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (11)
Prirodoslovno društvo Slovenije (31)
Prostovoljno gasilsko društvo (2)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
Reitenburg (1)
Revija SRP (1)
Rokus Klett (1)
samozal. (4)
samozal. A. Šalehar (1)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. F. Stele (1)
samozal. T. Mamić (1)
samozaložba (1)
Sanje (4)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (276)
Science and Research Centre, Annales (1)
Skupščina občine Litija (1)
Slavistično društvo Slovenije (412)
Slovene Anthropological Society (16)
Slovene Comparative Literature Association (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (40)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (2)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (11)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski šolski muzej (12)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (25)
Slovensko filozofsko društvo (60)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (52)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Societa storica del Litorale (10)
Societá storica del Litorale (276)
Sophia (1)
Stamperia Speraindio & Comp. (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Svobodna misel (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (11)
T. Lubarda (1)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (3)
Teološka fakulteta (7)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskovna zadruga (6)
typis haeredum Widmanstadii (1)
U. Mosers (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (9)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Bevc (1)
V. Lahtov (1)
V. Melik (1)
V. Šribar (1)
Verlag des Verfassers (1)
Viharnik (4)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba /*cf (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (8)
Založba ZRC (27)
Založba ZRC, ZRC SAZU (17)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (47)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (143)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (4)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski arhiv mesta Ljubljane (3)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (92)
Zgodovinsko društvo Maribor (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (276)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (62)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (20)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (276)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (43)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (43)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (23)
Zveza geografskih društev Slovenije (23)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (41)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (991)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (101)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (57)
Življenje in svet (1)
Išči med rezultati (10458)