Število rezultatov iskanja: 131

Časopisje in članki - oblika
Založnik
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Etnografski muzej (1)
Filozofska fakulteta (3)
Geološki zavod (23)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
M. Škerjanec (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (10)
Planinska zveza Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (23)
Slovensko geološko društvo (23)
Societá storica del Litorale (2)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Založba ZRC (12)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (16)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (131)