Število rezultatov iskanja: 576

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (1)
Acta Histriae (2)
Akademija MM (1)
Anthropos (Ljubljana) (7)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Časopis za kritiko znanosti (19)
Dialogi (5)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (85)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (5)
Geodetski vestnik (10)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (10)
Jezik in slovstvo (8)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jurij baron Vega in njegov čas (2)
Knjižnica (4)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kula (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (6)
Ljubljanski zvon (73)
Loški razgledi (9)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (1)
Nova muzika (1)
Novi svet (Ljubljana) (64)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (7)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Planinski vestnik (2)
Pravnik (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (13)
Problemi (Ljubljana) (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Revus (Ljubljana) (2)
Slavistična revija (3)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1933) (78)
Sodobnost (1963) (21)
Splet znanja in domišljije (1)
Stati inu obstati (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (3)
Učiteljski tovariš (4)
Zbor občanov (1)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (8)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (21)
Mariborska knjižnica (8)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Muzejsko društvo Škofja Loka (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (399)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (13)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (18)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
ZRC SAZU (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Arhiv Republike Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
D. Hribar (1)
Didakta (1)
DMFA - založništvo (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Državna založba Slovenije (87)
DZS (3)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Glasbena matica (1)
GV Revije (2)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (5)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Kamizdat (1)
Katoliško tiskovno društvo (85)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
L. Županović (1)
LDS (6)
Limnos (1)
Mariborska knjižnica (8)
Marketing magazin (1)
Muzejsko društvo (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (1)
Natisnil In Založil Paternolli (1)
Nova revija (8)
Nova založba (1)
O. Wagner (1)
Obzorja (5)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Partizanska knjiga (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoški inštitut (3)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pomoravlje promet (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (2)
samozal. (2)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozaložba (2)
Sanje (1)
Secondo natura (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (78)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (13)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Sophia (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (5)
Študentska založba (20)
T. Kurent (1)
The Center of Excellence in Finance (1)
Tiskovna zadruga (73)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetna založbe Univerze (1)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Založba FE (1)
Založba Sanje (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (6)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Rman (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (10)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (576)