Število rezultatov iskanja: 159

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (11)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (11)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (3)
Študentska založba (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (11)
Faculty of management (12)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (19)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (11)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (3)
Marketing magazin (2)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (3)
Societá storica del Litorale (3)
SPH - Scientific Publishing Hub (4)
Študentska založba (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Visoka šola za politične vede (4)
Založba /*cf (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (159)