Število rezultatov iskanja: 171

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (7)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (26)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (7)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (23)
Založnik
A. Marjetič (1)
A. Suhadolc (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Biotehniška fakulteta (3)
D. Stober (1)
D. Škerl (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Parada ponosa (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (7)
Državna založba Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
K. Zakšek (1)
M. Žnidarič (1)
Medicinski razgledi (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Nova revija (3)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
P. Oražem (1)
Pedagoški inštitut (2)
Plus rešitve (1)
Primož Ramovš (1)
samozal. (1)
samozal. J. Cimprič (1)
samozal. J. Prezelj (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (1)
University of Maribor, University Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Založba FE (2)
Založba FE in FRI (1)
Založba ZRC (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (24)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (5)
Išči med rezultati (171)