Število rezultatov iskanja: 449

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (10)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta linguistica asiatica (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (8)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (9)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Delo in varnost (1)
Dialogi (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (16)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (3)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Jezik in slovstvo (41)
Jezikoslovni zapiski (30)
Kakovostna starost (23)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (9)
Kronika (Ljubljana) (6)
Les (Ljubljana) (8)
Linguistica (Ljubljana) (11)
Ljubljanski zvon (6)
Loški razgledi (1)
Monitor ISH (8)
Muzikološki zbornik (4)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (6)
Primerjalna književnost (5)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (20)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski jezik (1997) (5)
Slovenščina 2.0 (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (3)
Studia mythologica Slavica (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (Ljubljana) (11)
Učiteljski tovariš (6)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (7)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (23)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (169)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Slavistično društvo Slovenije (22)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (48)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (19)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
(1)
A. Morel (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Andrej Komel (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ATS Od me-je (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (4)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Hribar (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (3)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Geološki zavod (3)
Hermagoras (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka (23)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (31)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jožef Blaznik (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Matica slovenska (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Onkološki inštitut (2)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
Slavistično društvo Slovenije (61)
Slori (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (22)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (12)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (2)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (1)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Tiskovna zadruga (6)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Višja strokovna šola Academia (2)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba /*cf. (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod IRC (32)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (32)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (19)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (449)