Število rezultatov iskanja: 198

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(2)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Atelier Doris (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
bey Adam Reichhardt (1)
bey J.G. Mayr ... (1)
Bird Publisher (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (3)
Edmundi Martini (1)
Etnografski muzej (1)
F. Kunšek (3)
G. Dolenc (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
J. Dornig (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (3)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (14)
Konzorcij Edinosti (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Narodna tiskarna (2)
natisk in papir od Andréja Lajkama dédizhev (1)
natisnil, saloshil in prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
neznan (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
per Widmanstadianskih Erbizhah (1)
pri knigári Johanesi Weitzingeri (1)
samozal. (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se dobi v' kloshtri sbiralsha nar svetejshiga Odreshenika, v' slovenski fari v' Marburgi (1)
se najde per Aloysiu Raabu ... (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SNG Maribor (5)
Societá storica del Litorale (2)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (4)
typis & sumptibus Joannis Friderici Eger, apud quem & venale prostat (1)
typis Iosephi Thaddaei Mayr ... sumptibus Joannis Caroli Mally ... (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
typis Joannis Georgii Heptner (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Wagner (1)
Založba ZRC (2)
založil J. Majciger (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Življenje in svet (1)
Išči med rezultati (198)