Število rezultatov iskanja: 661

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (4)
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (25)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (5)
AS. Andragoška spoznanja (15)
Atlanti (1)
CEPS journal (30)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (35)
Delo in varnost (4)
Didakta (2)
Dogovori (1)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (2)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (7)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Hacquetia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (21)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (3)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (5)
Kakovostna starost (6)
Knjižnica (6)
Les (Ljubljana) (5)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Management (6)
Management (Spletna izd.) (9)
Managing global transitions (12)
Materiali in tehnologije (2)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (22)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Organizacija (Kranj) (47)
Organizacija znanja (4)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Projektna mreža Slovenije (32)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (11)
Raziskave in razprave (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (3)
Revija za univerzalno odličnost (1)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slavistična revija (4)
Slovenski jezik (1997) (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (10)
Sodobna pedagogika (8)
Sodobnost (1963) (4)
Strojniški vestnik (10)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (42)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (31)
Vestnik za tuje jezike (5)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (22)
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo za marketing Slovenije (25)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Medijski partner d.o.o. (25)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (102)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko združenje za projektni management (32)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (7)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (27)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (41)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (19)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (30)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (23)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (47)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (21)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (31)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (3)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (10)
Zveza lesarjev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Kuhelj (1)
Akademija za glasbo (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
B. Kovář (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
CEEMAN (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (2)
Doba Epis (4)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (22)
Društvo psihologov Slovenije (15)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (4)
Državni svet Republike Slovenije (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomski center Maribor (22)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (22)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (12)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (17)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (42)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
Horvat založništvo (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za raziskovanje Krasa (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
International Institute for Archival Science (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
M. Simoneti (1)
Marketing magazin (25)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (47)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Občina (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (35)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (2)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (24)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Razvojna agencija Savinja, GIZ (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Sekretariat ARGE ALP (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Slovensko Združenje za projektni management (32)
Societá storica del Litorale (4)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
SVIZ Slovenija (1)
Šola za ravnatelje (5)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
Turistica (4)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (31)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (6)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (19)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (3)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (10)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (661)