Število rezultatov iskanja: 329

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
AS. Andragoška spoznanja (20)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (12)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
Farmacevtski vestnik (5)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (4)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (6)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (2)
Kakovostna starost (104)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Les (Ljubljana) (3)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (12)
Medicinski razgledi (5)
Monitor ISH (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (3)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Razpotja (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Res novae (1)
Revija za geografijo (8)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slovenski čebelar (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (19)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (3)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (18)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (104)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (39)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (20)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (12)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Beletrina (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Bird Publisher (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
College of Nursing (1)
D. Celarec (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Državna založba Slovenije (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Eno (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (19)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta (8)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (104)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (17)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (2)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Jožef Blaznik (1)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
M. Čeh (1)
Mariborska knjižnica (3)
Medicinski razgledi (5)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (2)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
R. Kunič (1)
RC IKTS (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovene Welding Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Škuc (1)
Študentska založba (1)
UMco (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehni��ka fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerzitetna založba Annales (2)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba FDV (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (11)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (4)
Železarna Ravne (4)
Železarna Štore (4)
Išči med rezultati (329)