Število rezultatov iskanja: 92

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (13)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko sociološko društvo (8)
Šola za ravnatelje (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Doba Epis (7)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Družina (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (16)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Filozofska fakulteta (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
N. Bogataj (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko sociološko društvo (8)
Societá storica del Litorale (4)
Šola za ravnatelje (9)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (92)