Število rezultatov iskanja: 438

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Akademija MM (6)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (42)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Bogoslovni vestnik (10)
Časopis za kritiko znanosti (22)
Dialogi (3)
Didakta (2)
Družboslovne razprave (27)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (2)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (9)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (4)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (1)
Management (1)
Managing global transitions (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (72)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za zdravstvene vede (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (83)
Socialno delo (28)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Urbani izziv (6)
Vzgoja (Ljubljana) (7)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina za vse (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo psihologov Slovenije (74)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za marketing Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (6)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (84)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (16)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (27)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (18)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (81)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (7)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
Bogoslovni vestnik (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Didakta (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo psihologov Slovenije (116)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Družba Jezusova (7)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (27)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (28)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
IPSOS (10)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (6)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova revija (5)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (3)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (2)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Sanje (1)
School of Economics and Business (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (42)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (27)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (21)
Teološka fakulteta (5)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (4)
Zavod IRC (3)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (83)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (438)