Število rezultatov iskanja: 82803

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (2)
Amerikanski Slovenec (4127)
Ameriška domovina (5600)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (1)
Asian studies (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (561)
Avstralski Slovenec (18)
Avstrijski Slovenec (1)
Bilten (Banja Luka) (8)
Bogoljub v tujini (77)
Bogoslovni vestnik (2)
Borba (1930) (2)
Božja beseda (28)
Cankarjev glasnik (69)
Clevelandska Amerika (1232)
Cvetje v tujini (11)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Delavski list (1890) (3)
Delavski list (Trst) (81)
Delo (Trst) (257)
Demokracija (687)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Domači glasovi (358)
Domači prijatelj (Praga) (134)
Domovina (Gorica) (154)
Domovina v taborišču (16)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (8)
Edinost (Chicago) (777)
Edinost (Toronto) (226)
Edinost (Trst) (12887)
Enakopravnost (ZDA) (6521)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Geologija (1)
Glas iz Astena (1)
Glas izseljencev (9)
Glas naroda (New York) (13084)
Glas Slovenske kulturne akcije (Buenos Aires) (6)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (558)
Glas zaveznikov (515)
Glasilo kanadskih Slovencev (86)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (125)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gorica (1490)
Goriška straža (741)
Goriški list (1944) (84)
Informatica (Ljubljana) (1)
Izseljenski vestnik (83)
Jadranski almanah (2)
Jezik in slovstvo (3)
Jug (7)
Jugoslavija (2)
Katoliški glas (2363)
Kažipot (Rijeka) (1)
Klubske novice (4)
Kmetovalec (Gorica) (6)
Knjižnica (19)
Korenine (2)
Korošec (120)
Koroška domovina (12)
Koroško Korošcem (37)
Kres (Celovec) (70)
Kronika (Ljubljana) (6)
Lepša bodočnost (8)
Letni poročevalec (2)
Lipa (Den Haag) (3)
Ljubljanski zvon (51)
Lojzetov konjiček (18)
Mavrica (Pula) (11)
Meddobje (Entresiglo) (124)
Minnesotski zvon (38)
Misli (Kew) (651)
Mladika (Gorica) (279)
Most (Trst) (50)
Naprej (Pittsburgh, Pa.) (49)
Naš glas (2)
Naša sodobnost (1)
Naša vez (1)
Newsletters (12)
Nova doba (Cleveland) (964)
Nova domovina (322)
Novi čas (Gorica) (102)
Novi list (Buenos Aires) (158)
Novi odmev (46)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Novice (Lienz) (313)
Novice = Bulletin (100)
Odmev iz Afrike (390)
Our story (32)
Pavliha (Canberra) (1)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Pravica (Buenos Aires) (20)
Prijátel (Budimpešta) (19)
Primerjalna književnost (3)
Primorski gospodar (232)
Primorski list (Gorica) (897)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proletarec (Chicago) (2238)
Prosveta (ZDA) (9081)
Rafael (1931-1935) (55)
Razgovori in razgledi (8)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
SDM vesti s hriba (24)
Slavistična revija (3)
Slavjan (29)
Sloga (Cleveland) (26)
Slovenia South Australia newsletter (43)
Slovenija (1915) (94)
Slovenika (4)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenska država (495)
Slovenska misel (12)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski dom (3)
Slovenski dom Newsletter (6)
Slovenski gladiator (5)
Slovenski glas (75)
Slovenski glasnik (1858) (162)
Slovenski gospodar (14)
Slovenski Jadran (575)
Slovenski list (Buenos Aires) (250)
Slovenski narod (Pueblo, Col.) (123)
Slovenski Primorec (Trst) (1)
Slovenski svet (7)
Slovenski taboriščnik (52)
Slovenski tednik (Buenos Aires) (157)
Slovenski tehnik (Praga) (10)
Slovensko glasilo (63)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Soča (3385)
Sodobnost (1963) (2)
Sopotja (28)
Stati inu obstati (2)
Svoboda (5)
Svobodna misel (38)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (4200)
Svobodni razgovori (9)
Škrat (Trst) (12)
Šolska kronika (2)
Taboriščnik (166)
Teorija in praksa (1)
The Australian Slovenian review (11)
The voice of Slovenia (155)
To smo mi (4)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Triglav (Canberra) (7)
Trinkov koledar (57)
Vestnik = Messenger (307)
Zarja (743)
Zbori (1)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (4)
Zora Cankarjeva (7)
Ženevske novice (25)
Leto izida
???? (5)
1576 (1)
1579 (1)
1580 (1)
1659 (1)
1858 (19)
1858- (1)
1859 (18)
1860 (12)
1861 (25)
1862 (12)
1863 (12)
1864 (12)
1865 (12)
1866 (12)
1867 (74)
1868 (58)
1869 (51)
1871 (16)
1872 (48)
1873 (61)
1874 (64)
1875 (60)
1876 (91)
1877 (71)
1878 (77)
1879 (74)
1880 (102)
1881 (116)
1882 (142)
1883 (169)
1884 (168)
1885 (168)
1886 (163)
1887 (155)
1888 (161)
1889 (153)
1890 (154)
1891 (119)
1892 (142)
1893 (179)
1894 (377)
1895 (369)
1896 (378)
1897 (378)
1898 (518)
1899 (578)
1900 (707)
1901 (765)
1902 (745)
1903 (817)
1904 (1051)
1905 (1069)
1906 (1119)
1907 (1470)
1908 (1264)
1909 (1343)
1910 (1298)
1911 (1291)
1912 (1384)
1913 (1296)
1914 (1169)
1915 (1110)
1916 (1256)
1917 (1350)
1918 (1337)
1919 (1202)
1920 (1686)
1921 (1614)
1922 (1504)
1923 (1552)
1924 (1410)
1925 (1400)
1926 (1437)
1927 (1358)
1928 (1353)
1929 (943)
1929-1939 (1)
1930 (1209)
1931 (1059)
1932 (1316)
1932-09-21 (1)
1933 (1070)
1934 (1201)
1935 (1194)
1936 (1591)
1937 (1497)
1937/1938 (1)
1938 (1381)
1938/1939 (1)
1939 (1704)
1939/1940 (12)
1940 (1559)
1940/1941 (13)
1941 (1557)
1941/1942 (12)
1942 (1397)
1942/1943 (7)
1943 (1479)
1944 (1506)
1945 (1794)
1946 (1784)
1947 (1116)
1948 (979)
1949 (692)
1950 (420)
1950-195? (1)
1951 (404)
1952 (443)
1953 (453)
1953/1954 (1)
1954 (458)
1954/1955 (1)
1955 (454)
1956 (453)
1957 (259)
1958 (178)
1959 (274)
1960 (269)
1961 (274)
1962 (261)
1963 (241)
1964 (203)
1965 (204)
1966 (208)
1967 (201)
1967/1969 (1)
1968 (196)
1969 (201)
1969/1970 (1)
1970 (201)
1971 (193)
1972 (195)
1973 (194)
1974 (197)
1975 (195)
1975-1976 (1)
1976 (192)
1976-1977 (3)
1977 (194)
1978 (197)
1979 (194)
1980 (199)
1981 (101)
1982 (104)
1983 (107)
1984 (107)
1985 (199)
1986 (197)
1987 (198)
1988 (191)
1989 (198)
1990 (98)
1991 (187)
1992 (190)
1992-1999 (1)
1993 (203)
1994 (206)
1995 (163)
1996 (103)
1997 (117)
1997/1998 (1)
1998 (101)
1999 (99)
2000 (97)
2001 (86)
2002 (103)
2003 (80)
2004 (82)
2005 (92)
2006 (92)
2007 (88)
2008 (90)
2009 (98)
2010 (101)
2010/2012 (1)
2011 (105)
2012 (93)
2012/2013 (1)
2013 (97)
2013/2014 (1)
2014 (94)
2014/2015 (1)
2015 (92)
2015/2016 (1)
2016 (83)
2017 (55)
2018 (61)
2019 (13)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (2)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (14)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (6498)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (32)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (764)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (2)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (2)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (47)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (912)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (69738)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (612)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (19)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenian Media House (64)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (155)
Slovenian Union of America (90)
Slovenska kulturna akcija (Buenos Aires) (6)
Slovenska zveza na Švedskem (63)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (2)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (28)
Slovenski dom Toronto, V.P. Slovenski dom (6)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski klub Perth (22)
Slovenski misijon Melbourne (101)
Slovenski misijonarji (Lazaristi) v Torontu (28)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo Melbourne (331)
Slovensko društvo Planica (100)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko kanadsko društvo v Manitobi (12)
Slovensko kulturno društvo "Cankar" Sarajevo (8)
Slovensko kulturno društvo Istra (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (6)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zadruga Goriška Mohorjeva (3050)
Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje ženevskih Slovencev (25)
Zedinjena Slovenija (631)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
(9)
[A.I.S.] (515)
A. Budja (1)
A. Kavčič Čolić (1)
A. Marušič (154)
A. Munih (2)
A. Šalehar (1)
Alfred Brežnik AM (1)
Alojzij Valentinčič (6)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (6521)
Anton Bavčar (308)
Anton Janežič (162)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
Australian Slovenian review (11)
Avstralsko slovenski klub Canberra (8)
Avstralsko slovensko socialno športno društvo (24)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Canadian Slovenian Historical Society (32)
Cankarjeva ustanova (69)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
D. Gelt (2)
D. Hribar (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Delavsko kulturno društvo Ljudski oder (1)
Distinction Printing (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev Planika (2)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (4)
Društvo Slovencev Triglav (9)
Društvo Slovencev v Parizu (3)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Družba Slovenija (94)
Družba sv. Mohora (29)
Družba sv. Mohorja (279)
'Družba sv. Rafaela' (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (4)
Edinost (1015)
Edinost Publishing (4127)
Edward Kalish (1232)
F. Bamberg (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fr. Derganc (7)
France Memmer (12)
Geološki zavod (1)
Glas naroda (13084)
gojenci kmetijske šole v Spittalu ob Dravi (8)
Goriško kmetijsko društvo (232)
HASA (1)
I. Lapuh (1)
I. Slavec (897)
Imre Agustich (19)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
IO Komunistične stranke Italije (253)
ISSV Inc. (1)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Piano (1)
Izseljenska zbornica (83)
J. Debevec (5600)
J. P. Emeršič (1)
Jakopičev paviljon (1)
James Cherne (5)
Josip Marušič (671)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (2238)
Jugoslovanska katoliška jednota (964)
Jugoslovanska prosvetna zadruga Svoboda (5)
Jugoslovanski narodni svet (7)
Jutro (1)
Kat. Tisk. (2)
Katoliško tiskovno društvo (2468)
Klaverjeva družba (390)
Kmetijska založba (1)
Konsorcij Goriške straže (741)
Konzorcij (196)
Konzorcij lista Naš glas (1)
Konzorcij Slovenke (10)
Konzorcij Slovenski tehnik (10)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (47)
Lojze Kossi (18)
Ludovico Furlan (20)
M. and R. Namestnik (1)
M. Brgoč (1)
Martin Konda (558)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Matija Majar (29)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
Minnesotski zvon (38)
MTM Press (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Naprej (49)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodni svet (120)
Naša založba (2)
Obzorja (2)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Orfeum (1)
Partner graf (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
pisarna narodnega delegata (77)
Prešernova družba (1)
Primorski tisk (575)
R. Švent (1)
Rafaelova družba (83)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Rudolf F. Gregorich (123)
S. A. Norvak (1)
s. n. (2325)
s.n. (3071)
samozal. (5)
samozal. A. Budja (2)
samozal. P. Bratina (2)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (15)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
självförlag (1)
Självförlag (1)
skusi Iansha Mandelza (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Sloga (26)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slovenian Association (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Club Adelaide (43)
Slovenian Library Baraga House (2)
Slovenian media house (155)
Slovenian National Council of Victoria (2)
Slovenian National Federation of Canada (495)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (2)
Slovenian Women's Union of America (743)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska kulturna akcija (130)
Slovenska matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (9206)
Slovenska Riksförbundet i Sverige (6)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenska zveza na Švedskem (17)
Slovenska zveza na Švedskem Slovenska Riksförbundet i Sverige (46)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (2)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski dom (6)
Slovenski dom KPD Bazovica (29)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (651)
Slovenski frančiškani v ZDA (561)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski klub (4)
Slovenski misijonarji (lazaristi) v Torontu (28)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Cankar Sarajevo (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo Planica (100)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kanadsko društvo (12)
Slovensko kulturno društvo Cankar (7)
Slovensko kulturno društvo Istra (11)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko prosvetno društvo (157)
Slovensko prosvetno društvo : Konzorcij Novega lista (63)
Slovensko prosvetno društvo: Konzorcij Novega lista (187)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Societá storica del Litorale (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2)
Svobodna Slovenija (24)
škofijski odbor 'Avstrijske družbe sv. Rafaela v varstvo katoliških izseljencev' (1)
Štefan Godina (162)
Študentska založba (2)
Študijski krožek za slovensko kulturo (8)
Teološka fakulteta (1)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tisk Heliosax (1)
Tisk J. Blasnika Naslednikov (1)
Tisk Lavoratore (4)
Tisk: Ig. Pl. Kleinmayr (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (14)
Tiskovna družba Nove domovine (322)
Tiskovna zadruga (51)
Uredništvo Koroško Korošcem (37)
v samozaložbi (1)
V samozaložbi (1)
V. Bevc (1)
Vereniging Vrienden van Slovenië (1)
Vereniging Vrienden van Slovenië (Den Haag) (2)
Viktor Dolenc (3385)
Vinko Kermolj (81)
Vseslovenski kulturni odbor (86)
Vydrova tovarna žitne kave (134)
Zadruga Lipa (57)
Založba ZRC (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje ženevskih Slovencev (25)
Zedinjena Slovenija (628)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (82803)