Število rezultatov iskanja: 230011

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
1551 (29)
2. šola o sarkomih (1)
AB. Arhitektov bilten (24)
Academica turistica (Spletna izd.) (29)
Acrocephalus (571)
Acta agriculturae Slovenica (119)
Acta biologica Slovenica (126)
Acta carsologica (175)
Acta chimica slovenica (11)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (7)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (398)
Acta geographica Slovenica (113)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (24)
Acta Histriae (85)
Acta hydrotechnica (13)
Acta medico-biotechnica (8)
Acta neophilologica (16)
Acta silvae et ligni (87)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (203)
Aktualno! (20)
Alkohol in rak (5)
Amfiteater (Ljubljana) (84)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (19190)
Anali PAZU HD (3)
Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (10)
Annales. Series historia et sociologia (1293)
Annales. Series historia naturalis (763)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (6)
Anthropological notebooks (338)
Anthropos (Ljubljana) (1459)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (658)
AR. Arhitektura, raziskave (62)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (35)
Arheološki vestnik (217)
Arhivi (1422)
Ars et humanitas (16)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (111)
Atlanti (23)
Avtonomist (187)
Azijske in afriške študije (1)
Bančni vestnik (1921) (2)
Beilage zur Laibacher Zeitung (346)
Belokranjec (32)
Better, worse, average (3)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (70)
Bilten Občine Laško (5)
Bilten Statističnega društva Slovenije (13)
Blätter aus Krain (367)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Bodeča neža (27)
Bogoslovni vestnik (67)
Bojevnik (54)
Boljši, slabši, povprečni (3)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Brencelj (135)
Brus (1889-1891) (66)
CANSTAT statistical bulletin (5)
Carniola (1908-1909) (7)
Carniola (1910-1919) (35)
Carniolia (Laibach) (626)
Celjski tednik (1948-1950) (138)
Celjski tednik (1955-1968) (697)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (12)
Central European Public Administration Review (9)
CEPS journal (13)
Cik-cak (6)
Coklja (1)
Communio (Ljubljana) (5)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (204)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (15)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (97)
Dan (1912) (989)
De musica disserenda (39)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (407)
Delavci in delodajalci (38)
Delavec (803)
Delavska fronta (93)
Delavska mladina (6)
Delavska politika (1788)
Delavska pravica (662)
Delavske novice (94)
Delavski list za strokovna, gospodarska, kulturna in politična vprašanja (16)
Delavski obzornik (13)
Delavsko-kmetski list (82)
Delo in varnost (288)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (75)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Development report (17)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (1810)
Dialogi (49)
Didakta (20)
Divji kozel (1)
Dnevni red (11)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Documenta Praehistorica (20)
Dogovori (31)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (6)
Dolenjec (Novo mesto) (19)
Dolenjska prosveta (6)
Dolenjske novice (1000)
Dom in svet (Ljubljana) (25)
Domače novice (Slovenske gorice) (134)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Domovina (1891-1908) (1043)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Domovina in Kmetski list (184)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (17)
Druga šola pljučnega raka (1)
Družboslovne razprave (193)
Družinski tednik (690)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Državna realna gimnazija (Maribor) (25)
Državni svet (12)
Državni upokojenec (50)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Dve domovini (91)
Dynamic relationships management journal (2)
E-bilten Parade učenja (5)
Ecce organvm (19)
Economic and business review (28)
Economic issues (12)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost (Maribor) (109)
Edinost in dialog (9)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Ekonomski izzivi (13)
Ekonomsko ogledalo (133)
Elektrotehniški vestnik (612)
Enakost (25)
Endoskopska revija (9)
Enotnost (1926) (120)
E-novičke (Engl. ed.) (12)
E-novičke (Slov. izd.) (86)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
Erjavecia (5)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (161)
Evro-atlantski bilten (2)
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung (5)
Farmacevtski vestnik (28)
Farmakon (Ljubljana) (19)
Filozofski vestnik (5)
Fizika v šoli (13)
Fizioterapija (Ljubljana) (144)
Folia biologica et geologica (67)
Fünkešnica (44)
Gasilec (1897-1941) (240)
Gea (Ljubljana) (42)
Geodetski vestnik (909)
Geografija v šoli (14)
Geografski obzornik (470)
Geografski vestnik (967)
Geografski zbornik (34)
Geographica Slovenica (17)
Geologija (678)
Glas delavca (9)
Glas podzemlja (3)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glasba v šoli in vrtcu (16)
Glasilo občanov (Litija) (250)
Glasilo občine Luče (10)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Glasilo Őrség (40)
Glasilo Združenja rejcev lipicanca Slovenije (2)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (25)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (236)
GM. Glasbena mladina (197)
Golj`fiva kača (1)
Gorenjec (1900-1941) (1229)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodarska gibanja (89)
Gospodarski glasnik za Štajersko (169)
Gospodarstvena priloga (14)
Gostilničar (199)
Gostilničarski vestnik (100)
Gozdarski vestnik (794)
Gradbeni vestnik (494)
Grafičar (Ljubljana) (90)
Grlica (104)
Grosupeljski odmevi (201)
Gruda (200)
Hacquetia (55)
Hladnikia (36)
Hladnikia (Ljubljana) (240)
Hmeljar (Žalec) (672)
Hmeljarski bilten (149)
IB revija (Ljubljana) (273)
Igra ustvarjalnosti (14)
Illiesia (197)
Illyrisches Blatt (1842)
Ilustrirani glasnik (209)
Ilustrirani Slovenec (392)
Ilustrovan narodni koledar (25)
Ilustrovani tednik (1935) (5)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (13)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (12)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (12)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (12)
Informacije (Združenje za esperanto Slovenije) (34)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (9)
Informatica Medica Slovenica (15)
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) (4)
Inovacijski projekti (1)
Instrumentum (5)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (8191)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (1)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (36)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Ornitološkega observatorija (1)
Izzivi prihodnosti (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (39)
Javnost (Ljubljana) (27)
Jezik in slovstvo (3622)
Jezikoslovni zapiski (31)
Jež (Ljubljana) (77)
Journal of energy technology (17)
Jugoslovan (1917) (37)
Jugoslovan (1930) (714)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Jurij baron Vega in njegov čas (15)
Jutro (1910) (798)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (1)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (2)
Kajenje in rak (1)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (3)
Kakovostna starost (80)
Kamničan (1905) (82)
Kamničan (1919) (1)
Kamničan (1935) (2)
Kamničan (1939) (1)
Kamničanka (75)
Kamniški občan (835)
Kaplje (Idrija) (1)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (367)
Katalog kartografskega gradiva (7)
Katoliški obzornik (50)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (4)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Klasje (Ivančna Gorica) (145)
Klin (Ljubljana) (12)
Kmečka moč (16)
Kmetijske in rokodelske novice (18)
Kmetovalec (1296)
Kmetski list (1144)
Kmetski prijatel (27)
Knjižnica (2584)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (6)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (5)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (32)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (15)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Konjerejec (32)
Kopitarjev glas (136)
Kostanjeviške novice (30)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
Krajevni informator (Rovte) (17)
Kres (Ljubljana) (14)
Kritika (1925-1927) (16)
Križ (Ljubljana) (11)
Križ na gori (22)
Kronika (Ljubljana) (2278)
Kronika slovenskih mest (9)
Kurent (45)
Kurent (1918) (27)
Kurir (2)
Laibacher Wochenblatt (302)
Laibacher Zeitung (24912)
Laški bilten (69)
Laški zbornik (3)
Learning parade e-bulletin (5)
Les (Ljubljana) (524)
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) (8)
Letno poročilo Centra za varnejši internet (3)
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca (6)
Letno poročilo KPK (12)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (7)
Lex localis (6)
Lexonomica (21)
Linguistica (Ljubljana) (16)
Lipa (Den Haag) (4)
Lipnica (148)
List (Šoštanj) (241)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (9)
Livarski vestnik (101)
Ljubljanska mladina (15)
Ljubljanski list (550)
Ljubljanski škofijski list (699)
Ljubljanski zvon (23)
Ljudska pravica (65)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Logaške novice (633)
Loški razgledi (73)
Lovec (Ljubljana) (71)
Lublanske novize Jann. Fridr. Egerja (277)
Male novice (130)
Mali rijtar (44)
Mali trgovec (103)
Management (19)
Management (Spletna izd.) (11)
Managing global transitions (31)
Marburger Zeitung (12221)
Mariborski delavec (459)
Mariborski klopotec (3)
Mariborski koledar (12)
Mariborski večernik Jutra (4126)
Maska (Ljubljana) (3)
Matematika v šoli (16)
Materiali in tehnologije (12)
Mati in gospodinja (186)
Med bolnišnico in domom (16)
Medicine, law & society (3)
Medicinska sestra na terenu (22)
Medicinski razgledi (15)
Mednarodna revija za javno upravo (23)
Mednarodno inovativno poslovanje (10)
Mengšan (261)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mesečni statistični pregled Republike Slovenije (63)
Metodološki zvezki (8)
Mi mladi borci (240)
Misel in delo (58)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (62)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Mladi plamen (1930) (33)
Monitor ISH (48)
Morski vovk (1)
Mostiščar (61)
Mostovi (Ljubljana) (2)
Motor vehicle insurance (Engl. ed.) (1)
Murska straža (268)
Muzejski časopis (72)
Muzikološki zbornik (52)
Na mejah (84)
Na straži (1)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (14)
Naprej (8)
Narodna sloga (23)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1183)
Narodni socijalist (20)
Narodni socijalist (1919) (24)
Naš časopis (33)
Naš glas (3)
Naš kmečki dom (68)
Naš kraj (Dobrepolje) (252)
Naš stik (178)
Naša gospodinja (47)
Naša komuna - delegatska priloga (11)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (49)
Naša misel (56)
Naša skupnost (Grosuplje) (35)
Naša skupnost (Jugoslavija) (14)
Naša skupnost (Ljubljana) (50)
Naša sodobnost (2253)
Naša volja (80)
Naša Zvezda (1931) (171)
Naše delo (Ptuj) (13)
Naše gospodarstvo (121)
Naše novice od Vrbe do Planice (2)
Naše slike (26)
Naše travinje (14)
Naše veselje (47)
National statistics in Slovenia. Annual report (2)
Natura Sloveniae (261)
Neodvisnost (42)
Nerazvrščeno - članki (5)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (4)
Notarski vestnik (1925-1927) (49)
Nova crainska pratica (60)
Nova delavska enotnost (76)
Nova doba (137)
Nova pravda (433)
Nova pravda (1937) (189)
Novi čas (1945) (19)