Število rezultatov iskanja: 441

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (5)
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (8)
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Annales. Series historia naturalis (5)
Arhivi (8)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dogovori (7)
Dom in svet (Ljubljana) (27)
Dve domovini (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (11)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Hacquetia (5)
Hladnikia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (9)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Jezik in slovstvo (5)
Jezikoslovni zapiski (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (46)
Kronika (Ljubljana) (3)
Kronika slovenskih mest (3)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (8)
Managing global transitions (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (10)
Naša skupnost (Grosuplje) (9)
Naša skupnost (Ljubljana) (7)
Natura Sloveniae (4)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (10)
Pika na si (4)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (37)
Scopolia (6)
Slovenski čebelar (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (2)
Stati inu obstati (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (11)
Svet ptic (2)
Štajerc (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (2)
Univerza - Ljubljana (43)
Varstvo narave (26)
Zbor občanov (6)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zgodovinski časopis (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (8)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (11)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (64)
Muzejsko društvo Škofja Loka (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (167)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (15)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (51)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod RS za varstvo narave (26)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
A. Gaberšček (1)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
bey Johann Friedrich Eger (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
D. Rovšek (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Državna založba Slovenije (2)
E. Pogorelz (1)
F. Bamberg (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
G. Dolenc (2)
Gedruckt bei Ignaz Merk (1)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
Genst. D. Heeres (1)
H. Hibšer (1)
Huannes (1)
Ignaz Merk (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Ivan Trelc (1)
J. Krajec nasl. (1)
J. Pogačnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jakopičev paviljon (2)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (27)
Knjigarna V. Weixl (2)
Knjižnica (1)
Kr. univerza v Ljubljani (5)
Krka (1)
L. Županović (1)
LDS (1)
Ljudska tiskarna (1)
M. Škerjanec (1)
Mariborska knjižnica (10)
Medicinska fakulteta (1)
Mestna občina (3)
Muzejsko društvo (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Občina (1)
OK SZDL Bežigrad (6)
OK SZDL Ljubljana Center (7)
Onkološki inštitut (2)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Paviljon R. Jakopiča (1)
Pedagoška fakulteta (10)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
prostat in officina libraria Kaliwodiana (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (8)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
SO (9)
Societá storica del Litorale (5)
Statistični urad Republike Slovenije (10)
SZDL Ljubljana-Šiška (8)
Študentska založba (1)
Tisk: Ig. Pl. Kleinmayr (1)
Tiskovna zadruga (7)
Trgovska in obrtniška zbornica (2)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (19)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine (1)
Uradni list LRS (1)
Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino (1)
Založba G (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (12)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (26)
Zavod RS za statistiko (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (28)
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (5)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (46)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (441)