Število rezultatov iskanja: 157

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Beletrina (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Družina (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (7)
LDS (1)
Nova revija (4)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (53)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Založba ZRC (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Išči med rezultati (157)