Število rezultatov iskanja: 2415

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (14)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (27)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Acta neophilologica (25)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropos (Ljubljana) (7)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (57)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (8)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Bogoslovni vestnik (10)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (2)
Dialogi (63)
Didakta (2)
Dogovori (8)
Dom in svet (Ljubljana) (198)
Družboslovne razprave (6)
Dve domovini (2)
Elektrotehniški vestnik (7)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Endoskopska revija (3)
Farmacevtski vestnik (5)
Geodetski vestnik (4)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (5)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (7)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (5)
Informatica (Ljubljana) (5)
Instrumentum (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (60)
Jezik in slovstvo (81)
Kakovostna starost (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Klik (Ljubljana) (3)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (8)
Kronika (Ljubljana) (6)
Linguistica (Ljubljana) (9)
Literatura (Ljubljana) (83)
Ljubljanski zvon (176)
Loški razgledi (8)
Management (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (32)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (3)
Mini Multi (7)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (1)
Narodna sloga (2)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (15)
Naša sodobnost (15)
Natura Sloveniae (1)
Nerazvrščeno - članki (2)
Nova obzorja (Maribor) (1)
Novi svet (Ljubljana) (13)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Onkologija (Ljubljana) (3)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (23)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (8)
Podjetje in delo (1)
Presek (3)
Primerjalna književnost (69)
Problemi. Eseji (1)
Prosveta (ZDA) (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (13)
Rehabilitacija (Ljubljana) (10)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Roman (Ljubljana, 1932) (114)
Romano lil (Ljubljana) (4)
Romano them (48)
Sanitarno inženirstvo (1)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Slavia Centralis (5)
Slavistična revija (70)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenka (114)
Slovenski čebelar (5)
Slovenski gospodar (5)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski pravnik (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (13)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (161)
Strojniški vestnik (18)
Studia mythologica Slavica (7)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (3)
Šolska kronika (2)
Teorija in praksa (10)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (3)
Vakuumist (4)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (23)
Vestnik za tuje jezike (10)
Vzgoja (Ljubljana) (6)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (5)
Zvonček (Ljubljana) (16)
Železarski zbornik (4)
Železne niti (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (16)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (37)
Inštitut za narodnostna vprašanja (14)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (161)
Mariborska knjižnica (23)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (108)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (9)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1336)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osrednja knjižnica Celje (5)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (56)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Pro anima, d.o.o. (3)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (4)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (87)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (54)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (27)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (10)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (60)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (10)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
ZRC SAZU (74)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
... stampe Gasparo Weis (1)
a. Gabršček (1)
A. Scholz (1)
Adriafilm (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Amalietti & Amalietti (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Artius (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (12)
Ataja (1)
author R. DiRicchardi (1)
Beletrina (15)
Biotehniška fakulteta (14)
Blagovni center, TOZD Pražarna (1)
Bologna University Press (1)
Brat Frančišek (1)
Brodhag (1)
Cankarjeva založba (9)
Caritas Slovenia (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center vojaških šol (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
CODA (1)
Covirias (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Hribar (2)
Debora (1)
Didakta (2)
dLib distributer (2)
Doba Epis (1)
Dolenjska založba (1)
Dragotin Hribar (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družba Jezusova (6)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (21)
Državna založba Slovenije (188)
DZS (35)
E. Beaufort (1)
E. Beauforta (1)
E. Piersons Verlag (1)
Edinost (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
Evalit (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (9)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za logistiko (3)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (13)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (25)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
formis J. G. Mayr ... (1)
Fotospring E-Publishing (5)
G. Cigler (1)
G. Rak (1)
G. Zrim (1)
Galerija Miklova hiša (1)
GEC (1)
Genija (10)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena matica (1)
Glej (2)
Goga (1)
Goriška Matica (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (3)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (2)
GPZ Sraka (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (3)
Hair center Darja (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (12)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institute of Archaeology ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (6)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (40)
Inštitut za narodnostna vprašanja (16)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Iskry (1)
J. Krajec (5)
J. Krajec nasl. (1)
J. Pelikan (1)
J. Ritopečki (1)
J. Robnik-Šikonja (1)
J. Rubinstein (1)
J. Špicar (1)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovanska knjigarna (7)
Jugoslovansks knjigarna (1)
Jutro (1)
K. Rajapakse (1)
K. Staut (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kat. tiskovno društvo (1)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (198)
Kemijski inštitut (7)
Keramična industrija (1)
Kinematografi (3)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kmečki glas (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij (116)
Konzorcij Edinosti (114)
Kovaška industrija Unior (1)
KUD Logos (1)
Kulturni center (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (3)
LDS (83)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Litera (9)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljanski Zvon (1)
Ljudska knjigarna (1)
LUD Literatura (1)
M. Bombač (1)
M. Čater (1)
M. Mergoil (1)
Mandarina (2)
Mariborska knjižnica (23)
Marjon Sound Productions (1)
Marketing magazin (1)
Math (2)
Matica Slovenska (1)
Medicinski razgledi (4)
Medijski partner (1)
Melopoja (2)
Metalurški inštitut el at. (4)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladinska knjiga (12)
Mladinski center (1)
Moderna organizacija (2)
Morava film (1)
Multima (1)
Muzejsko društvo (8)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
Naprej (1)
Narodna tiskarna (1)
Naša knjiga (1)
natisnil Janes Leon (1)
New York, H. Velten (1)
Nova revija (1)
O. Fischer (1)
O. Harrassowitz (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (68)
Odbor za Jurčičev spomenik (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Officina Homanniana (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
Onkološki inštitut (5)
Opekarna Rudnik (1)
Pan (1)
Pan records (1)
Panika Records (1)
Papirnica Vera Remec (1)
Pedagoška fakulteta (25)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pevke z Brinjeve gore (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
pisatelj (1)
Pivec (3)
Planinska zveza Slovenije (8)
Prijatelj (1)
Pro Anima (3)
R. Drnovšek (1)
R. Kamnik (2)
R. Kotnik (1)
R. Kunič (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Revija SRP (1)
RK ZSMS (1)
Roman Pahor (1)
Romani union (7)
Romsko društvo Anglunipe (4)
RTV (3)
RTV Slovenija, založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
RTV, ZKP (1)
Ruslica (7)
s. n. (2)
samizdat (1)
samozal. (8)
samozal. A. Trstenjak (1)
samozal. E. Jazbinšek (1)
samozal. J. Jurčič (3)
samozal. J. Kenda (1)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. M. Mazzini (1)
samozal. R. Brcar (3)
samozal. V. Ravnjak (1)
samozaložba (2)
Sanje (3)
Schubart in Trieste (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Seuttero M. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (15)
Slavistično društvo Slovenije (151)
Slov. Knjižni Zavod (1)
Slovenian Chemical Society (8)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (68)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenska matica (3)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (66)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (27)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (13)
SMAK printtisk (2)
SO (4)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (14)
Sodobnost International (1)
Soliris (1)
Sraka (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Svet svobod in prosvetnih društev (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (16)
T. Pinter (1)
T. Prešeren (1)
Teološka fakulteta (4)
Timaro (1)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Tiskovna zadruga (177)
Tiskovna založba (1)
Typis Jo. Georgii Schlegae (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (1)
Učiteljska Tiskarna (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (7)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Maribor Press (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Uredništvo Slovenskega doma (1)
V. Bešter (1)
V. Požgaj (1)
Vesna film (17)
Veterinarska fakulteta (2)
Viba film (4)
Visoka šola za politične vede (2)
Vredništvo slovenskega Glasnika (2)
Weidmannsche Buchhandlung (1)
Wonderland (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Zadružna tiskarna (1)
Zala (2)
Založ. O. Fischer (1)
Založba Aristej (1)
Založba FE (1)
Založba Genija (1)
Založba Obzorja (2)
Založba Pivec (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (50)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod IRC (7)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodba.net (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (47)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (14)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (7)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza Romov Slovenije (48)
Zveza romskih skupnosti Umbrella-Dežnik, Anglunipe-RIC (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (13)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (5)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Železarna Jesenice (8)
Železarna Ravne (8)
Železarna Štore (8)
Išči med rezultati (2415)