Število rezultatov iskanja: 426

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Filozofska fakulteta (40)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (11)
J. Lojk (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Jeršič (1)
M. Vojvoda (1)
Modrijan (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (167)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Rokus Klett (3)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
U. Mosers (1)
University of Primorska Press (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Bračič (1)
Založba ZRC (35)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (101)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (426)