Število rezultatov iskanja: 97

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
chez Nourse (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (11)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
KUD Logos (1)
LDS (2)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (14)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (97)