Število rezultatov iskanja: 8349

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (868)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (225)
Acta Histriae (2)
Akademija MM (2)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Annales. Series historia naturalis (4)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (11)
Arheološki vestnik (690)
Arhivi (4)
AS. Andragoška spoznanja (15)
Asian studies (4)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (15)
Časopis za kritiko znanosti (12)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (201)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (12)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (23)
Dialogi (2)
Didakta (6)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (9)
Dve domovini (661)
Elektrotehniški vestnik (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (14)
Filozofski vestnik (1181)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (6)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (13)
Geologija (6)
Glas podzemlja (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (29)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (224)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (6)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (4)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (12)
Jezikoslovni zapiski (650)
Kakovostna starost (3)
Knjižnica (13)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (7)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (3)
Management (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (2)
Metodološki zvezki (28)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (6)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (7)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (1)
Poročilo - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi (Ljubljana) (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (16)
Raziskave in razprave (26)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (730)
Sanitarno inženirstvo (1)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (5)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1997) (121)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (13)
Socialno delo (14)
Sodobna pedagogika (18)
Sodobnost (1963) (3)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Statistično gradivo SR Slovenije (25)
Studia mythologica Slavica (365)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (12)
Šport (Ljubljana) (6)
Teorija in praksa (60)
Traditiones (Ljubljana) (1028)
Trdoživ (16)
Urbani izziv (2)
Vakuumist (19)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (6)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (10)
Leto izida
1201-1300 (1)
1531 (1)
1550 (1)
1557 (1)
1673 (1)
1699 (1)
1701 (1)
1711 (1)
1737 (1)
1743 (1)
1745 (1)
1750-1764 (1)
1760 (1)
1765 (2)
1766 (2)
1767 (1)
1769 (2)
1770 (2)
1771 (2)
1771-1776 (1)
1772 (2)
1773 (2)
1774 (2)
1775 (1)
1776 (2)
1776-1777 (1)
1777 (4)
1778 (4)
1779 (3)
1779-1786 (1)
1780 (4)
1781-1784 (1)
1782 (1)
1783 (3)
1784 (3)
1785 (4)
1786 (1)
1787 (2)
1788 (1)
1789 (6)
1790 (6)
1791 (3)
1792 (6)
1793 (4)
1795 (7)
1796 (1)
1798-1799 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1805 (2)
1806 (1)
1809 (1)
1818 (1)
1823 (1)
1825 (1)
1828 (1)
1829 (1)
1832 (1)
1835 (2)
1835-1836 (1)
1836 (1)
1837 (1)
1840 (2)
1840-1845 (1)
1841 (3)
1842 (3)
1843 (1)
1844 (2)
1845 (3)
1846 (1)
1847 (1)
1848 (2)
1849-1851 (1)
1850 (3)
1851 (4)
1854 (1)
1855 (1)
1856 (1)
1856-1857 (1)
1857 (2)
1859 (1)
1859-1860 (1)
1860 (3)
1861 (1)
1861-1862 (1)
1862 (1)
1863 (5)
1864 (1)
1865 (3)
1865-1868 (1)
1867 (7)
1867-1868 (1)
1868 (3)
1869 (4)
1870 (4)
1872 (5)
1873 (3)
1874 (1)
1875 (2)
1876 (1)
1877 (2)
1878 (2)
1879 (1)
1879-1880 (1)
1880 (1)
1881 (3)
1882 (1)
1883 (2)
1884 (2)
1885 (1)
1886 (2)
1888 (1)
1889 (2)
1890 (2)
1891 (3)
1892 (1)
1893 (1)
1894 (2)
1895 (1)
1897 (2)
1898 (1)
1899 (1)
1900 (3)
1904 (1)
1904-1905 (1)
1907 (2)
1908 (1)
1909 (1)
1930 (1)
1931 (1)
1940 (1)
1943 (1)
1950 (1)
1951 (2)
1952 (2)
1953 (4)
1954 (2)
1955 (2)
1956 (5)
1957 (6)
1958 (1)
1959 (4)
1961 (2)
1962 (5)
1963 (3)
1963-1964 (1)
1965 (5)
1966 (3)
1967 (3)
1968 (2)
1969 (3)
1970 (1)
1971 (2)
1972 (6)
1973 (3)
1974 (9)
1975 (4)
1976 (12)
1977 (34)
1978 (31)
1978-1980 (1)
1979 (43)
1980 (52)
1981 (36)
1982 (37)
1982-1983 (1)
1983 (26)
1984 (32)
1985 (26)
1985/1986 (1)
1986 (28)
1987 (18)
1988 (26)
1988/1989 (2)
1989 (104)
1990 (188)
1991 (154)
1992 (159)
1993 (115)
1994 (164)
1994-1995 (1)
1995 (232)
1996 (199)
1997 (319)
1998 (215)
1998-1999 (2)
1999 (300)
2000 (216)
2001 (274)
2002 (289)
2003 (285)
2004 (280)
2005 (280)
2006 (267)
2007 (311)
2008 (285)
2009 (291)
2010 (293)
2011 (315)
2012 (295)
2013 (388)
2014 (324)
2015 (308)
2016 (299)
2017 (271)
2018 (152)
2018-2010 (1)
2019 (37)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (54)
Botanično društvo Slovenije (17)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (6)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (16)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (16)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (19)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (27)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (16)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Mladinska knjiga (6)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (16)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1957)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (16)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (16)
Slovensko etnološko društvo (29)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (16)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (802)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (15)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (5018)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
(1)
A. Češarek (1)
A. Dollisch (1)
A. Hartleben (1)
A. Hölder (1)
A. Kermauner (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Arnold (1)
Arnoldische Buchhandlung (2)
ATS Od me-je (1)
au magasin de la Societé typographique (1)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
bei Keil (1)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
bey Friedrich Fleischer (1)
bey Gabriel Nicolaus Raspe (1)
bey Georg Schlüter (1)
bey Heinrich Gessner (1)
bey Kaulfuss und Krammer (1)
bey Magnus Swederus (1)
bey Orell, Gessner, Füssli und Kompagnie (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
C. E. Kollmann (1)
C. Graeser (1)
C. Manz (1)
C. Rümpler (1)
C.F. Winter (1)
Calcutta printed, and London reprinted for Geo. Kearsley (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
chez Desaint (1)
chez François Changuion (1)
chez J. Brenkhorst (1)
chez J. Pierre Heubach (1)
chez Jean Catuffe (1)
chez Jean-Louis de Lorme (1)
chez Jules Henri Pott et comp. (1)
chez La société typographique (1)
chez Marc Michel-Rey (1)
chez Merlin (1)
chez N. M. Tilliard (1)
chez Ruault (1)
chez Saillant & Nyon (3)
chez Saillant & Nyon ... [et] Pissot ... (1)
chez Saillant ... Delormel ... Desaint ... Panckoucke (1)
chez Saillant et Nyon ... [et] Panchauche ... (1)
chez Samuel Fauche (1)
chez Samuel Pitra (1)
Costenoble (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Blatnik (1)
D. del Bianco (1)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
D. u. Oe. Alpenverein (1)
de l'imprimerie de La société typographique (1)
Denicke (1)
Deutscher und Oesterreichischen Alpenvereins (1)
Didakta (6)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (2)
Druck und Verlag des Verlags-Comptoirs (1)
Druck und Verlag von George Westermann (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (22)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (4)
Društvo za raziskovanje jam (3)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (19)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (3)
Duncker & Humblot (2)
Dürr (2)
Dyk (4)
E. Baldamus (1)
E. Dornik (1)
E. Flammarion (1)
E. Hölzel (1)
Ekonomski center (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. A. Brochaus (1)
F. A. Brockhaus (3)
F. Dümmler (1)
F. Duncker (1)
F. Fleischer (1)
F. Hirth (1)
F. Kadilnik (1)
F. L. Herbig (1)
F. Tempsky (1)
F. W. Grunow (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (17)
Fakulteta za družbene vede (39)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (15)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (56)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za telesno kulturo (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije (26)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1181)
Franckh'she Verlagsbuchhandlung (1)
G. Freytag (1)
G. Grote (1)
G. Mayer (1)
G. Senf (8)
G. Vodeb (1)
G. Westermann (1)
G. Wigand (1)
Gebrüder Kröner (1)
gedruckt bey der Kayserlichen Academie der Wissenschaften (1)
gedruckt und verlegt bey ... Thomas von Wierings (1)
gedruckt von Joseph von Bacho (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod, Ljubljana (5)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
GV (1)
H. Costenoble (6)
H. Fries (1)
H. Ledóchowski (1)
H. W. Schmidt (1)
Hallberger'sche Verlagshandlung (2)
Hartleben (1)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
Heinrich Steiner (1)
Herder (2)
Hof und- Staatsdrukcerei (1)
Hofbuchdrukerei (1)
Hótel de Thou (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
I. A. v. Kleinmayr (1)
I. v Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayer in F. Bamberg (1)
Ico (1)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (1)
in aedibus Ioannis Steelsij (1)
in der akadem. Buchhandlung von J. C. B. Mohr (1)
in der Arnoldischen Buchhablung (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
in Kommision bey Anton Doll (2)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Ethnic Studies (6)
Institute for Slovene Emigration Research (590)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (4)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Archaeology ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (17)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (18)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (34)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (121)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (638)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (661)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
IPSOS (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Blaznik (1)
J. Cherbuliez (1)
J. G. Cotta (2)
J. Giontini (3)
J. Imme (1)
J. M. Heberle (1)
J. Naumann (1)
J. Perthes (1)
J. R. Vilímek (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
K. Kenda-Jež (1)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (1)
Kleinmayr (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
LDS (1)
Ljubljana: Miška (1)
M. Šalamon (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (2)
MeritUM (1)
Meyer et Zeller (1)
Michaelis (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Mladinska knjiga (6)
Moderna organizacija (3)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (204)
Nacionalen park (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Narodna tiskarna (1)
National Institute of Public Health (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
neznan (1)
Nova revija (1)
O. Janke (1)
O. Purfüst (1)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (12)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (2)
Onkološki inštitut (4)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (1)
pečatano u slaveno-serbskoj i vostočny proči jazyka pečatij kralevskago Vseučilišča Peštanskago (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (12)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (5)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Plon (1)
Politehnika (1)
Pravna fakulteta (1)
presso Alvise Milocco (1)
printed and sold by Allin and Ridge; sold also by G.G.J. and J. Robinson ... and J. Stockdale ... London (1)
printed at the Logographic press; and sold by J. Walter (1)
printed by and for W. Richardson ... also for J. Robson ... and N. Conant (1)
printed by G. Scott; and sold by J. Robson (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell (1)
printed by J. Ruthven, for G.G.J. and J. Robinson (1)
printed by J.G.A. Stoupe and sold by J.N. Pissot and Barrois, junior (1)
printed by James and Johnson (1)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
printed by W. and A. Strahan: for G. Nicol ... and T. Cadell ... (1)
printed by W. Mowbray, and sold by Mr. Jordan (1)
printed for A. Strahan and T. Cadell: and sold by T. Cadell jun. and W. Davies (1)
printed for A. Strahan, and T. Cadell Jun. and W. Davies (1)
printed for B. White ... J. Robson ... P. Elmsly ... and G. Robinson (1)
printed for C. Dilly (1)
printed for Charles Stalker (1)
printed for Cullen and company (1)
printed for E. and C. Dilly ... and J. Almon (1)
printed for G. G. J. and J. Robinson (3)
printed for G. Nicol (1)
printed for G. Robinson (1)
printed for G. Robinson ... and Pearson and Rollason (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson (2)
printed for J. Debrett (3)
printed for J. Johnson (3)
printed for John Stockdale (2)
printed for R. Blamire (1)
printed for R. Morison and son ... G. Mudie ... and T. Vernor ... London (1)
printed for Richard Phillips ... by J.G. Barnard (1)
printed for Stanfield Parkinson, the editor (1)
printed for T. Cadell (3)
Printed For The Author (1)
printed for the author and sold by J. Edwards (1)
printed for the author by C. Clarke (1)
printed for the author by Robert and Andrew Foulis (1)
printed for the author, and sold by E. & C. Dilly (1)
printed for the author's widow; and sold by T. Payne (1)
printed for the editor (1)
printed for the proprietor; sold by H. D. Symonds (1)
printed for W. Faden ... J. Robson ... and R. Sewell (2)
printed for W. Lowndes (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell (1)
printed for W. Strahan; and T. Cadell (1)
printed for William Lane (1)
printed for, and sold by the editor; J. Ridgway ... and W. Button ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
R. Decker (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Rezultati raziskovanj (1)
Robinson (1)
Rümpeler (1)
s. n. (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
samozal. (1)
samozal. pisatelj (1)
samozaložba (2)
Savezni zavod za statistiku (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slori (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2814)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (12)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (29)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo et al. (10)
Slovensko odonatološko društvo etc. (6)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (10)
sold by G. Nicol ... and J. Sewell (1)
sold by J. Robson ... I. Owen ... and Balfour (1)
sold by Richardson [et al.] (1)
sous le direction de Née (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (442)
Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci (1)
Statistično društvo Slovenije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (11)
T. Ackermann (1)
T. Cook & Son (1)
T. D. Weigel (1)
Th. Thomas (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
tiskem Trattner-Károlyho (1)
U. Mentzel (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (365)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (121)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (5)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
V. Rupnik (1)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Velhagen & Klasing (1)
Verlag bei H.R. Sauerländer (1)
Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses (1)
Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlun (1)
Verlag der J.G. Cotta'scen Buchhandlung (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Verlag von Leopold Voss (1)
verlegts Abram Vandenhoeck (1)
verlegts Johann Christian Koppe (1)
verlegts Johann Zieger ... (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
W. Braumüller (1)
W. S. Orr (1)
William Clowes and sons (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (1151)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (118)
Založba ZRC, ZRS SAZU (1)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod R Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (148)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod RS za statistiko (4)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (206)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (27)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (305)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (365)
ZRC Publishing (12)
ZRC Publishing House (3)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (224)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (4)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (13)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (8349)