Število rezultatov iskanja: 5401

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (45)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (26)
Anali PAZU HD (5)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (32)
Anthropological notebooks (12)
Anthropos (Ljubljana) (725)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (13)
AS. Andragoška spoznanja (43)
Asian studies (26)
Azijske in afriške študije (6)
Bilten e-šolstvo (7)
Bogoslovni vestnik (135)
CEPS journal (12)
Časopis za kritiko znanosti (270)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Delo in varnost (15)
Dialogi (78)
Didakta (30)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (25)
Dve domovini (4)
Edinost in dialog (8)
ELOPE (Ljubljana) (1)
E-test info (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (803)
Gea (Ljubljana) (8)
Geografski vestnik (4)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (7)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (20)
Jezik in slovstvo (20)
Kakovostna starost (35)
Keria (Ljubljana) (3)
Kinesiologia Slovenica (2)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (9)
Kula (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (23)
Ljubljanski zvon (3)
Management (7)
Managing global transitions (3)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (7)
Monitor ISH (52)
Muzikološki zbornik (10)
Naše gospodarstvo (6)
Obzornik zdravstvene nege (33)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (4)
Organizacija (Kranj) (11)
Organizacija znanja (3)
Otrok in knjiga (24)
Pedagoška obzorja (27)
Phainomena (Ljubljana) (611)
Planinski vestnik (2)
Primerjalna književnost (47)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi. Razprave (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (692)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (57)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (17)
Res novae (2)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (15)
Revija za univerzalno odličnost (10)
Revus (Ljubljana) (4)
Slavistična revija (7)
Slovenka (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (82)
Socialno delo (19)
Sodobna pedagogika (14)
Sodobnost (1963) (40)
Stati inu obstati (12)
Studia Historica Slovenica (20)
Studia mythologica Slavica (6)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (17)
Šport (Ljubljana) (2)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (77)
Traditiones (Ljubljana) (9)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (8)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (50)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (102)
Zdravniški vestnik (16)
Zdravstveno varstvo (7)
Zgodovinski časopis (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Didakta (30)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (7)
Društvo antropologov Slovenije (12)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (57)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (95)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (692)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za marketing Slovenije (26)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (20)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (10)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (52)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (35)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (611)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (40)
Mariborska knjižnica (24)
Medijski partner d.o.o. (26)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Miška d.o.o (7)
Mladinska knjiga (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1361)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Pedagoška obzorja (27)
Planinska zveza Slovenije (2)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (17)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (47)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (263)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (12)
Slovensko sociološko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (256)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (46)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (34)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (47)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (143)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (11)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (15)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (17)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (15)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (33)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (5)
Združenje za socialno pedagogiko (80)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (20)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (32)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (39)
ZRC SAZU (819)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (50)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
(1)
1A internet (8)
A. Dovečar (1)
A. Kermauner (1)
A. Košar (1)
A. Turk (1)
A. Žorž (1)
Adriatikus (14)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alpha und Omega (1)
Andragoški center Slovenije (7)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Aristej (2)
ARTTS Design (1)
Ašvata (2)
Atelje Doria (6)
author T. Horvat (1)
autor A. Malenica (1)
B. Majer (1)
B. Peršič (1)
Bei Christian Erirech Vost U. Sohn (1)
Beletrina (13)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird Publisher (53)
Brat Frančišek (2)
C. Logar (1)
Cankarjeva založba (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (4)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (32)
chez La Société Typographique (2)
chez Nourse (1)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
D. M. Jezernik (1)
D. Ožura (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Didakta (32)
dLib distributer (1)
Doba Epis (7)
Društvo Abstinent (1)
Društvo antropologov Slovenije (12)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo humanistov Goriške (57)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (102)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo psihologov Slovenije (1417)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba Jezusova (102)
Družina (131)
Državna založba Slovenije (39)
DZS (3)
EFT center (1)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Eno (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (20)
ex typographia Egeriana (1)
excudebant haeredes Petri Seizii (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (27)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (9)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske študije (10)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (19)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (71)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (1)
Fenomenološko društvo (4)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (803)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Friedrich Creussner? (1)
Globaldreamvision (1)
Gnosis (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
GV Revije (4)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
Hair center Darja (1)
Horvat založništvo (1)
Hud (1)
I. Jerič (1)
I. Toličič (1)
Ibis (15)
impensis ... Joannis rynman in officina ... Henrici Gran ... Hagenaw impressus (1)
in aedibus Io. Frobenii (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (52)
Inštitut Antona Trstenjaka (35)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (6)
Inštitut Lila (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (14)
Inštitut Skaza (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
Inštitut za razvoj EFT (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
Intelyway webmedia (1)
Ipsos (2)
IPSOS (99)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
J. Blaznik (1)
J. Gerčar (1)
J. Giontini (1)
J. Vrin (1)
Joan Leon (1)
Kancerološko združenje SZD (2)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katol. društvo detoljubov (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kleinmayr in Bamberg (1)
Konzorcij Edinosti (4)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Krka (2)
Krščanski center Slovenija (1)
KUD Esko (1)
KUD Logos (13)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
L. Potočnik (1)
L. Puš (1)
L. Zorman (1)
LDS (23)
Leuschner und Lubensky, Universitäts Buchhandlung (1)
literis Egerianis (1)
litteris Egerianis (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljanska borza (1)
M. Čebulc (1)
M. Gerber (1)
M. Juriševič (2)
M. Klemenčič (3)
M. Krajnc (2)
M. Nikolić (1)
Mariborska knjižnica (24)
Marketing magazin (26)
Matica Slovenska (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta (5)
Medicinski razgledi (4)
Medijski partner (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mengeš: PeBook (3)
Mestna knjižnica (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Mirovni inštitut (1)
Miška (7)
Mladinska knjiga (37)
Moderna organizacija (11)
Moi mečty (1)
Moje sanje (2)
Movit (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova (1)
Nova plus (1)
Nova revija (604)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (82)
Onkološki inštitut (5)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Orion's! (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (8)
Osebna rast, Roy Goreya (5)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ LA (1)
P. Jančič (1)
Pangeršič, I. (2)
PeBook (13)
Pedagoška fakulteta (81)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (27)
Pedagoški inštitut (10)
per Henricum Petrum (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Pivec (3)
Planinska zveza Slovenije (2)
Plus rešitve (4)
Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina (1)
Potovanje duše (3)
Poučna biblioteka (1)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (4)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
PromoVita (1)
Radiol (1)
Rokos (1)
RSS (1)
Ruslica (7)
S. Slana (1)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (8)
samozal. A. Rozman (3)
samozal. B. Križ (1)
samozal. B. Ornik (2)
samozal. D. Stropnik (1)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. R. Brcar (3)
samozal. T. Caserman (1)
samozal. Unipar (2)
samozal. V. Rozman (1)
samozaložba (9)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (32)
selfpublished (1)
self-published (2)
selfpublished A. Metelko (2)
selfpublished I. Erenda (2)
self-publishing (1)
SEM Institute for Climate Change (1)
Slavistično društvo Slovenije (27)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (50)
Slovenska Matica (1)
Slovenska šolska matica (3)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (17)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (44)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (725)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (12)
Slovensko sociološko društvo (25)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Slovensko združenje paliativne medicine (2)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (32)
Sophia (2)
Spago (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Stella (1)
Stopar - IT (2)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (15)
Študentska založba (257)
T. Podjavoršek (2)
T. Soršak (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Teološka fakulteta (27)
Tiskovna zadruga (3)
Transcendentalni svet (3)
Transparency International Slovenia (1)
Turistica (2)
typis Joannis Baptistae Mayr (1)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis Mariae Theresiae Voigtin viduae ... (1)
UMco (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
University of Primorska Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Uršulinski provincialat (1)
v samozal. (1)
v samozaložbi (1)
V. Pečjak (1)
V. Schmidt (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Viatoris (1)
Visoka šola za politične vede (6)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Vitaaa (1)
Vrtec Galjevica (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba /*cf (3)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (7)
Zavod Angelisa (1)
Zavod IRC (7)
Zavod Rakmo (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod SRS za varstvo pri delu (10)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (33)
Združenje ateistov Slovenije (3)
Združenje nadzornikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (5)
Združenje trgovcev (1)
Združenje za socialno pedagogiko (82)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (4)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (20)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (32)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (45)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (94)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (32)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (5401)