Število rezultatov iskanja: 253

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta chimica slovenica (1)
Advances in production engineering and management (2)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (6)
Annales. Series historia et sociologia (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geologija (1)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (3)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (5)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (4)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Les (Ljubljana) (7)
Lexonomica (1)
Livarski vestnik (1)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (5)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (10)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (4)
Organizacija (Kranj) (6)
Podjetje in delo (3)
Projektna mreža Slovenije (5)
Razpotja (1)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (34)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Slovenski čebelar (22)
Statistične informacije. 3. Nacionalni računi (28)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (2)
Teorija in praksa (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zgodovina za vse (1)
ZPS test (2)
Železarski zbornik (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (11)
Čebelarska zveza Slovenije (22)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Medijski partner d.o.o. (6)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (27)
Narodna in univerzitetna knjižnica (39)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (5)
Statistični urad Republike Slovenije (68)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (7)
Založnik
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Faculty of management (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Geološki zavod (1)
Gospodarski vestnik (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za fizikalno biologijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
M. Bešter (1)
Marketing magazin (6)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodni institut za potrošniške raziskave (2)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (3)
Metalurški inštitut el at. (2)
Moderna organizacija (6)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Naše delo (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Medved Djurašinović (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pik (1)
Pravna fakulteta (1)
samozal. (1)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (5)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (10)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (50)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod IRC (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (11)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (22)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (253)