Število rezultatov iskanja: 980

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (21)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (3)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (8)
Časopis za kritiko znanosti (10)
Dialogi (6)
Dom in svet (Ljubljana) (143)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (6)
ELOPE (Ljubljana) (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (14)
Fizioterapija (Ljubljana) (5)
Illyrisches Blatt (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (75)
Jezikoslovni zapiski (9)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Keria (Ljubljana) (4)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (13)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (9)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (255)
Loški razgledi (4)
Monitor ISH (6)
Muzikološki zbornik (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša sodobnost (18)
Novi svet (Ljubljana) (9)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Otrok in knjiga (23)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (26)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Razpotja (9)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (37)
Slovenka (3)
Slovenski citrar (1895) (5)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski jezik (1997) (1)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (40)
Stati inu obstati (7)
Strojniški vestnik (3)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (1)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (8)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (5)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (5)
Leto izida
1555 (1)
1560 (1)
1566 (1)
1567 (1)
1575 (1)
1577 (1)
1578 (1)
1580 (1)
1584 (1)
1595 (1)
1635 (1)
1672 (1)
1715 (1)
1730 (1)
1733 (1)
1767 (1)
1772 (1)
1773 (1)
1775/1825 (1)
1777 (2)
1789 (1)
1791-1802 (1)
1792 (1)
1800 (1)
1800-1804 (1)
1803 (1)
1806 (1)
1808 (1)
1815 (1)
1816 (1)
1817 (1)
1822 (1)
1826 (1)
1827 (1)
1831 (1)
1833 (1)
1839 (1)
1846 (1)
1848 (1)
1862 (1)
1873 (1)
1879 (1)
1881 (12)
1882 (5)
1883 (5)
1885 (2)
1886 (5)
1887 (7)
1888 (2)
1889 (4)
1890 (7)
1891 (9)
1892 (7)
1893 (4)
1894 (10)
1895 (8)
1896 (5)
1897 (15)
1898 (7)
1899 (2)
19?? (2)
1900 (11)
1901 (13)
1902 (7)
1903 (11)
1904 (8)
1905 (13)
1906 (9)
1907 (13)
1908 (14)
1909 (10)
1910 (17)
1911 (4)
1912 (16)
1913 (10)
1914 (2)
1915 (3)
1916 (7)
1917 (7)
1918 (2)
1919 (16)
1920 (4)
1921 (5)
1922 (7)
1923 (7)
1924 (4)
1925 (8)
1926 (8)
1927 (5)
1928 (1)
1929 (6)
1930 (10)
1931 (7)
1932 (1)
1933 (6)
1934 (6)
1935 (2)
1936 (2)
1937 (2)
1937/1938 (3)
1938 (1)
1939 (2)
1940 (3)
1941 (2)
1942 (2)
1943 (3)
1944 (1)
1949 (5)
1950 (2)
1951 (2)
1953 (1)
1954 (1)
1955/1956 (3)
1955-1965 (1)
1956 (1)
1957 (4)
1958 (6)
1959 (4)
1960 (13)
1960-1970 (8)
1961 (6)
1962 (8)
1963 (6)
1964 (5)
1965 (3)
1965-1970 (1)
1966 (2)
1967 (4)
1968 (2)
1969 (2)
1970 (2)
1971 (3)
1972 (4)
1973 (3)
1974 (2)
1975 (2)
1976 (4)
1977 (2)
1977/1978 (1)
1978 (6)
1979 (1)
1980 (1)
1981 (2)
1983 (5)
1984 (3)
1985 (1)
1986 (2)
1987 (5)
1988 (3)
1989 (9)
1990 (5)
1991 (18)
1992 (8)
1993 (8)
1994 (6)
1995 (5)
1996 (2)
1997 (7)
1998 (9)
1999 (9)
2000 (8)
2001 (7)
2002 (2)
2003 (9)
2004 (11)
2005 (16)
2006 (17)
2007 (14)
2008 (17)
2008-2009 (6)
2009 (6)
2010 (8)
2011 (13)
2012 (19)
2013 (21)
2014 (47)
2015 (21)
2016 (16)
2017 (20)
2018 (11)
2019 (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (10)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (40)
Mariborska knjižnica (23)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (647)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Slavistično društvo Slovenije (37)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (21)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (7)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (27)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
(10)
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
A. Reichard in druž. (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Aristej (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Dashöfer (1)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (66)
durch Hans Kraffts Erben (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (21)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (14)
gedruckt mit Scarbina'schen Lettern (1)
Georg Gruppenbach (1)
Glej (1)
H. Foltz (1)
I. A. Kleinmayr (1)
imp. Joannis Georgij Mayr ... (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (143)
Kleinmayr (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (3)
L. Schwentner (5)
LDS (4)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Mariborska knjižnica (23)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mladinsko gledališče (3)
Muzejsko društvo (4)
na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj v bukvárnizi sa ljudske shole Ljublanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Nova revija (5)
Obzorja (7)
Pedagoška fakulteta (23)
Pedagoški inštitut (2)
per Andreju Gassler (1)
per Joan. Fridrihu Egerju (1)
per Joannesu Rezerju ... (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per vidovi Teres. Eger (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
po Zeitler Andrasi (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
Seitz (1)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (3)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Georga Gruppenbacha (1)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (112)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (26)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (7)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SNG (1)
SNG Drama (1)
SO (2)
Societá storica del Litorale (2)
stampana pri Antonu Szieszu (1)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
Svetopisemska družba Slovenije (23)
Študentska založba (10)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (255)
typ. Jo. Frid. Eger ... (1)
typis Joan. Frid. Eger (1)
typis Theres. Eger, viduae (1)
Ulrich Morhart (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (2)
v' knigíshi Alois Waizinger'ovemi (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' salogi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani ... (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (27)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (980)