Število rezultatov iskanja: 353

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (25)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Delo in varnost (1)
Dialogi (2)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (5)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (6)
Kronika slovenskih mest (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (2)
Medicine, law & society (1)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naša sodobnost (3)
Otrok in knjiga (1)
Pravni letopis (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (68)
Razpotja (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Slavistična revija (1)
Slovenka (3)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (7)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (2)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (13)
Učiteljski tovariš (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (10)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (68)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (56)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (91)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (13)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (14)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
(1)
Aco (1)
Alpha und Omega (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Atelier Hans Wanderer (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
D. Modrinjak (1)
Der Militär-wissenschaftliche Verein (1)
Didakta (3)
Doba Epis (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo psihologov Slovenije (93)
Družba Jezusova (10)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (8)
E. Wlodyga (2)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
I. Toličič (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Kisovec: Multima (1)
Konzorcij Edinosti (3)
KUD Logos (1)
L. Jean (1)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Medijski partner (1)
Mestna občina (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
OŠ Tabor Logatec (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Porta B (1)
Pravna fakulteta (1)
s. n. (42)
S. Žakelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (25)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (14)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (2)
UMco (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (13)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (353)