Število rezultatov iskanja: 13427

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (18)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (3)
Acta geographica Slovenica (19)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (20)
Acta hydrotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (4)
Almanah 1921 (1)
Amfiteater (Ljubljana) (4)
Anali PAZU HD (1)
Angeljček (5)
Annales. Series historia et sociologia (30)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (16)
Arheo (5)
Arheološki vestnik (16)
Arhivi (27)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (15)
Asian studies (3)
Atlanti (2)
Belokranjec (32)
Beti (Metlika) (16)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bizeljski glas (8)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Blisk (2)
Bogoslovni vestnik (4)
Brstje (2)
Celjski tednik (1948-1950) (138)
Cvetje in zelenje (2)
Čas hiti (13)
Časopis za kritiko znanosti (34)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (32)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (133)
Delavci in delodajalci (4)
Delo in varnost (55)
Dialogi (13)
Didakta (4)
Dogovori (92)
Dolenjec (Novo mesto) (19)
Dolenjska prosveta (6)
Dolenjske novice (1000)
Dolenjske novice (1924) (4)
Dolenjske novice (1939) (6)
Dolenjski gozdar (142)
Dolenjski list (2631)
Dolenjski razgledi (64)
Dolenjski zbornik (5)
Dom in svet (Ljubljana) (87)
Družboslovne razprave (16)
Družinski tednik (690)
Dve domovini (6)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (15)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (3)
Flores (11)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (15)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (8)
Geografski vestnik (38)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (3)
Geologija (4)
Gimnazija - Novo mesto (66)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (28)
Glavna šola - Novo mesto (16)
Gorivo (1)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (5)
Hermes (2)
Hortikulturni bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (4)
Igra ustvarjalnosti (17)
Ilirija (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Instrumentum (3)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Iskra (26)
Iz naše doline (7)
Izpod Gorjancev (1)
Izziv (Novo mesto) (46)
Izzivi prihodnosti (55)
Javna tribuna - Delegatska priloga (16)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (42)
Jezik in slovstvo (18)
Jezikoslovni zapiski (3)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (18)
Kaplje (Idrija) (2)
Kažipot (Rijeka) (71)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kmetijske in rokodelske novice (43)
Knjižnica (28)
Kočevske novice (52)
Kočevski razgledi (5)
Kočevski Slovenec (95)
Kostanjeviške novice (30)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (10)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (5)
Kres: prve vaje iz dijaških let (5)
Krka (2)
Kronika (Ljubljana) (76)
Kronika literarnega krožka PDRK v Novem mestu (1)
Kronika slovenskih mest (512)
Kurir (266)
Kurir: glasilo Dolenjskega odreda (3)
Labod (Novo mesto) (267)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (2)
Lepa Vida (1)
Les (Ljubljana) (3)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (17)
Ljubljanski zvon (43)
Ljudska šola - Novo mesto (4)
Loški razgledi (14)
Lubadar (4)
Luč (Novo mesto) (6)
Management (2)
Managing global transitions (2)
Mariborski delavec (459)
Matematika v šoli (1)
Medical imaging and radiotherapy journal (1)
Medicinski razgledi (4)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodna revija za javno upravo (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Meščanska šola - Novo mesto (5)
Misijonski zvonček (7)
Mlada misel (1)
Mladi tekstilec (4)
Mokronajzar (25)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (2)
Na trgu (4)
Narodna sloga (3)
Naša komuna - delegatska priloga (29)
Naša komuna - delegatsko gradivo (3)
Naša komuna (Ljubljana) (51)
Naša skupnost (Grosuplje) (15)
Naša skupnost (Jugoslavija) (25)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (23)
Naša skupnost (Ljubljana) (86)
Naša sodobnost (13)
Naše delo (Krško, 1948) (145)
Naše delo (Ptuj) (10)
Naše gospodarstvo (5)
Natura Sloveniae (2)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Novice (Kočevje, 1956) (375)
Novoles (311)
Novoteks (1973) (160)
Novoteks (Novo mesto) (64)
Novoteks tkanina (1)
Obad (1)
Obzornik zdravstvene nege (23)
Ogenj (1)
Onkologija (Ljubljana) (8)
Onkološki vikend (6)
Organizacija (Kranj) (7)
Otovec - Bubnjarci (5)
Otrok in knjiga (7)
Park (Novo mesto) (117)
Pasijonski doneski (3)
Pedagoška obzorja (1)
Petelinček (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Pionir (Novo mesto) (161)
Pionirski glas (1)
Planinski vestnik (4)
Podjetje in delo (3)
Poročevalec (Novo mesto) (10)
Posavska straža (34)
Posavski tednik (67)
Pravni letopis (1)
Primerjalna književnost (4)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (8)
Ptujski list (8)
Publikacija (Osnovna šola Škofja Loka - Mesto) (2)
Radijske vesti (25)
Radijski vestnik (66)
Radiology and oncology (Ljubljana) (6)
Rast (Novo mesto) (118)
Razpotja (8)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Redki raki (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Republikanske novice (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (76)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (34)
Revija za univerzalno odličnost (197)
Revija za zdravstvene vede (110)
Revus (Ljubljana) (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
SavaGlas (201)
Scopolia. Supplementum (1)
Septima (1)
Serafinski vestnik (1)
Skupščinski Dolenjski list (555)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (9)
Slovenian veterinary research (1)
Sloveniens Blatt (35)
Slovenski čebelar (8)
Slovenski gospodar (101)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (57)
Sokol (1936) (29)
Stati inu obstati (2)
Stezice (Novo mesto) (142)
Strojniški vestnik (6)
Studia mythologica Slavica (2)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (2)
Šolsko svetovalno delo (1)
Štajerc (7)
Teorija in praksa (18)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Trdinov skavt (6)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Trikotažer (29)
Trobenta iz gimnazije (2)
Trorazredna dekliška ljudska šola v Novem Mestu (1)
Učiteljski tovariš (81)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Uradni list za Tržaško okrožje, Goriško okrožje in mesto Trst (1)
Uradni vestnik Dolenjske (76)
Uradni vestnik okraja Kočevje (38)
Uradni vestnik okraja Novo mesto (156)
Urbani izziv (159)
Urbani izziv. Posebna izdaja (32)
V poljani cvet (2)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (6)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vertec (1871) (20)
Vesna (Novo mesto) (10)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vezilo (165)
Vigred (1896) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zarja (1923, Novo mesto) (2)
Zarja: glasilo društva Zarja (3)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zbor občanov (44)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (12)
Zdravstveno varstvo (11)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (34)
Zvonček (Ljubljana) (10)
Žar (3)
Žarki (2)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (1)
Leto izida
???? (5)
????-1935 (1)
100 (9)
100/200 (5)
1201-1300 (1)
15?? (1)
1500/1600 (1)
1535 (1)
1548 (1)
1550 (1)
1569 (1)
1570 (1)
1572 (2)
1573/1612 (1)
1584 (1)
1589 (2)
1590/1600 (1)
1593 (1)
16?? (1)
1635 (1)
1636 (1)
1657 (1)
1662 (1)
1684 (1)
1688 (1)
1692 (1)
1694 (1)
1700 (1)
1700/1800 (1)
1707 (1)
1709 (1)
1714 (1)
1714/1730 (1)
1719 (2)
1720 (2)
1730 (2)
1732 (1)
1733 (1)
1740/1749 (1)
1744 (1)
1747 (1)
1759 (1)
1777 (2)
1784 (1)
1789 (1)
1789/1791 (3)
1792 (2)
1795 (2)
1796 (2)
1798 (1)
1800 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1807/1814 (2)
1807/1820 (1)
1808 (5)
1809 (6)
1810 (6)
1810/1880 (1)
1811 (6)
1812 (4)
1813 (3)
1814 (1)
1815 (2)
1816 (1)
1823 (1)
1826 (1)
1827 (2)
1829 (1)
1830 (1)
1838 (1)
1838-1840 (1)
1840 (3)
1841 (2)
1842 (1)
1842/1848 (1)
1845 (2)
1846 (3)
1847 (1)
1848 (35)
1849 (3)
1850 (1)
1850/1857 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1853 (2)
1854 (3)
1855 (1)
1856 (1)
1857 (3)
1858 (4)
1859 (2)
1860 (4)
1861 (3)
1862 (1)
1863 (1)
1864 (3)
1865 (2)
1866 (4)
1867 (5)
1868 (2)
1869 (2)
1870 (4)
1870/1871 (1)
1871 (4)
1871/1872 (1)
1872 (1)
1873 (3)
1873/1874 (1)
1874 (1)
1874/1875 (1)
1875 (1)
1876 (3)
1876/1877 (1)
1877 (1)
1877/1878 (2)
1877-1879 (1)
1878 (3)
1878/1879 (2)
1879 (2)
1879/1880 (2)
1880 (1)
1880/1881 (2)
1880-1918 (8)
1881 (1)
1881/1882 (1)
1882 (2)
1882/1883 (2)
1883 (1)
1883/1884 (1)
1884 (2)
1884/1885 (2)
1885 (27)
1885/1886 (2)
1886 (29)
1886/1887 (1)
1887 (27)
1887/1888 (2)
1888 (32)
1888/1889 (4)
1889 (29)
1889/1890 (3)
1890 (30)
1890/1891 (2)
1890/1892 (1)
1891 (29)
1891/1892 (1)
1892 (38)
1892/1893 (3)
1893 (37)
1893/1894 (3)
1894 (38)
1894/1895 (4)
1895 (32)
1895/1896 (2)
1896 (32)
1896/1897 (2)
1897 (29)
1897/1898 (2)
1897-1910 (1)
1898 (38)
1898-19?? (1)
1899 (26)
1899/1900 (9)
19?? (11)
190? (1)
1900 (24)
1900/1901 (2)
1901 (30)
1901/1902 (2)
1901-1909 (1)
1902 (27)
1902/1903 (2)
1903 (27)
1903/1904 (2)
1904 (28)
1904/1905 (2)
1904/1915 (1)
1905 (28)
1905/1906 (2)
1906 (51)
1906/1907 (2)
1907 (57)
1907/1908 (3)
1908 (53)
1908/1909 (2)
1908-1910 (1)
1909 (68)
1909/1910 (3)
1910 (26)
1910/1911 (3)
1911 (30)
1911/1912 (3)
1912 (32)
1912/1913 (2)
1913 (31)
1913/1914 (1)
1914 (42)
1914/1915 (1)
1914-1918 (1)
1915 (59)
1915/1916 (1)
1916 (60)
1916/1917 (1)
1917 (55)
1917/1918 (1)
1918 (80)
1918/1919 (1)
1919 (299)
1919/1920 (1)
192? (1)
1920 (196)
1920/1930 (1)
1920-1935 (1)
1921 (17)
1922 (21)
1923 (16)
1924 (16)
1925 (10)
1926 (8)
1927 (11)
1927/1928 (3)
1928 (1)
1928/1929 (1)
1929 (1)
1929/1930 (3)
193? (1)
1930 (27)
1930/1931 (1)
1930-1932 (3)
1930-1933 (1)
1930-1934 (2)
1930-1935 (3)
1930-1936 (3)
1930-1937 (1)
1930-1940 (1)
1931 (20)
1931/1932 (2)
1932 (64)
1932/1933 (6)
1933 (59)
1933/1934 (7)
1934 (134)
1934/1935 (2)
1935 (151)
1935/1936 (2)
1936 (156)
1936/1937 (2)
1937 (146)
1937/1938 (3)
1938 (143)
1938/1939 (4)
1939 (187)
1939/1940 (1)
194? (1)
1940 (181)
1940-1950 (1)
1941 (76)
1941/1942 (1)
1942 (56)
1943 (67)
1944 (127)
1945 (55)
1945-1946 (1)
1946 (6)
1947 (1)
1948 (60)
1949 (77)
1950 (110)
1950/1960 (1)
1951 (69)
1952 (81)
1953 (112)
1954 (108)
1955 (74)
1955-1957 (1)
1955-1958 (1)
1955-1959 (1)
1955-1960 (3)
1956 (135)
1957 (160)
1958 (133)
1959 (134)
196? (2)
1960 (145)
1960-1961 (4)
1960-1962 (2)
1960-1963 (2)
1960-1965 (1)
1960-1968 (1)
1960-1969 (7)
1960-1970 (2)
1961 (138)
1962 (144)
1963 (127)
1964 (103)
1965 (119)
1965-1970 (1)
1966 (111)
1967 (102)
1968 (87)
1969 (119)
197? (4)
1970 (106)
1970-1975 (2)
1970-1979 (1)
1971 (86)
1972 (113)
1973 (152)
1974 (131)
1975 (127)
1976 (168)
1977 (174)
1978 (180)
1979 (218)
198? (1)
1980 (225)
1980-1989 (1)
1980-1990 (1)
1980-2000 (1)
1981 (217)
1982 (206)
1983 (215)
1984 (197)
1985 (169)
1986 (222)
1987 (199)
1988 (188)
1989 (174)
199? (1)
1990 (160)
1991 (122)
1992 (90)
1993 (96)
1994 (113)
1995 (90)
1995-1996 (1)
1996 (91)
1997 (104)
1998 (108)
1999 (109)
2000 (124)
2001 (135)
2002 (93)
2003 (88)
2004 (146)
2005 (94)
2005-2010 (1)
2006 (115)
2007 (96)
2008 (107)
2009 (71)
2010 (69)
2011 (84)
2012 (123)
2013 (107)
2014 (144)
2015 (160)
2016 (147)
2017 (169)
2018 (134)
2019 (123)
2020 (84)
2021 (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (27)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (17)
Bayerische StaatsBibliotek (1)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (8)
Didakta (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (18)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo radiologije in onkologije (6)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (252)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (76)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Georg-August-Universität Göttingen (1)
Gimnazija Novo mesto (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (18)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (11)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Knjižnica Ivana Potrča (29)
Knjižnica Ivana Tavčarja (11)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Kočevje (1)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Miklova hiša Ribnica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (7984)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (4)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (57)
Mariborska knjižnica (7)
Medijski partner d.o.o. (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (977)
Mladinska knjiga (2)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (17)
Muzejsko društvo Škofja Loka (14)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2428)
Onkološki inštitut Ljubljana (26)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto (2)
Osrednja knjižnica Celje (144)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (5)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (28)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (33)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (20)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (205)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (36)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (110)
Univerzitetna knjižnica Maribor (14)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (191)
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (1)
Zavod RS za šolstvo (10)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (55)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (23)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (30)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
ZRC SAZU (53)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (15)
Zveza geografov Slovenije (46)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (54)
Vsebina
Arheologija (52)
Arhitektura (22)
Astronomija, astrofizika (9)
Bibliografije (1)
Bibliotekarstvo (55)
Biografije (20)
Biologija (9)
Botanika (2)
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (7)
Civilizacija (112)
Demografija (29)
Domoznanstvo (514)
Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi (5)
Družbene vede (35)
Ekonomija (190)
Etnologija (42)
Filozofija, psihologija (66)
Fizika (3)
Fotografija (85)
Geografija (378)
Geologija (17)
Glasba (5)
Glasba za posamezne inštrumente (1)
Gledališče (10)
Gospodinjstvo (1)
Gradbeništvo (5)
Grafična industrija, tiskarstvo, založništvo, knjigotrštvo (2)
Grafična umetnost (103)
Industrija, obrt, rokodelstvo (4)
Informatika (8)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (2)
Inženirstvo, tehnologija (21)
Javna uprava (514)
Jezikoslovje in jeziki (26)
Kemija (3)
Kemijska tehnologija (7)
Kmetijstvo (21)
Knjigovodstvo (2)
Književnost (398)
Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (2)
Likovna umetnost (4)
Ljudsko slovstvo (2)
Matematika (2)
Medicina (245)
Menedžement (8)
Menedžment (138)
Naravoslovne vede (26)
Odrska glasba. Opera (1)
Oglaševanje (5)
Organizacije (23)
Pisave, knjige (1)
Politika (503)
Pomožne vede. Hermenevtika. Tekstna kritika (1)
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (39)
Poslovni menedžment (24)
Pravo (70)
Projektni menedžment (3)
Promet (12)
Računalništvo (30)
Rokopisi (13)
Slikarstvo (3)
Socialno delo (29)
Sociologija (114)
Standardizacija (2)
Statistika (1)
Šport (10)
Tiskovine (6217)
Umetnost (17)
Urbanizem (376)
Verstva. Teologija (19)
Vokalna glasba (4)
Vzgoja, izobraževanje (474)
Zgodovina (107)
Zgodovina Slovenije (4)
Znanost (24)
Zoologija (4)
Založnik
(13)
[s. n.] (1)
5. razred mestne ženske realne gimnazije (1)
A. B. Starman (1)
A. Gaberšček (1)
A. Koblar (1)
A. Ortelius (1)
Adana (1)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Agencija za fotodokumentaciju (2)
Akademska založba (1)
Alpina (1)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
Apud P. Mortier (1)
Arhivsko društvo Slovenije (27)
Artaria & (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
Audibook (2)
Aug. Vind. (1)
B. Cassirer (1)
Beletrina (1)
Belokranjska trikotažna industrija (45)
Beti (165)
Biotehniška fakulteta (5)
Biro za turističku propagandu (1)
Biteks (1)
Bologninus Zalterius (1)
Borba poslovnica (2)
Bos. Pošta (1)
C. Rabitsch (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (30)
Cestno podjete (1)
chez H. laillot (1)
Chez l'Auteur (1)
Chez le Sr. Jaillot (1)
Civil – Geografischen Institute (1)
CIVITAS ELAN (1)
Co. (1)
CODA (1)
Covirias (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (6)
Čemažar in drug (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
D. Češarek (1)
D. Šarac (1)
Deželni odbor kranjski (9)
Didakta (5)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
Dijaški krožek Kres (5)
distribucija Nika (1)
DMFA, založništvo (1)
Doba Epis (3)
Dokumentarna (1)
Dolenjska turistična zveza (1)
Dolenjska založba (3)
Dolenjski list (3326)
Dolenjski muzej (3)
Dramatično društvo (1)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (35)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov (18)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo Ilirija (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo Novo mesto (56)
Društvo psihologov Slovenije (20)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (5)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (7)
Državna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (5)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (3)
Državna založba Slovenije (70)
Duhan (1)
durch Josiam Rihel (1)
Duvan (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Epid-Paralele (1)
Epoha (1)
Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru (1)
ex typographia Cribelliana (1)
Faculty of Architecture (3)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of management (2)
Faesy & Frick (1)
Fakulteta za arhitekturo (33)
Fakulteta za družbene vede (16)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (18)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (1)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (248)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (15)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (16)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (5)
Filozofska fakulteta (34)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Fotolik (5)
Fototehnika (1)
Foto-tehnika (1)
Franc Gnjezda (3)
Fritz Rasch, Celje (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (1)
FV (1)
G. Mercator (1)
Gedruckt Bei J. Blasnik Marburg Und Stadtmagist. (1)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt mit Retzerischen Schriften (1)
Genija (2)
Genst. D. Heeres (1)
Geodetska uprava SO (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (6)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
gimnazija (1)
Gimnazija (3)
Gimnazija Novo Mesto (142)
Glasbena matica (1)
Glej (1)
Goga (119)
Goričar & Leskovšek (1)
Gospodarski vestnik (3)
Gozdno gospodarstvo (142)
GPZ Sraka (2)
Gričar & Leskošek (1)
Griesbach i Knaus (1)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (3)
GV Revije (1)
Gymnasiums (1)
Helidon (5)
Hit Factory (1)
Hotel Paka (1)
I. Hrdalo (1)
I. Hrovat Mujčinović (1)
I. Papš (1)
I. Vodopivec (1)
I. Vrišer (1)
ICOM, International Committee for Regional Museum (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ign. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Im Selbstverlage der Anstalt (2)
im Verlage des Geograph. Instituts (2)
im Verlage des Geograph. Instituts. (1)
Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs (1)
IMV (268)
in Officina J. Riedl (1)
in Verlegung Wolfgang Moritz Endters (1)
Informacijsko-propagandni odsek pri OOOF Novo mesto (66)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (18)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (11)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (2)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Blasnik (3)
J. Blasniks' Erben (1)
J. Blaznikovi dediči (1)
J. Blaznikovih dedičev (1)
J. Bonač (1)
J. David Köhler (1)
J. Krajec (1001)
J. Krajec nasl. (1)
J. Lojk (1)
J. Mazi (1)
J. V. Čirić (1)
J. Wagner (1)
J.Blasnika nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (81)
Janko Pajk (1)
'Joakim Rakovac' (1)
Joh. Walch (1)
Johann Koss (1)
Jos. Fr. Kaiser (3)
Josef Blasnik (1)
Joško Šmuc (2)
Jožef Blaznik (43)
Jugoreklam (1)
Jugoturist (8)
k. k. a. p. Civil – Geographischen Institute in Wien (1)
K. k. Gymnasium in Novomesto (Neustadtl) (1)
K. k. Gymnasium zu Neustadtl (4)
K. k. Gymnasiums (5)
K. k. Hauptschule zu Neustadtl (1)
K. k. Hauptschule zu Rudolfswerth (2)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (18)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Obergymnasiums in Rudolfswert (2)
K. k. Real- u. Obergymnasiums zu Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasiums in Rudolfswert (3)
K. k. Staatsgymnasium in Rudolfswert (7)
K. u. k. militär-geographisches Institut (7)
Kais. königl. Real- und Obergymnasium zu Rudolfswert (1)
Kaiserl. königl. Gymnasiums zu Neustadtl (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Neustadtl (9)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Rudolfswerth (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Neustadtl (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfsmerth (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfwerth (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Kancerološko združenje SZD (2)
Karl Linhart (7)
Katedra za onkologijo, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (88)
Kemijski inštitut (1)
Klub kulturnih delavcev pri DKMD (5)
Klub Revus (1)
Klub za podvodne aktivnosti (1)
Knjigarna V. Weixl (2)
Knjižara Puljo nasl. Sedlar (1)
Knjižara V. Žubrinić (2)
Književne novine (2)
Knjižnica (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Koćo Račić (1)
Kolesarsko društvo (1)
Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1)
Kompas (5)
Komunalne skupnosti ljubljanskih občin (2)
Konzorcij (813)
Konzorcij Belokranjec (32)
Konzorcij revije Svoboda (1)
Kostanjevica na Krki: Krajevna skupnost (30)
Kotarski turistički savez (1)
Krajec (1)
Krajevna skupnost (33)
Krajevna skupnost Center (4)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (8)
KUD Maks Henigman (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
L. Blažič (1)
L. Klemenčič (4)
L. Paller (1)
Labod (267)
lastna založba (1)
LDS (17)
Leonova družba (1)
Litera (1)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Ljubljana (32)
Ljubljana : Mestna občina (40)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Logatec : Občina (1)
Lojze Šmuc (2)
M. O. Vol'f" (1)
M. Pavlič (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Seuit. Ch. Augsburg (1)
M. Štupar (2)
M. Volgemut (1)
Magdič (1)
Mandarina (1)
Marburger Druckerei (1)
Marburger Verlags-U. Druckerei-Ges. M.B.H (1)
Mariborska knjižnica (7)
Marketing magazin (4)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (1)
Medicinski razgledi (4)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Merkur (1)
Mestna občina (493)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Mestni arhiv (3)
Mestni gradbeni urad (1)
Mestni magistrat (1)
Mesto Ljubljana (1)
Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Milan Asanović (1)
Milič (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Misijonski krožek (6)
Misjonski krožek (1)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (7)
MOOF (1)
Movit NA Mladina (1)
Muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (1)
Muzej in galerije mesta Ljubljane (1)
Muzeji in galerije mesta Ljubljane in cooperation with ICOM ICR (1)
Muzejsko društvo (17)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naglas (1)
Nar. Tisk. (1)
Narodna tiskarna (1)
Narodni konzorcij (34)
Naše delo (10)
neznan (1)
Nonet Vitra (1)
Norimberga (1)
Norimbergae (1)
Nova revija (2)
Novoles (315)
Novoteks (164)
Novoteks Tkanina (1)
Obalne galerije (1)
Občina (1)
Občina Kočevje (52)
Občina Ljubljana-Šiška (5)
Občina Medvode (1)
Občina Šentrupert (42)
Obščina (2)
Obzorja (23)
Odbor za pohod po poteh partizanske Ljubljane (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (133)
OK SZDL Bežigrad (44)
OK SZDL Ljubljana Center (92)
OKH/Gen St d H i.e. Oberkommando des Heeres, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
Okrajni ljudski odbor (38)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Okrajni odbor OF (145)
Okrajni odbor SZDL (442)
Okrožni odbor OF (138)
Onkološki inštitut (20)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (1)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto (2)
P. Kozler (3)
P. Marincelj (1)
P. Vertelj Nared (1)
Pan Records (1)
Panika Records (2)
Pedagoška fakulteta (10)
Pedagoška obzorja (1)
Peko (1)
per Ignaz Kremshari (1)
per R. et I. Ottens (1)
Peresa (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
Pierre Schenk (1)
Pionir (161)
Pizzicato (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Play Records (1)
Podmladek Rdečega križa Državne narodne šole (7)
Pokrajinski narodno osvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst= Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno e di Trieste (1)
Posavski muzej (1)
Praga (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (1)
Presso Antonio Zatta e figli (1)
Pripravljalni odbor XIX. zleta bratstva in enotnosti (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
PRK na drž. realni gimanziji v Novem mestu (1)
Progres, zavod za pospeševanje mednarodnih trgovskih zvez (1)
Propagandni odsek OOOF Novo mesto (25)
Prospektbiro (1)
Putnik (7)
Radio Brežice (201)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
RC IKTS (1)
Reforma (1)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (3)
RTB (1)
RTV (18)
RTV Slovenija, založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (5)
RTV, ZKP (1)
Ruslica (1)
s. n. (4)
S. n. (1)
S. Rankel (1)
samozal. (1)
samozal. avtor (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. Josip Murn (2)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. T. Zupan (1)
Sanje (1)
Sava film (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (30)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sigmundova bukvarnica (1)
Skupščina mesta, Izvršni svet (1)
Skupščina občine (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (109)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
Slavistično društvo Slovenije (27)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (47)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska knjiga (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (71)
Slovenski etnografski muzej (15)
Slovenski komorni zbor (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (28)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SNG (1)
SNG Drama (1)
SNG Maribor (3)
SO (15)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (25)
Societa storica del Litorale (8)
Societá storica del Litorale (30)
Sokolske župe Ljubljana, Maribor, Novo mesto (29)
SPK - OLO Trbovlje (1)
Spletni partner (1)
Sraka (1)
Stalno Dramsko gledališče Furlanije-Julijske krajine (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Sušak, Alga (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (2)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
SZDL Ljubljana-Šiška (4)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (3)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Štefanija Ravnikar - Podbevškova (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (12)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (34)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Tekstilna tovarna Novoteks (64)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (5)
Tiskarna Merkur (1)
Tiskarna Novo mesto (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (3)
Tiskarna sv. Cirila (101)
Tiskovna zadruga (510)
Tobak (2)
Tovarna Saturnus (1)
Trirazredna dekliška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (1)
Turistički savez (1)
Turistički savez Jugoslavije (2)
Turistično društvo (4)
Turistično društvo Ljubljana (1)
Turistkomerc (4)
typis Joannis Georgii Heptner (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Umanotera (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (112)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Uprava 'Letnika' (1)
Uprava Načrta mesta Ljubljana (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (1)
Upravni odbor Hortikulturnega društva (4)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Uradni vestnik okraja Novo mesto (156)
Urban Planning Institute (1)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (197)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
V. Braumiller" (1)
Vakro dedo (1)
Vekoslav Kramarič (1)
Venezia presso Lodovico Furlanetto (1)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (2)
Vesna film (6)
Veterinarska fakulteta (1)
Vierklassigen Volksschule zu Rudolfswerth (4)
Viječe slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Vinna (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (76)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Vojnogeografski institut (4)
Wonderland (1)
Zadružna knjiga (1)
Zakonski in družinski inštitut (2)
Založba Audibook (1)
Založba FDV (1)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (39)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu (1)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (25)
Zavod SRS za varstvo pri delu (30)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (23)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
ZENECA International (1)
Zgodovinski arhiv mesta Ljubljane (3)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (30)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (20)
ZKP RTV Slovenija (4)
ZKP, RTV (1)
ZMS (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (28)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (30)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (9)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (28)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih in��enirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (15)
Zveza geografskih društev Slovenije (46)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (35)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (75)
Išči med rezultati (13427)