Število rezultatov iskanja: 309

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (24)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (15)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Mariborska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (85)
Pedagoška obzorja (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (12)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (17)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (9)
Združenje za socialno pedagogiko (24)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Beletrina (2)
Brat Frančišek (2)
Cankarjeva založba (1)
Didakta (24)
Didakta d. o. o. (1)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Družba Jezusova (12)
Družina (15)
Edina (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za družbene vede (10)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Gnosis (1)
GV Revije (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institute Vezal (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut Lila (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
IPSOS (6)
Istros Books (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Klub Revus (1)
Knjižna zadruga (1)
Kulturni center (1)
Litera (1)
Logos (1)
LYNX (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (12)
Moderna organizacija (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pivec (2)
Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina (1)
Pravna praksa (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Sanje (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (4)
Transparency International Slovenia (1)
Turistica (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Zala (1)
Založba Audibook (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Angelisa (1)
Zavod Rakmo (9)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (17)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram (1)
Zbornica zdravstvene nege (9)
Združenje za socialno pedagogiko (24)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (3)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (309)