Število rezultatov iskanja: 309

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (10)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (13)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (102)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (13)
Študentska založba (20)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (15)
Didakta (1)
Doba Epis (10)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (13)
Faculty of management (2)
Faculty of Social Sciences (4)
Fakulteta za družbene vede (17)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (13)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (59)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Marketing magazin (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Pravna fakulteta (3)
Prijatelj (1)
Revija SRP (1)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (15)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (13)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (15)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (21)
Teološka fakulteta (2)
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, FF press (1)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Visoka šola za politične vede (13)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba /*cf (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (15)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (309)