Število rezultatov iskanja: 468

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (18)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Družina d.o.o. (202)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (10)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (100)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko sociološko društvo (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
ZRC SAZU (12)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (22)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Vsebina
Založnik
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Angela Boškin Faculty of Health Care (1)
Arhivsko društvo Slovenije (18)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Biteks (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (5)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (3)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (2)
Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Histria Editiones (2)
II. OŠ (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (5)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (11)
International Institute for Archival Science (1)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Ljubljana: Miška (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (5)
Metalurški inštitut el at. (2)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Moderna organizacija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Onkološki inštitut (2)
Osnovna šola (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Prah izobraževalni center (1)
RIC (1)
RIS Dvorec (6)
samozal. M. Maučec (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Strokovni center Zebra, Zavod za gluhe in naglušne (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (202)
Šolski center (3)
Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Teološka fakulteta (3)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (8)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (22)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Išči med rezultati (468)