Število rezultatov iskanja: 9656

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (10)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (43)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (413)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta Histriae (8)
Acta medico-biotechnica (141)
Agricultura (1)
Agricultura (Maribor) (5)
Akademija MM (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Annales. Series historia naturalis (6)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (3)
Anthropological notebooks (16)
Anthropos (Ljubljana) (23)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arhivi (8)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Asian studies (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (66)
Bogoslovni vestnik (9)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (72)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (112)
Dialogi (2)
Didakta (16)
Dogovori (1)
Družboslovne razprave (9)
Elektrotehniški vestnik (7)
Endoskopska revija (82)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (25)
Evgenika (19)
Farmacevtski vestnik (642)
Farmakon (Ljubljana) (20)
Filozofski vestnik (2)
Fizioterapija (Ljubljana) (104)
Gea (Ljubljana) (22)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (5)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (2)
Image analysis and stereology (78)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Informacije MIDEM (7)
Informatica (Ljubljana) (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (116)
Kemija v šoli in družbi (4)
Keria (Ljubljana) (2)
Kinesiologia Slovenica (6)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika (Ljubljana) (34)
Kula (Ljubljana) (1)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (7)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (7)
Management (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (8)
Medicine, law & society (22)
Medicinska sestra na terenu (22)
Medicinski razgledi (766)
Metodološki zvezki (3)
Moje zdravje (26)
Monitor ISH (1)
Narobe (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (4)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Novice za zdravje (1)
Obzornik zdravstvene nege (675)
Okno (Ljubljana) (44)
Onkologija (Ljubljana) (622)
Organizacija (Kranj) (18)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pedagoška obzorja (3)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (62)
Pljučnik (Golnik) (13)
Podjetje in delo (3)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji (2)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (4)
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji (1)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (16)
Presek (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (92)
Radiology and oncology (Ljubljana) (755)
Rak v Sloveniji (22)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (19)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (458)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revus (Ljubljana) (2)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Sanitarno inženirstvo (40)
Slovenian veterinary research (41)
Slovenka (11)
Slovenski čebelar (8)
Slovenski etnograf (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (23)
Socialno delo (43)
Sodobna pedagogika (13)
Sodobnost (1963) (4)
Strojniški vestnik (10)
Svet ptic (3)
Šent (Ljubljana) (6)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (5)
Teorija in praksa (12)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (5)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (1)
Vita (1)
Vzgoja (Ljubljana) (32)
Za srce (Ljubljana) (76)
Zdravje za vse (Spletna izd.) (36)
Zdravniški vestnik (1891)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveno varstvo (410)
Zgodovinski časopis (14)
Zlata jesen (1)
Železne niti (1)
Leto izida
1479 (1)
15?? (1)
1551 (1)
1555 (1)
1561 (1)
1565 (1)
1572 (1)
1601 (1)
1608 (2)
1616 (1)
1626 (1)
1642 (1)
1662 (1)
1673 (1)
1680 (1)
1683 (1)
1692 (1)
1699-1705 (1)
1710 (2)
1743 (1)
1755 (1)
1762 (1)
1774 (1)
1777 (2)
1782 (1)
1788 (2)
1790 (1)
1792 (1)
1796 (1)
1797 (1)
1799 (1)
1804 (1)
1807 (1)
1817 (1)
1818 (1)
1823-1828 (1)
1829 (1)
1830 (1)
1831 (1)
1833 (2)
1834 (1)
1837 (2)
1842 (1)
1846 (2)
1847 (1)
1848 (1)
1850 (2)
1857 (1)
1864 (1)
1867 (1)
1874 (3)
1877 (1)
1878 (3)
1880 (1)
1881 (2)
1884 (1)
1886 (1)
1889 (1)
1891 (1)
1892 (1)
1894 (1)
1895 (1)
1897 (9)
1898 (1)
1899 (4)
19-- (1)
1900 (2)
1901 (1)
1902 (1)
1903 (1)
1904 (2)
1905 (2)
1906 (3)
1910 (3)
1913 (3)
1914 (1)
1915 (1)
1922 (1)
1923 (1)
1924-1925 (1)
1927 (1)
1929 (6)
1930 (11)
1931 (5)
1932 (7)
1933 (11)
1934 (11)
1935 (17)
1936 (17)
1937 (17)
1937-1939 (2)
1938 (16)
1939 (11)
1940 (11)
1941 (3)
1942 (1)
1944 (8)
1945 (2)
1946 (2)
1949 (1)
1950 (1)
1954 (3)
1955 (4)
1956 (7)
1957 (4)
1958 (6)
1959 (4)
1960 (6)
1961 (3)
1962 (1)
1963 (5)
1964 (4)
1965 (8)
1966 (4)
1967 (3)
1968 (4)
1969 (1)
197? (1)
1970 (1)
1971 (1)
1972 (1)
1973 (1)
1974 (1)
1974-1975 (1)
1975 (2)
1976 (2)
1977 (2)
1978 (1)
1979 (1)
1980 (2)
1981 (1)
1982 (5)
1983 (3)
1983-1987 (2)
1984 (3)
1985 (3)
1986 (1)
1987 (5)
1988 (2)
1988-1990 (1)
1989 (7)
1990 (3)
1991 (7)
1992 (46)
1993 (22)
1994 (49)
1995 (98)
1996 (91)
1997 (108)
1998 (116)
1999 (120)
20.2.2015 (1)
2000 (131)
2001 (241)
2002 (226)
2002- (1)
2003 (321)
2004 (313)
2005 (358)
2006 (447)
2007 (353)
2008 (500)
2009 (529)
2010 (563)
2011 (593)
2012 (647)
2012-2013 (1)
2013 (648)
2014 (636)
2014-2011 (1)
2015 (641)
2016 (611)
2017 (507)
2018 (327)
2019 (9)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (39)
Center UROL (1)
Čebelarska zveza Slovenije (8)
Didakta (16)
Dnevnik (26)
Društvo antropologov Slovenije (16)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (19)
Društvo informacijski center Legebitra (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (30)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (766)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (44)
Društvo psihologov Slovenije (92)
Društvo radiologije in onkologije (755)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (66)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (76)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (78)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (116)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (40)
Inštitut za varovanje zdravja RS (425)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (4)
Knjižnica Mirana Jarca (5)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Mladinska knjiga (22)
MOREL tiskovna agencija d.o.o. (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1211)
Onkološki inštitut Ljubljana (675)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (62)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Semeniška knjižnica (2)
Slovenski etnografski muzej (21)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (662)
Slovensko filozofsko društvo (17)
Slovensko kemijsko društvo (43)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (1669)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (82)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (6)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Študentska založba (42)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (34)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (46)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (19)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (141)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (22)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (13)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (458)
Uprava RS za jedrsko varnost (22)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Večer (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (112)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (36)
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (67)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (697)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (104)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (413)
Združenje za socialno pedagogiko (23)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (13)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (30)
Založnik
(3)
1A internet (2)
A. Dekleva (1)
A. Fifolt (1)
A. Horvat (1)
A. Knoll (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Maver (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (1)
A. Olenšek (1)
A. Širca (1)
A. Štraser (1)
A. Ulčnik (1)
A. Županič (1)
Acad. Buchh. (1)
AHS (1)
Akademija Arhimed (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (2)
Angelini Pharma (1)
appresso Domenico Occhi (1)
apud Guilielmum Rouillium (1)
apud Guilielmum Simonem (1)
apud haeredes Lucaeantonii Iuntae (1)
Apud Iacobum Sarcinam (1)
apud Iuntas (1)
apud viduam B. Abrami Vandenhoeck (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Arnold (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
B. Breznik (1)
B. Brzin (1)
B. Filej (1)
B. Podpečan (1)
B. Valič (1)
Badeverwaltung (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Biotehniška fakulteta (10)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (2)
Biotehniška šola (1)
Biotehniški izobraževalni center (3)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (4)
Biteks (4)
Braumüller (2)
Bubina Baita (1)
Buchhändler zu finden bei Heinrich Willhelm Korn (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (2)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Center UROL (1)
Centralni higienski zavod (22)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
College of Nursing (2)
Covirias (8)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (739)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
D. Gerbec (1)
D. Hribar (1)
D. Podgoršek (1)
D. Ružić (1)
Delo Revije (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (45)
Deželni odbor Kranjski (1)
Didakta (16)
distribucija Projekt Geji v boju s HIV (1)
dLib distributer (4)
Dnevnik (26)
Doba (1)
Doba Epis (7)
Domus (1)
Druck. U. Verlag V. R. Oldenbourg (1)
Društveno informacijski center Legebitra (3)
Društvo antropologov Slovenije (16)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (94)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (10)
Društvo humanistov Goriške (19)
Društvo Ibis (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (32)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (2)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (45)
Društvo psihologov Slovenije (115)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (4)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo študentov medicine (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (4)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (73)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (3)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (78)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (3)
Družba Jezusova (32)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (14)
Državna založba Slovenije (6)
DZS (7)
E. Benedik (1)
E. Dornik (1)
E. Mičović (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Eno (1)
Etnografski muzej (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex officinâ Hackiana (1)
ex officina Petri Horst (1)
ex officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium (1)
ex typographéo Mayriano (1)
ex typographia Cribelliana (1)
excudebat Joannes Baskerville ... = by John Baskerville ... (1)
F. Erjavec (1)
F. Novak (1)
Faculty of Architecture (2)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of management (1)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Medicine (3)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (14)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za farmacijo (9)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (43)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (6)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za telesno kulturo (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (2)
G. Južnič (1)
G. Kurillo (1)
G. Vlatković (1)
Gasilsko društvo (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger (2)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (1)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt mit Retzerischen Schriften (1)
Gedruckt zů Straszburg durch Josiam Rihel (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
Gerold (1)
Gospodarski vestnik (2)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
GRSOFT Structural Engineering (2)
GV Revije (2)
H. W. Korn (1)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
I. Cikajlo (1)
I. Jurgec (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Kregar (1)
I. Lenart (1)
I. Raišp (1)
I. Roškar (1)
I. Vivod-Rajh (1)
I. Vrečar (1)
Iarmr (1)
in der Baumgärtnerschen Buchhandlung (1)
in verlegung Lazari Zessners seligen Erben (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Institute for Local Self-Government (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (116)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (337)
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (10)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (41)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za socialno medicino, socialno varstvo ... (1)
Inštitut za varovanje zdravja (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (444)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
Intelyway webmedia (2)
J. Blasnik (1)
J. Fettich (1)
J. Hensel (1)
J. Jamšek (1)
J. Jeras (1)
J. Kerčmar (1)
J. Mohorič (1)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (2)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Josip Cholewa Foundation (1)
K. Pirc (1)
K. Vrabec (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (41)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (2)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška bukvarna (2)
Kemijski inštitut (3)
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (11)
KO za kardiologijo, UKC (1)
Konzorcij Edinosti (11)
Konzorcij šolskih centrov (2)
Krka (1)
L. Fernau (1)
L. Schwentner (1)
Laibacher freiwillige Feuerwehr (1)
Lek (4)
Lichtenthurnovi zavod sirotih deklic (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (1)
M. Betetto (1)
M. Bizjak (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Čuk (1)
M. Dolenc (1)
M. Gregorič (1)
M. Kališnik (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Likar (1)
M. Majhen (1)
M. Muhič (1)
M. Omerzu (1)
M. Plankar (1)
M. Ravljen (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Tajnik (1)
M. Žavbi (1)
MANZ''ova c. k. dvorna založna in vseučiliška knjigarna I. Kohlmarkt (1)
Marketing magazin (2)
Matica Slovenska (1)
Medical Faculty (1)
Medicinska fakulteta (149)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Medicinski razgledi (766)
Medija Marketing (1)
Medijski partner (1)
Medobčinska komisija za zdravstveno vzgojo, ZCC TOZD Center za socialno medicino in higieno (1)
Mestna občina (2)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestno gledališče Ljubljansko (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za zdravje (6)
Mladinska knjiga (26)
Moderna organizacija (18)
Moksha (1)
Muzejsko društvo (7)
Muzejsko društvo Železniki (1)
MycoMedica (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Pavšelj (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (82)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Naše delo (1)
National Institute of Public Health (9)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
natiskal sa vtroshik pisavzhov, Joseph Skarbina bukvotis, ima na prodaj pisaviz (1)
natisnen per Joa. Fridr. Egerju na Polanah (1)
natisnil Eger (1)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova revija (1)
O. Petrovič (1)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obzorja (3)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (651)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (22)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (27)
Onkološki inštitut, Služba za zdravstveno nego (2)
opera et impensis Reinaldi Novimagii ... (1)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Ortopedska klinika, UKC (2)
P. Schauer (1)
Pedagoška fakulteta (12)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (1)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
per Ioannem Oporinum (1)
per Joshefu od Bacho (1)
Per La Stamperia Camerali (1)
Per La Stamperia Camerate (1)
PGD (2)
Pismeni Kralevsk. Vseučilišča Peštanskago (1)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (62)
Pomursko društvo za boj proti raku (5)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Poučna biblioteka (1)
Požarna skupnost (1)
Pravna fakulteta (22)
Pravna praksa (2)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Prohealth (4)
Prostovoljno gasilsko društvo (6)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Published By Effingham Wilson (1)
R. Kamnik (1)
R. Kobentar (1)
R. Pavlin (1)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
RIC (1)
RIS Dvorec (1)
RKS Območno združenje (3)
Ruslica (1)
S. Bogićević (1)
S. l., (1)
s. n. (2)
samozal. (3)
samozal. I. Jurgec (2)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. M. Potočnik (1)
samozal. M. Prelog (1)
samozal. prevajalca (1)
samozal. S. Pušenjak (1)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (5)
Sanje (1)
Schering-Plough CE (1)
Schweizer Spiegel (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Scientific Institute of Public Health (2)
Secondo natura (1)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za preventivno medicino Slonenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (4)
Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
selfpublisher T. Horvat (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (7)
Slovene Welding Society (368)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Chemical Society (19)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (739)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (3)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (25)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (662)
Slovensko filozofsko društvo (23)
Slovensko kemijsko društvo (43)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko toksikološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1999)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (1)
Slovensko združenje paliativne medicine (20)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (6)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (14)
Splošna bolnišnica (5)
Splošna bolnišnica, Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok, Enota za intenzivno medicino (1)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Stichting WONCA Europe (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
sumtibus Leopoldi Vossii (1)
Supra (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (1)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (1)
Š. Knežević-Krivak (1)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Škuc (3)
ŠKUC (1)
Študentska založba (74)
T. Grieben (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Puš (1)
T. Selič Kurinčič (1)
Teološka fakulteta (1)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Tipogr. Della Minerva (1)
Tiskovna agencija Morel (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trapez Media (7)
typis Bartholomaei Locatelli (1)
typis Joannis Baptistae Mayr (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
typis Nicolai Tebaldini (1)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
U. Bajc (1)
UMco (1)
Universita di Padova, Instituto do medicina legale e delle assicurazioni (1)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Maribor Press (2)
University of Press (1)
University of Primorska Press (4)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (1)
Univertitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (13)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (6)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (2)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (12)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicinsko genetiko, Ginekološka klinika (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin etc. (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (19)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (22)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
v samozal. (1)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Kambič (1)
V. Kresnik (1)
V. Spindler (1)
Večer (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verlag der Renger'schen Buchhandlung (1)
Verlag des Verfassers (1)
Veterinarska fakulteta (47)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Visoka zdravstvena šola (8)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (2)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
VVO - Tončke Mokorelove (1)
Wagner (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Založba Pivec (1)
Založba Sanje (1)
Založba Univerze na Primorskem (10)
Založba ZRC (7)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (2)
Zavod IRC (6)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (18)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (49)
Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (63)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (3)
Zavod za socialno medicino in higieno Gorenjske (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (34)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (15)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zavod za zdravstveno varstvo, TOZD socialna medicina in higiena (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (67)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene nege (675)
zbral, tiskal in založil Dragotin Hribar (1)
ZC TOZD Zavod za socialno medicino in higieno - komisija za zdravstveno vzgojo (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (3)
Zdravniško društvo Slovenije (19)
Zdravniško društvo WINFOCUS Slovenija (1)
Zdravstvena fakulteta (7)
Zdravstveni odsek za Slovenijo (1)
Združenje DrogArt (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (23)
Združenje zdravnikov družinske medicine (27)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
zu finden bei Heinrich Willhelm Korn, Buchhändler (1)
zu finden bei Johann Michael Promberger ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (13)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza društev upokojencev Slovenije, projekt RESje (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (29)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (9656)