Število rezultatov iskanja: 6861

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Academica turistica (Spletna izd.) (5)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (24)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (6)
Agricultura (1)
Akademija MM (2)
Alternativa (24)
Amfiteater (Ljubljana) (4)
Ampak (Ljubljana) (16)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (44)
Anthropological notebooks (28)
Anthropos (Ljubljana) (54)
AR. Arhitektura, raziskave (14)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (23)
Arhivi (9)
Ars et humanitas (39)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (15)
Asian studies (10)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (2)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Bogoslovni vestnik (28)
CEPS journal (3)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (119)
Časopis za zgodovino in narodopisje (7)
De musica disserenda (6)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delo in varnost (5)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (30)
Didakta (8)
Documenta Praehistorica (18)
Dogovori (48)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (30)
Družboslovne razprave (41)
Dve domovini (28)
Edinost in dialog (7)
ELOPE (Ljubljana) (16)
Emzin (Ljubljana) (2)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (139)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (58)
Geodetski vestnik (4)
Geografski vestnik (5)
Geographica Slovenica (1)
Glasba v šoli in vrtcu (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (90)
Goriški list (1944) (84)
Gozdarski vestnik (1)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (2)
Image analysis and stereology (3)
Informacije MIDEM (1)
Informatica Medica Slovenica (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (10)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (59)
Javnost (Ljubljana) (580)
Jezik in slovstvo (61)
Jezikoslovni zapiski (4)
Jug (7)
Kakovostna starost (6)
Kaplje (Idrija) (5)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (6)
Kino (Ljubljana) (15)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (22)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Kronika (Ljubljana) (31)
Kronika slovenskih mest (1)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Lex localis (1)
Linguistica (Ljubljana) (9)
List (Šoštanj) (241)
Listi (68)
Literatura (Ljubljana) (21)
Ljubljanski zvon (88)
Loški razgledi (13)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (9)
Meddobje (Entresiglo) (132)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (8)
Monitor ISH (33)
Most (Trst) (50)
Muzikološki zbornik (22)
Na mejah (84)
Napredna misel (10)
Naš časopis (412)
Naša komuna - delegatska priloga (11)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (23)
Naša skupnost (Grosuplje) (13)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (23)
Naša skupnost (Ljubljana) (143)
Naša sodobnost (5)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (6)
Naši zapiski (142)
Natura Sloveniae (136)
Njiva (Ljubljana) (21)
Nova revija (1)
Novi svet (Ljubljana) (7)
Novi zapiski (9)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Odsevanja (19)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (18)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (28)
Pedagoška obzorja (1)
Perspektive (Ljubljana) (33)
Phainomena (Ljubljana) (52)
Piramida (1936-1937) (9)
Planinski vestnik (11)
Podjetje in delo (1)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Poligrafi (9)
Primerjalna književnost (47)
Prispevki za novejšo zgodovino (7)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Razprave (43)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proteus (6)
Provinca (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Ptujski list (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (10)
Rast (Novo mesto) (118)
Razgovori in razgledi (8)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (16)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (10)
Research in social change (1)
Revija SRP (Online) (45)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (4)
Revija za univerzalno odličnost (7)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (23)
Romano lil (Ljubljana) (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (10)
Slavistična revija (29)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenika (5)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (56)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (9)
Snovanja (72)
Socialna misel (68)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (8)
Socialno delo (16)
Sodobna pedagogika (12)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (179)
Staroslovan (10)
Stati inu obstati (4)
Statistične informacije. 10. Kultura in šport (16)
Statistično gradivo LR Slovenije (2)
Statistično gradivo SR Slovenije (2)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (10)
Svobodna misel (38)
Svobodni razgovori (8)
Šolska kronika (13)
Šolsko polje (10)
Šport (Ljubljana) (95)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (109)
Tim (Ljubljana) (101)
Traditiones (4)
Traditiones (Ljubljana) (90)
Tržiški zvon (2)
Učiteljski tovariš (26)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (5)
Utrip Savinjske doline (220)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Veda (23)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (4)
Vestnik za tuje jezike (5)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vsesledje (Celje) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (15)
Vzgoja in izobraževanje (9)
Zbor občanov (28)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina v šoli (5)
Zgodovina za vse (6)
Zgodovinski časopis (25)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (6)
Izvor
Acroni, d. o. o. (68)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (38)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (301)
Celjsko literarno društvo (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
DELO, d.d. (131)
Didakta (8)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (8)
Društvo antropologov Slovenije (28)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (16)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (10)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (16)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (580)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gorenjski glas d.d. (72)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (33)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (52)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Grosuplje (19)
Knjižnica Ivana Potrča (18)
Knjižnica Ivana Tavčarja (8)
Knjižnica Kočevje (1)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (120)
Knjižnica Velenje (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (19)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (179)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Mariborska knjižnica (28)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (155)
Mestna knjižnica Ljubljana (370)
Ministrstvo za kulturo RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (13)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2204)
Nova revija (16)
Občinska knjižnica Jesenice (68)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osrednja knjižnica Celje (466)
Osrednja knjižnica Mozirje (9)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (11)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
Revija SRP (45)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (1)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
Slavistično društvo Slovenije (43)
Slovenska študijska knjižnica Celovec (1)
Slovenski etnografski muzej (91)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (4)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (42)
Slovensko etnološko društvo (90)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (41)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (45)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (116)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (16)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (33)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (96)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (79)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (38)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (111)
Zavod RS za šolstvo (30)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (44)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (54)
ZRC SAZU (159)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (12)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (237)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (45)
Založnik
(2)
A. Baš (1)
A. Gabršček (23)
A. Horvat (1)
A. Jarc (1)
A. Mpezes (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Aleksandra Jelušič (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Annales ZRS (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Aristej (2)
Art Party, Zasebni zavod za film, umetnost, kulturo in izobraževanje (1)
ATS Od me-je (1)
Avtotehna (1)
B. Kuhar (1)
B. Rituper (1)
Beletrina (4)
Bibliofilska založba (48)
Biotehniška fakulteta (7)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Biteks (1)
Bralno društvo Slovenije (1)
C.k. kmetijska družba za Štajersko (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva založba (2)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (44)
Crearte (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (10)
D. Laketić (1)
D. Ožura (1)
D. Zupančič (1)
Delo (131)
Didakta (8)
dLib distributer (1)
Doba Epis (8)
Društvo antropologov Slovenije (28)
Društvo arhitektov (2)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (16)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (15)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (57)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo Urbani čebelar (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (18)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (200)
Družba Jezusova (15)
Družina (15)
Državna založba Slovenije (224)
Državni izpitni center (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (1)
E. Bizaj (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Eksport pres (1)
EMUNI University (1)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
Etnografski muzej (60)
Evropska kultura (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (579)
Faculty of management (9)
Fakulteta za arhitekturo (14)
Fakulteta za družbene vede (44)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (11)
Fakulteta za management (8)
Fakulteta za organizacijske študije (7)
Fakulteta za socialno delo (16)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (100)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (95)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (10)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (58)
Fit media (1)
Folklorna skupina (1)
Foto-tehnika (1)
Fr. Derganc (7)
Goga (1)
Gorenjski glas (72)
Gospodarski vestnik (1)
GV Revije (4)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
H. Slovák (10)
I. Podbrežnik (1)
I. Vodopivec (2)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (4)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institut za italijansko kulturo (1)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (26)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (33)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (28)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (3)
Intelego (1)
International Institute for Archival Science (1)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Izdavačka Knjižara 'kultura' (1)
IZUM (1)
J. Kavšek (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (26)
Javni zavod za kulturo (1)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovanska Matica (1)
Jugoslovenska kultura (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katoliško tiskovno društvo (30)
Klub Revus (4)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (190)
Konzorcij Akademskega glasa (9)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (1)
Konzorcij Jutra (21)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
KUD Logos (5)
Kult.co, društvo kulturologov (3)
Kulturni center (3)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (2)
Kulturni center Maribor (2)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (19)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kvarner eypres (1)
LDS (21)
Les presses universitaires de l'Université de Ljubljana, Faculté des Lettres (1)
Libris (1)
Litera (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (5)
Literarno društvo (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
M. Jenko (1)
M. Kralj (1)
M. Likar (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Makarovič (1)
M. Mozetič (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (3)
Mariborska knjižnica (28)
Marketing magazin (2)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
Mestna občina (21)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi (1)
Mihajlo Rostohar (10)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (80)
Ministrstvo za kulturo (5)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za kulturo RS (1)
Ministrstvo za kulturo RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (1)
Ministrstvo za kulturo, Uprava R Slovenije za kulturno dediščino (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (8)
Mladinska knjiga (5)
Moderna organizacija (18)
Mohorjeva družba (1)
Museum österraichischer Kultur (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (13)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Naše delo (2)
Nova obzorja (1)
Nova revija (69)
Novi svet (1)
Občina (2)
Občina Ljubljana-Šiška (3)
Občina Lukovica (36)
Občina Vrhnika (33)
Obzorja (37)
Ocean (1)
Odbor za I. obrtno-industrijsko razstavo (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (18)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (28)
OK SZDL Ljubljana Center (48)
Onkološki inštitut (3)
Osnovna šola (1)
P. Marincelj (1)
P. Oražem (1)
P. Štrukelj (1)
Pedagoška fakulteta (25)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (8)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (4)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (6)
Pionirski dom (2)
Pionirski dom - Center za kulturo mladih (1)
Piramida (Maribor) (9)
Planinska zveza Slovenije (11)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (3)
Prava beseda, društvo za kulturo jezika (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (4)
Pripravljalni odbor ob 60-letnici ustanovitve moravške godbe (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Revija SRP (45)
RIC (1)
Romsko društvo Anglunipe (1)
Ruslica (1)
S. Bohinec Gorjak (2)
s. n. (133)
S. n. (2)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (44)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Selbstverl. (2)
SHKSH Migjeni (24)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (166)
Slavistično društvo Slovenije (90)
Slori (1)
Slovene Anthropological Society (21)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (120)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska kulturna akcija (133)
Slovenska matica (2)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenska straža (1)
Slovenski etnografski muzej (143)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za angleške študije (15)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (44)
Slovensko etnološko društvo (90)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (54)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (41)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
SO (13)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (44)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Sophia (3)
Spago (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Stanko Oblak (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (30)
Stoka (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine celje (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
Svet za prosveto in kulturo okraja Celje (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
SŽ Železarna Jesenice (68)
ŠD Narodni dom (1)
ŠKD Vrh sv. Treh kraljev (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (7)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Študentska založba (118)
Študijski krožek za slovensko kulturo (8)
T. Enci (1)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Tehniška založba Slovenije (101)
Teološka fakulteta (14)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (92)
Trimboli Editori (1)
Turistica (5)
Turistično društvo (1)
Turnverein (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (10)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (2)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (4)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza, Arheološki seminar (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
V. Lahtov (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (9)
Visoka šola za poslovne vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Wirtschaftskammer Sloweniens (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba /*cf (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (60)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
Zavod IRC (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (5)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (336)
Zavod LR Slovenije za statistiko (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (56)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod RS za šolstvo (51)
Zavod SR Slovenije za statistiko (7)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za izobraževanje in kulturo (3)
Zavod za kulturo (191)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zavod za kulturo in prosveto (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (3)
Zavod za kulturo Šoštanj (241)
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (37)
Zavod za tehnično kulturo Slovenije (8)
Zavod za turistično in gospodarsko propagando (3)
Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram (6)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (45)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (24)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (113)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (44)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (10)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (12)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec (19)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (95)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (137)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna (228)
Življenje in tehnika (8)
Županstvo občine (1)
Išči med rezultati (6861)