Število rezultatov iskanja: 573

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (8)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (1)
Dogovori (21)
Dolenjski list (1)
Dom in svet (Ljubljana) (22)
Družboslovne razprave (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (2)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (35)
Jezik in slovstvo (43)
Jezikoslovni zapiski (12)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (7)
Kronika (Ljubljana) (7)
Kronika slovenskih mest (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (18)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Loški razgledi (12)
Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost (1)
Naša komuna - delegatska priloga (7)
Naša komuna (Ljubljana) (18)
Naša moč (1905) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (94)
Naša sodobnost (1)
Novi akordi (9)
Novi svet (Ljubljana) (4)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Otrok in knjiga (7)
Planinski vestnik (19)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (24)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (19)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (5)
Šolska kronika (9)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (1)
Učiteljski tovariš (38)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (1)
Zbor občanov (23)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (4)
Zdravniški vestnik (5)
Zgodovinski časopis (14)
Zvonček (Ljubljana) (6)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (10)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (8)
Mestna knjižnica Ljubljana (208)
Muzejsko društvo Škofja Loka (12)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (189)
Planinska zveza Slovenije (19)
Slavistično društvo Slovenije (35)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (14)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Biotehniška fakulteta (1)
Cecilijino društvo ljubljanske škofije (1)
Cecilijino društvo za stolno župnijo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Dolenjski list (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družina (2)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna založba Slovenije (9)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (11)
J. Pelikan (1)
J. Tittl (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (38)
Jožef Blaznik (2)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (22)
KS (2)
L. Schwentner (10)
Mandarina (2)
Mariborska knjižnica (8)
Medicinska fakulteta (1)
Mestna občina (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Mihael Moškerc (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (12)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Bežigrad (23)
OK SZDL Ljubljana Center (21)
Pedagoška fakulteta (7)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Planinska zveza Slovenije (19)
s. n. (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (94)
Skupščina Občine Sevnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (67)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (5)
SO (1)
Societá storica del Litorale (2)
Steinbrener V Vimperku (1)
Tiskarna sv. Cirila (19)
Tiskovna zadruga (18)
Trbovlje, Weiss (1)
Verlag der Propstei (1)
Založba ZRC (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje gledaliških igralcev, sekcija Ljubljana (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Župnijski urad (1)
Pravice
Išči med rezultati (573)