Število rezultatov iskanja: 268

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (38)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (33)
Narodna in univerzitetna knjižnica (80)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (21)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
ZRC SAZU (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družina (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (38)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (23)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (76)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (4)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (11)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pravna fakulteta (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (21)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (10)
Študentska založba (6)
Umni, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (14)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (268)