Število rezultatov iskanja: 716

Časopisje in članki - naslov
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (32)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (35)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (5)
Državna deška meščanska šola (Celje) (6)
Državna dvorazredna trgovska šola (Celje) (8)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (7)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
Državna meščanska šola - Jesenice (2)
Državna meščanska šola - Lendava (6)
Državna meščanska šola - Mežica (4)
Državna meščanska šola - Ormož (3)
Državna meščanska šola - Ptuj (3)
Državna meščanska šola - Rakek (4)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (4)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (4)
Državna meščanska šola - Šoštanj (6)
Državna meščanska šola - Trbovlje (2)
Državna meščanska šola - Tržič (2)
Državna meščanska šola - Vojnik (6)
Državna meščanska šola - Žalec (4)
Državna meščanska šola v Brežicah (6)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (2)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (1)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (10)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Državno učiteljišče - Maribor (11)
Gimnazija - Celje (13)
Gimnazija - Kranj (11)
Gimnazija - Maribor (8)
Gimnazija - Novo mesto (12)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (13)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (8)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (6)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (8)
Izvestje Državne druge deške meščanske šole viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja (3)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (28)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Izvestje Ornitološkega observatorija (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Jahresbericht des Steiermärkisch-Landschaflichen Realgymnasiums zu Pettau (1)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Klasična gimnazija - Ljubljana (12)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (19)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (8)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Letno poročilo Ljubljanskega Sokola (5)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (6)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (6)
Ljubljanski zvon (9)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (3)
Ljudska šola - Mokronog (1)
Ljudska šola - Tržič (2)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mestni dekliški licej (10)
Meščanska šola - Novo mesto (4)
Novi akordi (1)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (6)
Prva državna deška meščanska šola Kralja Petra I. osvoboditelja v Ljubljani (6)
Realka - Gorica (1)
Realka - Idrija (19)
Realka - Ljubljana (11)
Realka - Maribor (1)
Realna gimnazija - Ptuj (11)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (8)
Slovenski gospodar (2)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Šolska poročila (6)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (20)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tekstilna šola - Kranj (6)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Trgovska akademija - Maribor (5)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Učiteljišče - Ljubljana (12)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (10)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (26)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (4)
Vojaška realka - Maribor (1)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (9)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (1)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (5)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1796 (1)
1797 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1829 (1)
1834 (1)
1836 (1)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (1)
1848 (1)
1854 (1)
1855 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1859 (1)
1860 (1)
1861 (1)
1862 (2)
1863 (1)
1864 (1)
1865 (1)
1866 (1)
1867 (2)
1868 (1)
1869 (1)
1870 (1)
1871 (3)
1872 (3)
1873 (3)
1874 (2)
1875 (1)
1876 (2)
1877 (2)
1877/1878 (1)
1878 (2)
1878/1879 (1)
1879 (2)
1879/1880 (1)
1880 (2)
1880/1881 (1)
1881 (2)
1882 (1)
1882/1883 (3)
1883 (1)
1883/1884 (2)
1884/1885 (2)
1885 (1)
1885/1886 (3)
1886 (2)
1886/1887 (2)
1887 (1)
1887/1888 (3)
1888 (1)
1888/1889 (1)
1889 (1)
1889/1890 (1)
1890 (2)
1890/1891 (2)
1891 (2)
1891/1892 (4)
1892 (2)
1892/1893 (4)
1892/1993 (1)
1893 (2)
1893/1894 (3)
1894 (2)
1894/1895 (3)
1894/1896 (1)
1895 (3)
1895/1896 (2)
1896 (3)
1896/1897 (3)
1897 (3)
1897/1898 (5)
1898 (3)
1898/1899 (2)
1899 (1)
1899/1900 (4)
1900 (3)
1900/1901 (5)
1901 (2)
1901/1902 (6)
1902 (3)
1902/1903 (5)
1903 (3)
1903/1904 (5)
1904 (2)
1904/1905 (5)
1905 (1)
1905/1906 (6)
1906 (3)
1906/1907 (7)
1907 (3)
1907/1908 (8)
1908 (1)
1908/1909 (8)
1909 (1)
1909/1910 (9)
1910 (3)
1910/1911 (9)
1911 (2)
1911/1912 (7)
1912 (1)
1912/1913 (6)
1913 (1)
1913/1914 (7)
1914 (1)
1914/1915 (2)
1915 (1)
1915/1916 (4)
1916 (2)
1916/1917 (2)
1916/1918 (1)
1917/1918 (1)
1918 (1)
1918/1919 (5)
1918/1930 (1)
1918-1928 (1)
1919 (2)
1919/1920 (3)
1920 (1)
1920/1921 (1)
1923 (1)
1923/1924 (1)
1924/1925 (1)
1925/1926 (1)
1926/1927 (1)
1927 (1)
1927/1928 (1)
1928 (1)
1928/1929 (4)
1929/1930 (16)
1929/2930 (1)
1930 (2)
1930/1931 (19)
1931 (3)
1931/1932 (19)
1932 (6)
1932/1933 (21)
1933 (4)
1933/1934 (28)
1934 (7)
1934/1935 (34)
1934/1936 (1)
1935 (6)
1935/1936 (35)
1936 (7)
1936/1937 (40)
1937 (7)
1937/1938 (43)
1938 (2)
1938/1939 (45)
1939 (2)
1939/1940 (42)
1940 (3)
1969 (1)
1970 (1)
1972 (1)
1973 (1)
1974 (1)
1975 (1)
1977 (1)
1979 (1)
2012 (1)
2013 (1)
2014 (1)
2015 (1)
2016 (1)
2017 (1)
2018 (1)
Založnik
Banovinska vinarska in sadjarska šola v Mariboru (2)
C. kr. drž. realka (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. državna višja realka (1)
C. kr. realka (6)
C. kr. Slovenska državna gimnazija v Gorici (1)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Čitalnica (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dopisna trgovska šola, trgovski učni zavod (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (3)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (3)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (5)
Drž. moško učiteljišče v Mariboru (1)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (7)
Državna dekliška meščanska šola (6)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola (6)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (2)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (3)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (5)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in združena šola v Ljubljani (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna gimnazija v Kočevju (2)
Državna gimnazija v Kranju (1)
Državna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna II. deška meščanska šola (7)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (10)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (8)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (3)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja Tržič (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (3)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (2)
Državna meščanska šola (7)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (2)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (4)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (1)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (3)
Državna meščanska šola na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola na Rakeku (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (3)
Državna meščanska šola v Mežici (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (1)
Državna realka (1)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (4)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (2)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (2)
Državna realna gimnazija v Celju (11)
Državna realna gimnazija v Kočevju (11)
Državna realna gimnazija v Kranju (5)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (2)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (3)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (3)
Državna tekstilna šola v Kranju (6)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (9)
Državna trgovska akademije v Mariboru (5)
Državna učiteljska šola v ljubljani (5)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (3)
Državna učiteljska šola v Mariboru (5)
Državna višja realka in nižja gimnazija v Idriji (1)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna višja realka v Idriji (1)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (2)
Državne meščanske šole v Žalcu (2)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Mariboru (2)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (3)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (10)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
II. državna gimnazija (17)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (12)
Kr. vojaška realka v Mariboru (1)
Krajni šolski svet (30)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (8)
Kuratorij Ornitološkega observatorija (1)
L. Schwentner (1)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (5)
Ljubljanski Sokol (5)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Mestna glavna šola (2)
Mestna nižja realka (4)
Mestna realka (4)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (7)
Mestni dekliški licej (10)
Muzejsko društvo (3)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Privatna dvorazredna trgovska šola zbornice za TOI (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (38)
Ravnateljstvo Državne dvorazredne trgovske šole (8)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah (1)
Samozaložba Državne gimnazije (8)
Srednja vinarska in sadjarska šola ter dvoletna in enoletna vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Sržavna realna gimnazija v Kranju (1)
Staats-Ober-Realschule (18)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (2)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (5)
Štirirazreda ljudska šola v Mokronogu (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (12)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (3)
Tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (7)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (9)
Trgovski Učni Zavod (1)
Trgovski učni zavod v Ljubljani (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (3)
Upraviteljstvo (6)
Upraviteljstvo Državne meščanske šole (6)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
Uršulinka ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinksi samostan v Ljubljani (1)
Uršulinska učiteljska šola (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinski samostan (6)
Uršulinski samostan v Ljubljani (2)
Uršulinsko učiteljišče (1)
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (6)
Založba Državne deške meščanske šole (8)
Založba državne II. deške meščanske šole (3)
Zasebna dekl. meščanska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu (1)
Zasebna dvorazr. trgovska šola Združbe trgovcev za srez. Murska Sobota v Murski Soboti (1)
ZAsebna realna gimnazija uršiulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (7)
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru (3)
Dostop
Išči med rezultati (716)