Število rezultatov iskanja: 541

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arhivi (3)
AS. Andragoška spoznanja (11)
Atlanti (9)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (1)
Dialogi (2)
Didakta (32)
Družboslovne razprave (6)
Dynamic relationships management journal (2)
Elektrotehniški vestnik (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (3)
Geodetski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (17)
Informatica Medica Slovenica (3)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javnost (Ljubljana) (29)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (2)
Knjižnica (19)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Management (5)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (10)
Mednarodno inovativno poslovanje (5)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Naše gospodarstvo (7)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (63)
Organizacija znanja (41)
Pedagoška obzorja (7)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (6)
Razpotja (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (9)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (3)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (31)
Uporabna informatika (Ljubljana) (30)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Didakta (32)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (29)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (41)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (115)
Pedagoška obzorja (7)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (47)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (7)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (17)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (63)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (9)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Šorgo (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Didakta (32)
Doba Epis (5)
Društvo arhitektov (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (7)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (1)
Eduvision (7)
EDUvision (3)
Ekonomski center Maribor (7)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (29)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of management (10)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za informacijske študije (5)
Fakulteta za management (8)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (30)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (6)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Idrija Heritage Centre (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
International Institute for Archival Science (8)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IZUM (32)
J&Kinet poslovne storitve (1)
J. Lapuh Bele (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Kopo (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
Ljubljana: Miška (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Miška (4)
Moderna organizacija (63)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
National Education Institute Slovenia (1)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (16)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (7)
Pia (1)
Pravna fakulteta (1)
S. Zorzut (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (45)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (6)
Societá storica del Litorale (6)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (7)
Tehniški šolski center (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (2)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod IRC (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (541)